Anmäl källaröversvämning eller vattenskada

Fyll i formuläret nedan om drabbats av källaröversvämning eller vattenskada. När vi tagit emot din anmälan startar vi en utredning om vem som bär ansvar för den uppstådda skadan. Vi återkommer sedan till dig med ställningstagande, tidplan och eventuella åtgärder. Vi vill göra dig medveten om att det kan dröja innan besked kan ges och ännu längre tid innan åtgärder genomförs, då utredning, planering, projektering behöver utföras innan eventuella åtgärder. 

Senast granskad: 2024-06-18