Solen går upp över Trollhättan stad

Trollhättan energi startsida

Aktuellt

Glödlampor

Om elpriskompensationen

Nu är det dags att börja betala ut elpriskompensationen. Registrera ditt kontonummer på Mina sidor. Läs mer här.

En grupp distributionselektriker framför ett ställverk

Vi elektrifierar Trollhättan

Vill du bli en del av teamet som säkrar elförsörjningen hos företagen, hemma hos Trollhätteborna, i skolorna, vården och omsorgen?

Man i dusch

Fjärrvärme – en klimatsmart streamingtjänst

Du kanske inte har tänkt på fjärrvärme på det sättet, men det är som en streamingtjänst.

Skog lysande tråd

Information till dig som är fiberkund

Den 1 juni 2022 tar vi ett utökat ansvar för den tekniska utrustningen i vårt öppna fibernät. Övergången sker successivt från januari - maj 2022. Läs om när och hur du blir påverkad här.

Mycket glad person i gul varseljacka

Ledningskolla först – gräv sen

När du ska gräva i din trädgård är det bra att veta var de olika ledningarna är nergrävda. Svaret får du på ledningskollen.se.

Pappa och bebis borstar tänderna och tittar sig i spegeln

Vattenpaketet 2026

Nu säkrar vi bra dricksvatten även för Trollhättans kommande generationer.

När hämtas mina sopor?

Gör vardagslivet enklare och sophämtningen smidigare - ladda ner Trollhättan Energis app.

Man vid Trollhättan Energi

Höga elpriser: “Jag förstår kundernas oro”

Just nu får vi på Trollhättan Energi många samtal från oroliga kunder när elräkningen landar och elpriset fortsatt ligger på höga nivåer.

Personal återvinningscentralen

Så sorterar du dina sopor

Genom att du hjälper oss och sorterar ditt hushållsavfall kan vi se till att det återanvänds på ett kostnadseffektivt sätt, någonting som i slutänden gynnar miljön och därmed även dig.

Våra öppettider

Kundservice

Idag, 29 juni

0800-1600

Imorgon, 30 juni

0800-1600

Akut journummer
0520–49 74 00

Telefonnummer
020–89 90 00

Återvinningscentralen

Idag, 29 juni

0900-1700

Imorgon, 30 juni

0900-1700

Telefonnummer
020-89 90 00

Adress
Verkmästarevägen 20

Driftstörningar och avbrott

Har du ett akut ärende eller upptäckt att något inte står rätt till? Ex ett strömavbrott, vattenläcka, fjärrvärmeläcka eller dylikt? Ring vårt journummer 0520-49 74 00 som är öppet dygnet runt.

Vattenavstängning Ormbunksvägen

Uppdaterad: 2022-06-28 08:40

Pågående projekt

Pappa och bebis borstar tänderna och tittar sig i spegeln

Hjortmossen/Södra centrum

Nu uppdaterar vi vatten- och avloppsledningarna i Hjortmossen och södra centrum

Våren 2022 startar vi igång arbetet med att säkerställa leveransen av rent dricksvatten och att drastiskt minska risken för källaröversvämningar för alla boende i Hjortmossen och södra centrum.

Luftburet elnät

Åsaka/Norra Björke

Nya elledningar i Åsaka och Norra Björke

Trollhättan Energi har under många år successivt ersatt luftburna elledningar med markledningar, för att minimera risken för strömavbrott på grund av nedfallna träd som faller på ledningarna.

Vy över Vänern från båt

Trollhättan

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora projekt på gång samtidigt på Arvidstorps avloppsreningsverk. Dels en ny slamhanteringsbyggnad och dels en ansökan om ett nytt miljötillstånd så att vi kan förbättra kvävereningen och få en större kapacitet i verket.

Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda.

Senast granskad: 2022-05-31