Vi hjälper dig med ny elanslutning

När du bygger nytt eller flyttar in i ett hus utan el, hjälper vi dig att installera elanslutningen. Avgifterna varierar beroende på var fastigheten ligger och hur kraftig säkring du behöver.

Så ansluter du dig till elnätet

Offertförfrågan

Allt börjar med att du skickar in en offertförfrågan till oss. För att vi ska kunna lämna ett så korrekt pris som möjligt ska du bifoga en översiktlig situationsplan som visar var anslutningen i huset kommer sitta.

Vi skickar en offert

Vi ser över dina förutsättningar och skickar ett prisförslag till dig.

Avtal

Om du accepterar offerten skickar du tillbaka den påtecknade avtalet till oss. Vi återkommer med bekräftelse om att avtalet kommit in.

Kontakta elinstallatör

Nu är det dags för dig att kontakta en auktoriserad elinstallatör som i sin tur skickar in en detaljerad föranmälan till oss via föranmälan.nu.

Installationsmedgivande

När vi fått in en anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter om bland annat servisledningens sträckning, villkor för anslutningen med mera. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.

Anslutning

När elinstallatören är klar med tillkopplingen skickar hen in en färdiganmälan till oss. Denna bör vara hos oss minst två veckor innan du önskar få tillgång till elnätet. När vi fått in färdiganmälan ansluter vi vår serviskabel till din elanläggning och sätter upp en elmätare. Vid anslutningar som kräver mycket effekt eller där elnät saknas behöver vi ha din anmälan minst 6 månader innan anslutning önskas.

Klart!

När anslutningen är klar faktureras du den anslutningsavgift du tidigare fått offert på. Nu är du kund hos Trollhättan Energi. Välkommen!

Prislista ny anslutning inom sammanhållen bebyggelse

Alla priser anges inklusive moms.  
Servissäkring Pris 2023 Pris 2024
25 A 44 375 kronor 50 000 kronor
35 A 63 750 kronor Offert
50 A 81 250 kronor Offert
63 A 85 625 kronor Offert
80 A 90 000 kronor Offert
100 A 95 625 kronor Offert
125 A 134 375 kronor Offert
160 A 144 250 kronor Offert
200 A 155 500 kronor Offert

Prislista ny anslutning utanför sammanhållen bebyggelse

Alla priser är inklusive moms.  
Servissäkring Avstånd till närmaste anslutningspunkt Pris 2023 Pris 2024
25 A 0-200 meter 44 375 kronor 50 000 kronor
25 A 200-600 meter 44 375 kronor
+ 381,25 kronor/meter
50 000 kronor
+ 427,50 kronor/meter
25 A 600-1 200 meter 196 875 kronor
+ 908,75 kronor/meter
221 000 kronor
+ 1 012,50 kronor/meter
25 A 1 200-1 800 meter 742 125 kronor
+ 526,25 kronor/meter
828 500 kronor
+ 593,75 kronor/meter
35 A och större Oavsett avstånd Offert Offert

Ansvarsfördelning vid nyanslutning till elnätet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta en villa till elnätet första gången. Här ser du vad som ingår och inte ingår i elnätsavgiften från Trollhättan Energi Elnät.

         
Ansvarsområde Trollhättan Energi Kund/Elinstallatör
  Material Arbete Material Arbete
Grävning och återställning på kundens mark     x x
Rörförläggning på kundens mark     x x
Leverera och dra i elkabel i kabelskyddsrör fram till mätarskåpet x x    
Inkoppling och idrifttagning av serviskabel x x    
Inköp och installation av mätarskåp     x x
Inköp och installation av elmätare x x    
Strömtransformatorer för mätning vid mätarsäkring över 63 A x     x
Grävning i gata och nödvändiga åtgärder i bakomliggande elnät x x    

Senast granskad: 2023-01-12