Så här får du tag i kundservice

Trollhättan Energis Kundservice består av ett glatt och ambitiöst gäng som svarar på frågor och guidar dig bland våra produkter och tjänster. Du kan nå Kundservice på flera olika sätt.

Telefon: 020-89 90 00 (om du ringer från utlandet når du oss via Trollhättans stads växel: +46 520-49 50 00)
E-post: kundservice@trollhattanenergi.se
Besöksadress: Förrådsgatan 2, Trollhättan
Postadress: Box 933
Öppet kundservice: måndag-fredag klockan 8-16
Facebook & Messenger: facebook.com/trollhattanenergi

Akut journummer

Utanför ordinarie öppettider anlitar vi SOS för att hantera akuta ärenden som i sin tur kopplar in vår beredskap för att åtgärda felet. Här hittar du alla journummer.

Direktnummer

Här hittar du direktnummer till affärs- och verksamhetsansvariga.

Företagsledning

Pia Brühl Hjort, VD, 0520-49 75 86
Ulrika Frölin, VD-assistent, 0520-49 75 85

Verksamhetsstöd

Gunilla Samuelsson, Enhetschef Verksamhetsstöd, 0520-49 75 81
Mats Abelson, HR- och kvalitetschef, 0520-49 75 48
Andreas Engwall, Redovisningschef, 0520-49 76 22
Åsa Nordin, IT-chef, 0520-49 75 26
Maria Bryntheson, Kvalitets- och upphandlingsansvarig, 0520-49 75 84

Marknad

Sten Kristensson, Enhetschef Marknad, 0520-49 75 82
Henrik Larsson, Kundservicechef, 0520-49 75 25
Jennie Cronblad, Kommunikationschef, 0520-49 75 38
Jonas Bergqvist, Försäljningschef, 0520-49 75 10
Mia Biselius, Elhandelsansvarig, 0520-49 75 05
Peter Engström, KAM, 0520-49 70 90
Ulrik Engdahl, KAM, 0520-49 75 06

Affärsstyrning

Johan Jonsson, Enhetschef Affärsstyrning, 0520-49 73 05
Jenny Andersson, Affärsutvecklare, 0520-49 73 01

Verksamhetsområde värme och elproduktion

Lars Ärlsjö, TF Enhetschef Värme och elproduktion, 0520-49 70 35
Claes Hedberg, Produktionschef, 0520-49 70 96
David Thorström, Distributionschef, 0520-49 70 88

Verksamhetsområde Vatten

Synnöve Holm, Enhetschef Vatten, 0520-49 76 20
Anna Jonsson, Avdelningschef vattenutveckling, 0520-49 75 33
Stefan Bohman, Rörnätschef, 0520-49 75 87
Peter Albertson, Avdelningschef avloppsreningsverket, 0520-49 64 95
Lars Sandblom, Avdelningschef vattenverket, 0520-49 64 93
Erik Sjöberg, Avdelningschef laboratoriet, 0520-49 64 41

Verksamhetsområde Elnät och fiber

Per Hansson, Enhetschef Elnät och fiber, 0520-49 75 51
Robin Ruth, Elnätschef, 0520-49 75 02
Tom Nordal, Stadsnätschef, 0520-49 79 18
Emil Ankargren, Entreprenadchef, 0520-49 73 16

Verksamhetsområde Återvinning

Ulrika Edh-Spranger, Enhetschef återvinning, 0520-49 75 32
Albert Wulcan, Driftchef, 0520-49 77 44

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret och försök förklara ditt ärende så gott du kan. Vi ringer upp dig inom 24 timmar.

Vi samordnar ditt företags energi- och avfallslösningar

För att underlätta för dig som företagare eller större fastighetsägare kan du få hjälp av en kontaktperson som hjälper ditt företag med ansökningar och offerter för exempelvis elnät, fiber, fjärrvärme, vatten, avlopp, solceller, sophämtning och beställning av container.

Boka en tid med en kontaktperson via kundservice.

Rapportera allvarliga missförhållanden – visselblåsning

Vår visselblåsarfunktion är till för att du som jobbar på Trollhättan Energi eller andra med koppling till oss, ska kunna rapportera misstankar om grova missförhållanden – helt anonymt. Vi ser gärna att du anmäler olämpligt beteende – både sådant som du bara misstänker och sådant du vet – via denna visselblåsarkanal. Visselblåsarfunktionen sköts av extern part, företaget Interaktiv Säkerhet, och är begränsad till allvarliga missförhållanden som till exempel:

  • Olagliga aktiviteter
  • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer eller förskingring)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa

Rapportera missförhållande (Trollhättan Energis visselblåsarkanal)

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2022-10-28