Två killar sitter i en flishög

Fjärrvärme är ett billigt och bra miljöval

Fjärrvärme är ett driftsäkert, prisvärt och miljövänligt sätt att värma upp Trollhättans företag, villor och lägenheter. Eftersom vi eldar spillmaterial från hållbara och lokala skogsbruk är fjärrvärmen 100 % fossilfri.

2018 invigdes dessutom den historiska sammankopplingen av fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg för att ta tillvara på spillvärme från Vargön Alloys som tidigare gått rakt ut i Göta älv och inte kunnat göra den nytta den gör idag. En investering som gjort att vi har kunnat minska fliseldningen på Stallbacka och på det sättet få ner antalet lastbilstransporter med flis från 5 000 till 4 000 per år.

Tack vare fjärrvärmen undviks koldioxidutsläpp motsvarande utsläppen från alla bilar i Trollhättan under ett helt år. Det ger en renare luft lokalt och bidrar samtidigt till att bromsa den globala växthuseffekten.

Vanliga frågor och svar

Fjärrvärmeledningar i motljus på vintern

Anslut dig till fjärrvärmenätet

I villaområden där det redan finns nedgrävda ledningar har du stora möjligheter att ansluta dig till Trollhättans fjärrvärmenät. Läs mer om hur du ansluter din villa till Trollhättans fjärrvärmenät.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval

Vår fjärrvärme framställs idag genom eldning av skogsflis och är 100 % fossilfri. Dessutom har 82 % av vår fjärrvärme belönats med märkningen Bra Miljöval – en av Sveriges tuffaste miljömärkningar.

Hand på ett element

Priser och villkor fjärrvärme

Vi är medlemmar i Prisdialogen, en formaliserad dialog där våra kunder är med och påverkar fjärrvärmepriset. Läs mer om fjärrvärmepriset i Trollhättan här.

Senast granskad: 2021-04-09