Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett billigt och bra miljöval

Fjärrvärme är ett driftsäkert, prisvärt och miljövänligt sätt att värma upp Trollhättans företag, villor och lägenheter. Eftersom vi eldar spillmaterial från hållbara och lokala skogsbruk har fjärrvärmen belönats med miljömärkningen Bra Miljöval. Tack vare fjärrvärmen undviks koldioxidutsläpp motsvarande utsläppen från alla bilar i Trollhättan under ett helt år. Det ger en renare luft lokalt och bidrar samtidigt till att bromsa den globala växthuseffekten.

 

 
Trollhättan Energi