Fjärrvärme – en klimatsmart streamingtjänst

Du kanske inte har tänkt på fjärrvärme på det sättet, men det är som en streamingtjänst. Den har funnits i Trollhättan sedan 1967 och idag levererar vi återvunnen och fossilfri värme till 18 000 bostäder och 300 företag.

Streamingen sker genom vårt fjärrvärmenät, där vatten värms i våra värmeverk genom eldning av flis från den lokala skogen. Du som bor i villa och är ansluten till ledningsnätet behöver bara en värmecentral på väggen och slipper göra plats för en stor panna eller luftvärmepump.

Att streama värmen är dessutom ett driftsäkert, effektivt och miljövänligt sätt att hålla sig varm.

Tack vare vårt samarbete med lokala företag där vi tar emot deras restvärme som annars hade dumpats, kan vi minska vår egen eldning av flis och olja.

Vårt erbjudande – det här får du

  • Råvaran vi använder är fossilfri och du får en klimatsmart värmekälla.
  • Trygga och driftsäkra leveranser.
  • Ett stabilt pris som inte påverkas av tillfälliga svängningar på el- eller oljemarknaden.
  • Förmånligt serviceavtal med tillgång till servicetekniker.

Vanliga frågor och svar

Fjärrvärmeledningar i motljus på vintern

Anslut dig till fjärrvärmenätet

I villaområden där det redan finns nedgrävda ledningar har du stora möjligheter att ansluta dig till Trollhättans fjärrvärmenät. Läs mer om hur du ansluter din villa till Trollhättans fjärrvärmenät.

Hand på ett element

Priser och villkor fjärrvärme

Vi är medlemmar i Prisdialogen, en formaliserad dialog där våra kunder är med och påverkar fjärrvärmepriset. Läs mer om fjärrvärmepriset i Trollhättan här.

Senast granskad: 2021-04-09