Dricksvattenkvalitet

I tabellen hittar du 2021 års statistik gällande några kemiska och mikrobiologiska parametrar som provtas kontinuerligt på utgående dricksvatten från Överby Vattenverk i Trollhättan och från våra fasta användarprovpunkter fördelade över hela ledningsnätet.

Resultaten är presenterade som medianvärden över hela året och sammanslaget för samtliga användarprovpunkter. Vill du ha tillgång till de senaste analysresultaten eller mer specifika uppgifter ber vi dig kontakta kundservice.

*Gränsvärde för utgående dricksvatten i det fall det är annat än för hos användare.
Parameter Enhet Utg. från
Överby Vattenverk
(median)
Hos användare
(median)
SLV:s gränsvärde
hos användare
(utg dricksvatten*)
Aktinomyceter cfu/100ml <10 20 100
Clostridium perfringens cfu/100ml <1 Påvisad
E.coli cfu/100ml <1 <1 Påvisad
Intestinala enterokocker cfu/100ml <1 <1 Påvisad
Jästsvamp cfu/100ml <10 <10  
Koliforma bakterier cfu/100ml <1 <1 Påvisad
Långsamväxande bakterier cfu/ml <10 10 5000
Mikrosvamp cfu/100ml <10 <10 100
Mögelsvamp cfu/100ml <10 <10  
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3d cfu/ml <1 2 100 (10)
1,2-dikloretan µg/l <0,5 <0,5 3
Alkalinitet mg/l 60 61  
Aluminium mg/l <0,025 <0,03 0,1
Ammonium mg/l <0,02 <0,02 0,5
Antimon µg/l <0,1 <0,1 5
Arsenik µg/l 0,11 0,13 10
Bekämpningsmedel, totalhalt µg/l <0,05 <0,05 0,5
Bens(a)pyren µg/l <0,01 <0,005 0,01
Bensen µg/l <0,1 <0,1 1
Bly µg/l <0,02 0,22 10
Bor mg/l <0,3 <0,3 1000
Bromat µg/l <3 <3 10
COD-Mn mg/l 1,4 1,4 4
Cyanid mg/l <0,01 <0,01 50
Fluorid mg/l 0,074 0,073 1,5
Färg mg/l Pt <5 <5 30 (15)
Hårdhet ᵒdH <5 2,7  
Järn mg/l <0,01 <0,05 0,2 (0,1)
Kadmium µg/l <0,01 <0,01 5
Kalcium mg/l 18 17 100
Kalium mg/l 1 1  
Klorid mg/l 14 14 100
Kloröverskott mg/l 0,14 0,03 (0,4)
Konduktivitet mS/m 16,6 16,5 250
Koppar mg/l <0,02 0,04 0,2
Krom µg/l 0,12 0,15 50
Kvicksilver µg/l <0,1 <0,1 1
Magnesium mg/l 1,51 1,6 30
Mangan mg/l <0,02 <0,02 0,05
Natrium mg/l 14 14 100
Nickel µg/l 0,295 0,33 20
Nitrat mg/l 1,6 1,5 20
Nitrit mg/l <0,003 <0,003 0,5 (0,1)
PAH µg/l <0,02 <0,02 0,1
PFAS summa av 11 ng/l 8,9  
pH   8,1 8 <6,5>9,5
Selen µg/l <1 <1 10
Sulfat mg/l 8 8,1 100
Temperatur °C 7,13 11,7 (20)
Tetra- och tri kloreten µg/l <1 <1 10
THM µg/l 11 10 50
TOC mg/l 2,3  
Turbiditet FNU 0,05 <0,1 1,5 (0,5)

Senast granskad: 2022-05-19