Låga avgifter för sophämtning i Trollhättan

Sophämtningen i Trollhättans kommun finansieras via taxor och av 290 kommuner ligger Trollhättan på 64:e plats på listan över Sveriges lägsta taxor (enligt Nils Holgersson-rapporten 2023). Återvinning ska bedrivas till självkostnadspris, så det du betalar används alltså för att täcka våra kostnader för bland annat personal, sopbilar och återvinningsprocesser.

Avfallstaxan består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta grundavgiften betalar alla oavsett om huset är bebott eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet.

Grundavgift

Kundgrupp Avgift/år 2023 Avgift/år 2024
Alla avgifter anges inklusive moms.  
En- och tvåbostadshus 681 kronor 749 kronor
Fritidshus 203 kronor 223 kronor

Avgift mat- och restavfall 2023/2024

I abonnemanget ingår hämtning och behandling av mat- och restavfall. Matavfall avser 140 literskärl. För restavfallet kan du välja på kärlstorlekarna: 140 liter, 190 liter, 240 liter eller 370 liter.

Abonnemang 140 liter 190 liter 240 liter 370 liter
Alla avgifter anges exklusive grundavgift och inklusive moms. Kärlen hämtas och återplaceras 0-3 meter innanför tomtgräns och utan grind.
* Endast tillgängligt för familjer med blöjbarn eller då särskilda behov finns.

Matavfall, hämtas en gång varannan vecka
Restavfall, hämtas en gång var fjärde vecka

802 kronor 1 456 kronor 2 088 kronor 2 496 kronor
Matavfall, hämtas en gång varannan vecka
Restavfallet hämtning varannan vecka*
1 890 kronor 2 766 kronor 3 492 kronor 4 732 kronor

 

Glesare hämtningsintervaller

Om du vill ha glesare hämtningsintervaller än var fjärde vecka ansöker du om detta genom att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättan stad

Avgift trädgårdskärl 2023/2024

Alla avgifter anges exklusive grundavgift och inklusive moms.
Abonnemang Kärlstorlek Hämtningsintervall Pris per år 2023/2024
Trädgårdskärl 370 liter Varannan vecka 820 kronor

Beställ och säg upp ditt abonnemang för trädgårdsavfallskärl genom att kontakta kundservice (går endast att beställa inom detaljplanerat område, ej landsbygd). Tänk på att kärlet ska vara tomt och rengjort när du lämnar tillbaka det.

Sommarabonnemang

Om du har ett fritidshus eller en sommarstuga i Trollhättans kommun behöver du ha ett sommarabonnemang på din sophämtning. Detta beställer du enkelt genom att kontakta kundservice. Sommarhämtning av hushållsavfall börjar vecka 20 eller 21 (beroende på om du har sophämtning jämn eller ojämn vecka). Om du är osäker på vilken dag dina kärl töms kan du enkelt (och gratis) ladda ner appen Trollhättan Energi. Logga in med BankID så får du tillgång till din adress och får påminnelser direkt i mobilen när du ska ställa ut dina kärl.

Avgift sommarabonnemang 2023/2024

Du som har ett fritidshus behöver ha ett sommarabonnemang och kan välja på följande:

Abonnemang Restavfall 140 liter Restavfall 190 liter Restavfall 240 liter
Alla avgifter anges exklusive grundavgift och inklusive moms. Matavfall 140 liter ingår.
Sommarabonnemang, 10 gånger 751 kronor 1 109 kronor 1 460 kronor

Extratömning

Om du är i behov av en extratömning av ditt mat- eller restavfall och bor i ett en- eller tvåbostadshus kan du beställa det av oss genom att kontakta kundservice. Vi kommer då och tömmer så fort vi kan. Avgift extratömning: 250 kronor.

Byte av kärl

Du kan byta ditt restavfallskärl till en mindre eller större storlek genom att kontakta kundservice. Vid bytet ska kärlet vara rengjort. Avgift per byte: 200 kronor.

Dela avfallskärl med din granne

Du som inte har så mycket avfall kan dela avfallskärl med din granne (gäller mat- och restavfall). Tänk på detta om du ska dela sopkärl:

  • Du och din granne behöver ha samma storlek på era kärl.
  • Om du och din granne hellre vill ha kompost än ett kärl för matavfall behöver ni vara överens om det och båda behöver en godkänd kompostansökan.
  • Det går inte att dela på ett trädgårdsavfallskärl (som är ett tillvalsabonnemang)
  • Tömningsfrekvensen på restavfall vid delat kärl är fyra veckor.
  • Det kan bara finnas en adress för tömning. 

För att dela kärl med din granne – fyll i och skicka in ansökningsblanketten under relaterade e-tjänster och dokument.

Egen kompost

Du som bor i villa och vill ta hand om ditt matavfall själv kan ansöka om att ha en egen kompost. Avgift för abonnemang med hemkompostering av allt matavfall:

Alla avgifter anges exklusive grundavgift och inklusive moms och avser kronor per år. Kärlen hämtas och återplaceras 0-3 meter innanför tomtgräns och utan grind. *Endast tillgängligt för familjer med blöjbarn eller då särskilda behov finns.
Abonnemang Restavfall 140 liter Restavfall 190 liter Restavfall 240 liter
Hämtning restavfall en gång varannan vecka* 1 573 kronor 2 007 kronor 2 310 kronor
Hämtning restavfall en gång var fjärde vecka 571 kronor 810 kronor 1 028 kronor
Hämtning restavfall 1 gång/13 veckor 168 kronor 445 kronor 573 kronor
Hämtning restavfall 1 gång/26 veckor 48 kronor 187 kronor 241 kronor

Hyra container

Storlek Hyra
8 m3 403 kronor/månad
8 m3 4 836 kronor/år

Osorterat hushållsavfall

Du som bor i Trollhättan är skyldig att sortera ditt avfall på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat (enligt lokala föreskrifter om avfallshantering). Om du inte sorterar ut ditt matavfall, inte använder papperspåse till ditt matavfall eller slänger fel saker i restavfallet kan du få en höjd avfallstaxa. Du får först en skriftlig påminnelse om att sortera avfallet rätt. Om vi ändå inte märker någon skillnad får du en höjd taxa. Vi är i vår tur skyldiga att lämna informationen vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad: 2024-11-16