Sopbilar i solnedgång

Låga taxor för sophämtning i Trollhättan

Sophämtningen i Trollhättans kommun finansieras via taxor och av 290 kommuner ligger Trollhättan på 52:e plats på listan över Sveriges lägsta taxor. Avfall och återvinning ska bedrivas till självkostnadspris, så det du betalar används alltså för att täcka våra kostnader för bland annat personal, sopbilar och återvinningsprocesser. Trollhättan Energi erbjuder flera olika abonnemang.

Avfallstaxan består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta grundavgiften betalar alla oavsett om huset är bebott eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet. I den ordinarie prislistan hämtas matavfallet varannan vecka och restavfallet var fjärde vecka. 

Alla priser är inklusive grundavgift och moms.      
Abonnemang Kärlstorlek Pris per år 2021 Pris per år 2022
Ordinarie 1

Matavfall: 130 liter
Restavfall: 130 liter

1 371 kronor 1 426 kronor
Ordinarie 2 Matavfall: 130 liter
Restavfall: 190 liter
1 976 kronor 2 055 kronor
Ordinarie 3 Matavfall: 130 liter
Restavfall: 240 liter
2 560 kronor 2 663 kronor
Ordinarie 4

Matavfall: 130 liter
Restavfall: 370 liter

2 938 kronor 3 055 kronor

 

Osorterat hushållsavfall

Du som bor i Trollhättan är skyldig att sortera ditt avfall på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat (enligt lokala föreskrifter om avfallshantering). Om du inte sorterar ut ditt matavfall, inte använder papperspåse till ditt matavfall eller slänger fel saker i restavfallet kan du få en höjd avfallstaxa. Du får först en skriftlig påminnelse om att sortera avfallet rätt. Om vi ändå inte märker någon skillnad får du en höjd taxa. Vi är i vår tur skyldiga att lämna informationen vidare till Miljöförvaltningen.

Tätare hämtningsintervaller

Du som har behov av tätare tömning av ditt restavfall så som exempelvis blöjbarn eller vård i hemmet kan få hämtning av restavfallet varannan vecka enligt nedanstående prislista:

Alla priser är inklusive grundavgift och moms.  
Abonnemang Kärlstorlek Pris per år 2021 Pris per år 2022
Ordinarie 1 Matavfall: 130 liter
Restavfall: 130 liter
2 378 kronor 2 473 kronor
Ordinarie 2 Matavfall: 130 liter
Restavfall: 190 liter
3 188 kronor 3 315 kronor
Ordinarie 3 Matavfall: 130 liter
Restavfall: 240 liter
3 859 kronor 4 013 kronor
Ordinarie 4 Matavfall: 130 liter
Restavfall: 370 liter
5 005 kronor 5 205 kronor

Glesare hämtningsintervaller

Om du vill ha glesare hämtningsintervaller än var fjärde vecka ansöker du om detta genom att kontakta Miljökontoret på Trollhättan stad.

Avfallstaxa trädgårdskärl

Pris inklusive moms.        
Abonnemang Kärlstorlek Hämtningsintervall Pris per år 2021 Pris per år 2022
Trädgårdskärl 370 liter Varannan vecka 759 kronor 789 kronor

Beställ trädgårdsavfallskärl genom att kontakta kundservice.

Avfallstaxa sommarabonnemang

Du som har ett fritidshus behöver ha ett sommarabonnemang och kan välja på följande:

Alla priser inklusive grundavgift och moms.  
Abonnemang Kärlstorlek Hämtningsintervall Pris per år 2021 Pris per år 2022
Sommarabonnemang 1 Matavfall: 130 liter
Restavfall: 130 liter
10 gånger (vecka 20-39)

883 kronor

918 kronor

Sommarabonnemang 2 Matavfall: 130 liter
Restavfall: 190 liter
10 gånger (vecka 20-39) 1 213 kronor 1 261 kronor

Extratömning

Om du är i behov av en extratömning av ditt mat- eller restavfall och bor i ett en- eller tvåbostadshus kan du beställa det av oss genom att kontakta kundservice. Vi kommer då och tömmer så fort vi kan. Pris extratömning: 250 kronor.

Byte av kärl

Du kan byta ditt restavfallskärl till en mindre eller större storlek genom att kontakta kundservice. Vid bytet ska kärlet vara rengjort. Pris per byte: 200 kronor.

Dela avfallskärl med din granne

Du som inte har så mycket avfall kan dela avfallskärl med din granne. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten under relaterade e-tjänster och dokument.

Egen kompost

Du som bor i villa och vill ta hand om ditt matavfall själv kan ansöka om att ha en egen kompost. 

Senast granskad: 2021-04-09