Låga taxor för sophämtning i Trollhättan

Sophämtningen i Trollhättans kommun finansieras via taxor och av 290 kommuner ligger Trollhättan på 76:e plats på listan över Sveriges lägsta taxor. Återvinning ska bedrivas till självkostnadspris, så det du betalar används alltså för att täcka våra kostnader för bland annat personal, sopbilar och återvinningsprocesser. Trollhättan Energi erbjuder flera olika abonnemang.

Avfallstaxan består av en fast grundavgift och en rörlig avgift. Den fasta grundavgiften betalar alla oavsett om huset är bebott eller inte. Den rörliga avgiften beror på kärlstorlek, hämtningsintervall, kärlets placering och behandling av avfallet. I den ordinarie prislistan hämtas matavfallet varannan vecka och restavfallet var fjärde vecka. 

Alla priser är inklusive grundavgift och moms.
Abonnemang Kärlstorlek Pris per år 2023
Ordinarie 1 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 140 liter
1 483 kronor
Ordinarie 2 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 190 liter
2 137 kronor
Ordinarie 3 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 240 liter
2 769 kronor
Ordinarie 4 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 370 liter
3 177 kronor

 

Osorterat hushållsavfall

Du som bor i Trollhättan är skyldig att sortera ditt avfall på det sätt som kommunfullmäktige har beslutat (enligt lokala föreskrifter om avfallshantering). Om du inte sorterar ut ditt matavfall, inte använder papperspåse till ditt matavfall eller slänger fel saker i restavfallet kan du få en höjd avfallstaxa. Du får först en skriftlig påminnelse om att sortera avfallet rätt. Om vi ändå inte märker någon skillnad får du en höjd taxa. Vi är i vår tur skyldiga att lämna informationen vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tätare hämtningsintervaller

Du som har behov av tätare tömning av ditt restavfall så som exempelvis blöjbarn eller vård i hemmet kan få hämtning av restavfallet varannan vecka enligt nedanstående prislista:

Alla priser är inklusive grundavgift och moms.
Abonnemang Kärlstorlek Pris per år 2023
Ordinarie 1 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 140 liter
2 571 kronor
Ordinarie 2 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 190 liter
3 447 kronor
Ordinarie 3 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 240 liter
4 173 kronor
Ordinarie 4 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 370 liter
5 413 kronor

Glesare hämtningsintervaller

Om du vill ha glesare hämtningsintervaller än var fjärde vecka ansöker du om detta genom att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättan stad

Avfallstaxa trädgårdskärl

Pris inklusive moms.
Abonnemang Kärlstorlek Hämtningsintervall Pris per år 2023
Trädgårdskärl 370 liter Varannan vecka 820 kronor

Beställ och säg upp ditt abonnemang för trädgårdsavfallskärl genom att kontakta kundservice (går endast att beställa inom detaljplanerat område, ej landsbygd). Tänk på att kärlet ska vara tomt och rengjort när du lämnar tillbaka det.

Avfallstaxa sommarabonnemang

Du som har ett fritidshus behöver ha ett sommarabonnemang och kan välja på följande:

Alla priser inklusive grundavgift och moms.
Abonnemang Kärlstorlek Hämtningsintervall Pris per år 2023
Sommarabonnemang 1 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 140 liter
10 gånger
(vecka 20-39)

954 kronor

Sommarabonnemang 2 Matavfall: 140 liter
Restavfall: 190 liter
10 gånger
(vecka 20-39)
1 312 kronor

Extratömning

Om du är i behov av en extratömning av ditt mat- eller restavfall och bor i ett en- eller tvåbostadshus kan du beställa det av oss genom att kontakta kundservice. Vi kommer då och tömmer så fort vi kan. Pris extratömning: 250 kronor.

Byte av kärl

Du kan byta ditt restavfallskärl till en mindre eller större storlek genom att kontakta kundservice. Vid bytet ska kärlet vara rengjort. Pris per byte: 200 kronor.

Dela avfallskärl med din granne

Du som inte har så mycket avfall kan dela avfallskärl med din granne. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten under relaterade e-tjänster och dokument.

Egen kompost

Du som bor i villa och vill ta hand om ditt matavfall själv kan ansöka om att ha en egen kompost. 

Senast granskad: 2023-05-23