Tips och råd vid strömavbrott i Trollhättan

Här har vi samlat information, tips och råd som är bra att ha vid strömavbrott.

Även om ljuset slocknar är det inte alltid säkert att det är ett strömavbrott. Börja därför alltid med att kontrollera:

 • Att säkringarna är hela för att säkerställa att avbrottet inte bara skett lokalt, hemma hos dig.
 • Om jordfelsbrytaren löst ut.
 • Om gatubelysningen lyser och om det är tänt hemma hos grannarna.
 • Om det fortfarande inte fungerar är det troligtvis ett större avbrott. Gör en felanmälan till kundservice.

Använd din el smart

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Varje kilowattimme räknas – Energimyndigheten förklarar
Här har vi samlat våra tips på hur du kan bli en smart elanvändare

Så kan du förbereda dig 

Plötsligt blir det ett längre elavbrott där du bor. När elen försvinner påverkas bland annat lampor, värme, vattentillförsel och möjligheten till digital kommunikation. Hur håller du värmen? Hur får du tag på vatten? Och lagar mat? Du ansvarar själv för att klara ett längre avbrott i ditt hem.

Hemberedskap - preppa för en vecka

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tipsar om saker som är bra att ha hemma vid en kris. Använd det du och dina anhöriga behöver. Tänk också på vad ni kan dela på och vad ni kan låna av varandra. 

 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten.
 • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

Mer information från MSB: ”Preppa för en vecka” 
Energimyndigheten tipsar – så förbereder du dig för ett längre el-, gas- eller fjärrvärmeavbrott

Avbrottsersättning

Du som kund har normalt sett rätt till avbrottsersättning efter elavbrott som varat minst tolv timmar i sträck. Ett elavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck. Följande gäller:

 • Avbrottsersättning ska betalas ut inom sex månader från utgången av den månad då nätföretaget fått kännedom om avbrottet. Nätföretaget ska betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte betalas ut i rätt tid.
 • Om du som kund inte har fått avbrottsersättning behöver du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.
 • Avbrottsersättningen kan sänkas på grund av följande: om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är nätföretaget som beslutar om jämkning ska ske.
Avbrottsperiod i timmar och dygn Procent av beräknad årlig nätkostnad Minimibelopp* i kronor
* Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av din beräknade årliga nätkostnad. Därvid kan ersättning bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.
> 12 – ≤ 24 timmar 12,5 % 1 000 kronor
> 24 − ≤ 48 timmar 37,5 % 2 000 kronor
> 48 − ≤ 72 timmar 62,5 % 3 000 kronor
> 72 − ≤ 96 timmar 87,5 % 4 000 kronor

Ansöka om avbrottsersättning

Du som kund behöver inte själv ansöka om ersättning vid avbrott. Vi kan se vem som varit utan el och under hur lång tid. Ersättningen kommer sedan som avdrag på din faktura.

Undantag för avbrottsersättning

Under vissa begränsade förutsättningar har du inte rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott. Det gäller om:

 • Avbrottet beror på elanvändarens försummelse
 • Elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet
 • Felet beror på ett hinder utanför nätföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om du vill få ditt beslut prövat kan du vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Ytterligare information om hur du går tillväga hittar du här. 

Skadeanmälan

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra allmänna avtalsvillkor (punkt 2.13) under rubriken relaterade e-tjänster och dokument.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2024-02-22