Säkra upp eller säkra ner din elanslutning

Kanske är du i behov av att säkra upp eller säkra ner din elanslutning, flytta servisledningen, mätarskåpet eller din elmätare? Eller vill du dela/slå ihop ett abonnemang? Inga problem. Vi hjälper till.

Så ändrar du din anslutning till elnätet

  1. Kontakta en elinstallatör: Börja med att kontakta en auktoriserad elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan om säkringsändringen till oss via foranmalan.nu. I anmälan ska ny och föregående säkring anges och i vilken anläggning säkringsändringen ska utföras. Detta görs genom att ange mätarnummer och/eller anläggningsummer. Om ändringen medför kostnader för vårt arbete tar vi kontakt med dig och meddelar detta.
  2. Installationsmedgivande: När vi fått in en anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.
  3. Färdiganmälan: När elinstallatören är klar med ändringen skickar hen in en färdiganmälan till oss.
  4. Klart: När färdiganmälan kommer till oss registrerar vi säkringsändringen och du betalar nu pris efter den nya säkringen. Jobbet är klart!

Pris för uppsäkring

Storleken på huvudsäkringen, som i regel sitter i anslutning till din elmätare, skyddar din anläggning och sätter också en gräns för hur mycket ström du kan använda samtidigt. Med hjälp av en auktoriserad elinstallatör kan du enkelt säkra upp eller säkra ner ifall behoven ändras i samband med exempelvis en utbyggnad eller renovering. Om du säkrar upp din fastighet inom samma kategori (se prislistan nedan) betalar du mellanskillnaden mellan den nya anslutningen och den gamla. Detta gäller inte om du tidigare har haft den högre säkringsanslutningen, då betalar du inte för uppsäkringen till oss.

Alla priser anges inklusive moms.    
Kategori Servissäkring Pris
16-35 A 25 A 27 625 kr
16-35 A 35 A 39 625 kr
50-100 A 50 A 50 750 kr
50-100 A 63 A 53 125 kr
50-100 A 80 A 56 000 kr
50-100 A 100 A 59 375 kr
125-200 A 120 A 83 375 kr
125-200 A 160 A 89 500 kr
125-200 A 200 A 96 200 kr

Senast granskad: 2021-04-09