Säkra upp eller säkra ner din elanslutning

Kanske är du i behov av att säkra upp eller säkra ner din elanslutning, flytta servisledningen, mätarskåpet eller din elmätare? Eller vill du dela/slå ihop ett abonnemang? Inga problem. Vi hjälper till.

Så ändrar du din anslutning till elnätet

  1. Kontakta en elinstallatör: Börja med att kontakta en auktoriserad elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan om säkringsändringen till oss via foranmalan.nu. I anmälan ska ny och föregående säkring anges och i vilken anläggning säkringsändringen ska utföras. Detta görs genom att ange mätarnummer och/eller anläggningsummer. Om ändringen medför kostnader för vårt arbete tar vi kontakt med dig och meddelar detta.
  2. Installationsmedgivande: När vi fått in en anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.
  3. Färdiganmälan: När elinstallatören är klar med ändringen skickar hen in en färdiganmälan till oss.
  4. Klart: När färdiganmälan kommer till oss registrerar vi säkringsändringen och du betalar nu pris efter den nya säkringen. Jobbet är klart!

Senast granskad: 2021-04-09