Elnät - företag

Vårt elnät ger ström till ditt företag

Trollhättan Energi ansvarar för elnätet i stora delar av Trollhättans kommun med omnejd. Oavsett om du köper strömmen av oss eller någon annan elleverantör, så är det vi som ser till att den levereras till ditt företag. Vi investerar hela tiden i vårt ledningsnät för att kunna leverera tryggt och säkert. Våra elnätstaxor är dessutom bland de lägsta i Sverige.

 
Trollhättan Energi Elnät