Luftburet elnät

Vi ansluter ditt företag till elnätet

Om ditt företag behöver en ny elanslutning till din verksamhet eller om du är i behov av en tillfällig anslutning vid exempelvis ett event, kontakta kundservice

Elnätstaxa för ny anslutning inom sammanhållen bebyggelse

Servissäkring Taxa
Alla priser anges exklusive moms
25 A 35 500 kronor
35 A 51 000 kronor
50 A 65 000 kronor
63 A 68 500 kronor
80 A 72 000 kronor
100 A 76 500 kronor
125 A 107 500 kronor
160 A 115 400 kronor
200 A 124 400 kronor

Elnätstaxa för ny anslutning utanför sammanhållen bebyggelse

Om du ska ansluta en fastighet som ligger i ett område utanför sammanhållen bebyggelse med max 25 A-anslutning gäller istället en avståndsbaserad avgift. Avståndet mäts fågelvägen mellan anslutningspunkten och inkopplingen i elnätet.

Servissäkring Meter utanför
sammanhållen bebyggelse
Taxa
Alla priser anges exklusive moms.
25 A 0-200 meter 35 500 kronor
25 A 200-600 meter 35 500 kronor + 305 kronor/meter
25 A 600-1 200 meter 157 500 kronor + 727 kronor/meter
25 A 1200-1 800 meter 593 700 kronor + 421 kronor/meter
35 A och större Oavsett avstånd Offert

Ansvarsfördelning vid nyanslutningar till elnätet

 
Ansvarsområde Trollhättan Energi Elnät Kund/Elinstallatör
  Material Arbete Material Arbete
Grävning och återställning på kundens mark     X X
Rörförläggning på kundens mark     X X
Leverera och dra i elkabel i kabelskyddsrör fram till mätarskåpet X X    
Inkoppling och idrifttagning av serviskabel X X    
Inköp och installation av mätarskåp     X X
Inköp och installation av elmätare X X    
Strömtransformatorer för mätning vid mätarsäkring över 63 A X     X
Grävning i gata och nödvändiga åtgärder i bakomliggande elnät X X    

Anslutningsavgift för tillfällig elanläggning

En tillfällig elanslutning beställer du när du behöver el till en fastighet eller anläggning under en begränsad tid (max ett år), till exempel för byggström under ett byggarbete.

Kategori Pris
Alla priser anges exklusive moms.
16-63 A 4 500 kronor
80-250 A 14 300 kronor
315-500 A Offert
>500 A tillfällig högspänningsanslutning Offert

Elnätstaxa till och med 160 A huvudsäkring, fast del

Alla priser anges exklusive moms.
Säkringsstorlek Abonnemangsavgift  2023
Lägenhet 1 240 kronor
16 A 2 548 kronor
20 A 3 172 kronor
25 A 3 776 kronor
35 A 5 996 kronor
50 A 10 416 kronor
63 A 13 112 kronor
80 A 17 440 kronor
100 A 21 728 kronor
125 A 28 040 kronor
160 A 35 752 kronor

Rörlig del

Elöverföringsavgift: 9,72 öre/kWh
Energiskatt: 36,00 öre/kWh (2022), 39,20 öre/kWh (2023)

Elnätstaxa lågspänningseffekt från 200 A huvudsäkring

Justering för sommartid görs inte. I den fasta abonnemangsavgiften inkluderas även myndighetsavgifter så som elsäkerhetsavgift, nätövervakningavgift och elberedskapsavgift. Alla priser anges exklusive moms.
  Avgift 2023
Abonnemangsavgift 28 600 krono
Effektavgift 512 kronor/kW, år
Reaktiv effektavgift 155 kronor/kVAr, år
Elöverföringsavgift
Höglasttid: januari-mars, november-december, måndag-fredag klockan 06.00-22.00 11,60 öre/kWh
Låglasttid: Övrig tid 3,2 öre/kWh

Elnätstaxa högspänningseffekt

Justering för sommartid görs inte. I den fasta abonnemangsavgiften inkluderas även myndighetsavgifter så som elsäkerhetsavgift, nätövervakningavgift och elberedskapsavgift. Samtliga priser anges exklusive moms.
  Avgift 2023
Abonnemangsavgift 32 000 kronor
Effektavgift 446 kronor/kW, år
Reaktiv effektavgift 155 kronor/kVAr, år
Elöverföringsavgift  
Höglasttid: januari-mars, november-december, måndag-fredag klockan 06.00-22.00 8,1 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 3,2 öre/kWh

Inmatningstaxa högspänningseffekt

Alla priser anges exklusive moms.
  Avgift 2023
Månadseffektavgift 4 kronor/kW
Elöverföringsavgift
Höglasttid: januari-mars, november-december, måndag-fredag klockan 06.00-22.00 2,2 öre/kWh
Låglasttid: övrig tid 2,2 öre/kWh

Energiersättning

Energiersättning (nätnytta) för högspänningseffekt – inmatning: 2,9 öre/kWh, exklusive moms.

För dig som är elinstallatör

Du som elinstallatör är helt avgörande för att vi ska kunna utföra säkra nyinkopplingar och säkringsändringar i privathushåll och företag.

Föranmälan

Det finns elinstallationsarbeten inom kundens elanläggning som är anmälningspliktiga till oss som elnätsföretag. Du som elinstallatör gör då en så kallad föranmälan till oss via foranmalan.nu. Följande jobb ska föranmälas innan det får påbörjas:

  • Anläggningar som kräver ny eller ändrad servis/anslutning
  • Tillfällig elanläggning eller byggström
  • Ändring av befintliga anläggningar som medför behov av större eller lägre mätarsäkring
  • Ändring av befintliga anläggningar som medför behov av större eller lägre servissäkring eller som innebär väsentlig effektökning i elanläggningen.
  • Installation av inmatningsenheter för mobila reservkraftaggregat
  • All förändring och/eller utökning av produktionsanläggning till exempel byte av produktionsslag solcell till vindkraft eller utökning av produktionseffekt
  • Bruten plombering. Då ska också orsaken till varför plomberingen är bruten anges.

Föranmälan ska förutom ditt namn och kontaktuppgifter även innehålla uppgift om behörighetsnummer alternativt elinstallationsföretagets organisationsnummer.

Senast granskad: 2023-01-12