Man håller förpackningar i kök.

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Producentansvaret för förpackningar kom till redan 1994. Sedan dess har lagstiftningen utvecklats. Syftet med producentansvaret är att den som bidrar till en miljöbelastning också ska bidra till lösningarna. Idag är problemet bristen på cirkularitet: att förpackningar inte återanvänds eller återvinns.

– I Trollhättan, precis som många andra kommuner i Sverige, ser vi att ungefär en tredjedel av det som slängs i restavfallet idag är förpackningar som skulle kunna återvinnas, något som inte är hållbart i längden, menar Anders Brodd, Renhållningstekniker inom återvinning hos Trollhättan Energi.

Ett annat problem är att material och ämnen som finns i en del förpackningar är skadliga för miljön, speciellt om de hamnar i naturen. Grunden i ansvaret är att företag som använder förpackningar till sina produkter ska ta fram förpackningar som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Lagstiftningen finns i hela EU eftersom det är ett stort gemensamt problem.

Steg för steg blir det enklare att sortera

Den 1 januari 2024 tar Trollhättan Energi över ansvaret för de 25 återvinningsstationer som finns i Trollhättan, där Trollhätteborna lämnar sina hushållsförpackningar redan idag.

– Detta är en större förändring för oss som bolag än för Trollhätteborna. Vi ser över vår organisation, markavtal, tömningsrutter, städavtal och rustar vår kundservice för att klara av uppdraget. Som Trollhättebo ska du fortsätta återvinna dina förpackningar på återvinningsstationen precis som vanligt, säger Anders.

Nästa steg i förändringen är att göra det ännu enklare att återvinna förpackningar genom införande av fastighetsnära insamling, eller Hemsortering, som vi på Trollhättan Energi kallar det. Senast 2027 ska Hemsortering vara i drift i alla kommuner. Trollhättan Energi satsar på att införa det för alla villaägare i Trollhättan redan under 2025.

– För de flesta villaägare innebär Hemsortering att du får två nya kärl med fyra fack vardera för att enklare kunna återvinna förpackningarna hemma. Våra nya Hemsorteringsbilar hämtar sedan avfallet och kör det vidare till återvinning, meddelar Anders.

Vad innebär förändringen för mig som privatperson?

  • Under 2024 ska du fortsätta återvinna dina förpackningar på återvinningsstationerna precis som vanligt. Kontakta Trollhättan Energi om du vill felanmäla eller ge oss feedback på annat sätt.
  • Under 2025 får de flesta som bor i villa Hemsortering i form av två fyrfackskärl där du kan återvinna hushållsförpackningar av plast, papper, metall och glas (färgat och ofärgat) samt tidningspapper, mat- och restavfall. Dessutom följer en liten separat behållare med, som kan tas in för sortering av glödlampor och batterier. Här kan du läsa mer om Hemsortering.
  • Bor du i lägenhet är det din fastighetsägare som är ansvarig för att se till att det finns möjlighet till bra återvinning i fastigheten. Senast den 1 januari 2027 ska alla ha tillgång till Hemsortering. Prata med din fastighetsägare om du har frågor.

Vad innebär förändringen för mig som äger ett flerbostadshus?

  • Senast den 1 januari 2027 ska alla ha tillgång till Hemsortering. Detta innebär att du som fastighetsägare behöver se över möjligheterna till sortering i din/dina fastigheter. Det finns flera alternativ att välja bland som till exempel så kallade krantömda behållare (kan vara både nergrävda och på mark) eller kärl. Här finns Avfall Sveriges riktlinjer ”Handbok för avfallsutrymmen” där du kan läsa mer om vad som gäller vid om- eller nybyggnation av avfallsutrymmen. Vi vill gärna ha en dialog med dig för att hitta den bästa lösningen och kommer bjuda in till ett öppet hus under första kvartalet av 2024.
  • Eftersom förpackningsinsamlingen ska bekostats av producenterna innebär hämtning av förpackningsavfall, från och med 1 januari 2024, ingen kostnad för dig som fastighetsägare vid tömning var fjärde vecka (gäller glas-, metall-, papper- och plastförpackningar). Vid behov kan du också välja hämtning varannan vecka för papper- och plastförpackningar utan extra kostnad. Se avfallstaxan i sin helhet här.
  • Från och med den 1 januari 2024 inför vi regelbunden tömning, var fjärde vecka, av glas- och metallförpackningar från flerfamiljshus. Detta innebär att du som fastighetsägare eller fastighetsskötare inte längre ska ringa in till Trollhättan Energi och beställa tömning av dessa kärl. Den nya, regelbundna tömningen, ingår dessutom i ordinarie avfallstaxa. Önskar du tömning oftare, fler eller större kärl ber vi dig att kontakta Trollhättan Energi.

Vad innebär förändringen för mig som driver ett företag eller en verksamheter?

  • Från och med den 1 januari 2024 är du skyldig att sortera ut förpackningsavfallet och återvinna det.
  • Insamlingen av förpackningsavfall från verksamheter ingår inte i det kommunala ansvaret. Som verksamhet kan du alltså själv välja vem du vill som ska hämta dina förpackningar och Trollhättan Energi är en möjlig leverantör. Kontakta Trollhättan Energi om du är intresserad och vill veta mer.
  • Trollhättan Energi är fortsatt ansvarig för att samla in mat- och restavfall från verksamheter i Trollhättan.

Kontakt

Kontakta Trollhättan Energis kundservice om du har frågor: 020-89 90 00.

Läs mer om Hemsortering för dig som bor i villa.
Läs mer om Hemsortering för dig som äger ett flerbostadshus.
Läs mer om den nya förpackningsförordningen för dig som driver företag eller en verksamhet.

Nyheten publicerad: 2023-11-15

Senaste nyheterna

2024-05-20

Trollhättan Energi med Trash Talk på Hela Kronan Gungar

I lördags fylldes Kronogården med liv och rörelse när Hela Kronan Gungar gick av stapeln. Dans, sång, uppträdanden och mat lockade runt 5000 besökare, vilket innebar publikrekord för evenemanget.

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.