Man håller förpackningar i kök.

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Producentansvaret för förpackningar kom till redan 1994. Sedan dess har lagstiftningen utvecklats. Syftet med producentansvaret är att den som bidrar till en miljöbelastning också ska bidra till lösningarna. Idag är problemet bristen på cirkularitet: att förpackningar inte återanvänds eller återvinns.

– I Trollhättan, precis som många andra kommuner i Sverige, ser vi att ungefär en tredjedel av det som slängs i restavfallet idag är förpackningar som skulle kunna återvinnas, något som inte är hållbart i längden, menar Anders Brodd, Renhållningstekniker inom återvinning hos Trollhättan Energi.

Ett annat problem är att material och ämnen som finns i en del förpackningar är skadliga för miljön, speciellt om de hamnar i naturen. Grunden i ansvaret är att företag som använder förpackningar till sina produkter ska ta fram förpackningar som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Lagstiftningen finns i hela EU eftersom det är ett stort gemensamt problem.

Steg för steg blir det enklare att sortera

Den 1 januari 2024 tar Trollhättan Energi över ansvaret för de 25 återvinningsstationer som finns i Trollhättan, där Trollhätteborna lämnar sina hushållsförpackningar redan idag.

– Detta är en större förändring för oss som bolag än för Trollhätteborna. Vi ser över vår organisation, markavtal, tömningsrutter, städavtal och rustar vår kundservice för att klara av uppdraget. Som Trollhättebo ska du fortsätta återvinna dina förpackningar på återvinningsstationen precis som vanligt, säger Anders.

Nästa steg i förändringen är att göra det ännu enklare att återvinna förpackningar genom införande av fastighetsnära insamling, eller Hemsortering, som vi på Trollhättan Energi kallar det. Senast 2027 ska Hemsortering vara i drift i alla kommuner. Trollhättan Energi satsar på att införa det för alla villaägare i Trollhättan redan under 2025.

– För de flesta villaägare innebär Hemsortering att du får två nya kärl med fyra fack vardera för att enklare kunna återvinna förpackningarna hemma. Våra nya Hemsorteringsbilar hämtar sedan avfallet och kör det vidare till återvinning, meddelar Anders.

Vad innebär förändringen för mig som privatperson?

  • Under 2024 ska du fortsätta återvinna dina förpackningar på återvinningsstationerna precis som vanligt. Kontakta Trollhättan Energi om du vill felanmäla eller ge oss feedback på annat sätt.
  • Under 2025 får de flesta som bor i villa Hemsortering i form av två fyrfackskärl där du kan återvinna hushållsförpackningar av plast, papper, metall och glas (färgat och ofärgat) samt tidningspapper, mat- och restavfall. Dessutom följer en liten separat behållare med, som kan tas in för sortering av glödlampor och batterier. Här kan du läsa mer om Hemsortering.
  • Bor du i lägenhet är det din fastighetsägare som är ansvarig för att se till att det finns möjlighet till bra återvinning i fastigheten. Senast den 1 januari 2027 ska alla ha tillgång till Hemsortering. Prata med din fastighetsägare om du har frågor.

Vad innebär förändringen för mig som äger ett flerbostadshus?

  • Senast den 1 januari 2027 ska alla ha tillgång till Hemsortering. Detta innebär att du som fastighetsägare behöver se över möjligheterna till sortering i din/dina fastigheter. Det finns flera alternativ att välja bland som till exempel så kallade krantömda behållare (kan vara både nergrävda och på mark) eller kärl. Här finns Avfall Sveriges riktlinjer ”Handbok för avfallsutrymmen” där du kan läsa mer om vad som gäller vid om- eller nybyggnation av avfallsutrymmen. Vi vill gärna ha en dialog med dig för att hitta den bästa lösningen och kommer bjuda in till ett öppet hus under första kvartalet av 2024.
  • Eftersom förpackningsinsamlingen ska bekostats av producenterna innebär hämtning av förpackningsavfall, från och med 1 januari 2024, ingen kostnad för dig som fastighetsägare vid tömning var fjärde vecka (gäller glas-, metall-, papper- och plastförpackningar). Vid behov kan du också välja hämtning varannan vecka för papper- och plastförpackningar utan extra kostnad. Se avfallstaxan i sin helhet här.
  • Från och med den 1 januari 2024 inför vi regelbunden tömning, var fjärde vecka, av glas- och metallförpackningar från flerfamiljshus. Detta innebär att du som fastighetsägare eller fastighetsskötare inte längre ska ringa in till Trollhättan Energi och beställa tömning av dessa kärl. Den nya, regelbundna tömningen, ingår dessutom i ordinarie avfallstaxa. Önskar du tömning oftare, fler eller större kärl ber vi dig att kontakta Trollhättan Energi.

Vad innebär förändringen för mig som driver ett företag eller en verksamheter?

  • Från och med den 1 januari 2024 är du skyldig att sortera ut förpackningsavfallet och återvinna det.
  • Insamlingen av förpackningsavfall från verksamheter ingår inte i det kommunala ansvaret. Som verksamhet kan du alltså själv välja vem du vill som ska hämta dina förpackningar och Trollhättan Energi är en möjlig leverantör. Kontakta Trollhättan Energi om du är intresserad och vill veta mer.
  • Trollhättan Energi är fortsatt ansvarig för att samla in mat- och restavfall från verksamheter i Trollhättan.

Kontakt

Kontakta Trollhättan Energis kundservice om du har frågor: 020-89 90 00.

Läs mer om Hemsortering för dig som bor i villa.
Läs mer om Hemsortering för dig som äger ett flerbostadshus.
Läs mer om den nya förpackningsförordningen för dig som driver företag eller en verksamhet.

Nyheten publicerad: 2023-11-15

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.