Så sorterar du på återvinningscentralen Håjum

Innan du kör in på området – välj en av tre filer för att komma rätt direkt. Filen längst till vänster för att återvinna förpackningar, Panta Mera-express, farligt avfall, trädgårdsavfall och kyl och frys. Filen i mitten eller längst till höger för att komma till återvinningsrampen. Här kan du också välja att svänga vänster före utfart för att ta dig till förpackningsåtervinning, Panta Mera-express, farligt avfall och trädgårdsavfall.

Illustration över flödet på återvinningscentralen

1. Farligt avfall
2. Kompost (tänk på att invasiva främmande arter inte får slängas här. Dessa ska läggas i en väl försluten plastpåse och slängas i containern för brännbart avfall på återvinningscentralen).
3. Ris
4. Sten och betong
5. Kyl och frys
6. Spisar

Återvinningsrampen: Asbest och eternit, slipers och tryckimpregnerat trä, trä, sorterat brännbart, grovsopor, wellpapp, porslin, planglas, gips, metall.

Återbruket Returen: Returen tar gärna emot återbruk på baksidan av Returen-huset. Återbruk är exempelvis fönster, dörrar, garderober, takpannor, wc-stolar med mera. Lämna återbruket innan du åker i på återvinningscentralens område. Ha det därför lättillgängligt. Det är inte tillåtet att ställa av återbruk när Returen inte är öppet. Läs mer om Returens verksamhet och se öppettider på Trollhättans stads hemsida (öppnas i nytt fönster).

 

Senast granskad: 2021-04-09