Så sorterar du på återvinningscentralen Håjum

Innan du kör in på området – välj en av tre filer för att komma rätt direkt. Filen längst till vänster för att återvinna förpackningar, Panta Mera-express, farligt avfall, trädgårdsavfall, däck och kyl och frys. Filen i mitten eller längst till höger för att komma till återvinningsrampen. Här kan du också välja att svänga vänster före utfart för att ta dig till förpackningsåtervinning, Panta Mera-express, farligt avfall och trädgårdsavfall.

Töm säcken och sortera rätt

Mycket av det som slängs i Energiåtervinning på återvinningscentralen är prylar som skulle kunna användas igen eller materialåtervinnas och bli nya grejer – om och om igen. Sverige och Trollhättan har höga ambitioner när det kommer till att förändra synen på avfall och öka materialåtervinningen. En åtgärd för att nå våra hållbarhetsmål är att vi inte längre tar emot säckar med material på återvinningscentralen. Det som blir kvar i containern för Energiåtervinning ska endast vara saker som inte ska eller inte kan återbrukas eller materialåtervinnas. Exempel på sådana saker är pulkan, gamla tapeter och en trasig plastmatta.

  • Förutom ökad materialåtervinning bidrar du också till en mer hållbar framtid genom att mindre råvaror behöver användas till framställning av nya produkter.
  • Du hjälper också till med att hålla avfallstaxan nere. Det kostar nämligen mycket pengar i form av skatter och avgifter för att skicka material till förbränning.

Från och med den 4 mars 2024 kommer personalen på återvinningscentralen be alla att tömma och sortera innehållet i säckarna.

Töm inte säckar som innehåller:

  • Damm, sågspån, isolering eller andra lättflyktiga material.
  • Invasiva arter och asbest som alltid ska lämnas inplastat och väl förslutet i rätt container.
  • Luftfilter lämnas i farligt avfallhuset
  • Textilier, dessa ska som vanligt lämnas i plastpåsar i containern för textilinsamling.

Karta över återvinningscentralen

1: Gips
På höger sida i början av rampen hittar du också bokåtervinning (pocketböcker och böcker med hård pärm)
2: Glas, porslin, keramik, sanitet och kakel
3, 18: Grovavfall
4: Lastpallar
5, 7, 14, 16: Energiåtervinning
6, 8, 13, 15: Trä och målat trä
9, 12: Wellpapp
10, 11: Metall
17: Slipers
19: Aska
20: Asbest
21: Vitvaror
22: Kyl och frys
23: Kakel, tegel, grus, sten och betong
24: Ris och grenar
25: Trädgårdsavfall, fallfrukt, jord, gräs och löv
26: Däck på fälg och däck utan fälg

Tips för att underlätta sorteringen på återvinningscentralen

  • Planera din resa, sortera och packa rätt redan hemma.
  • Fråga personalen på återvinningscentralen om du är osäker. Vi finns för att hjälpa dig.
  • Använd sopor.nu för att få guidning i hur du ska sortera.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppstår vid exempelvis en husrenovering. Detta ska sorteras ut hemma och lämnas till återvinningscentralen för återvinning eller återbruk (gäller endast privatpersoner). Bygg- och rivningsavfall består av sex olika fraktioner: trä, mineral (betong, klinker, keramik, sten), metall, glas, plast (energiåtervinning) och gips. Fraktionerna ska förvaras skilt från annat avfall och även transporteras skilt.

Invasiva främmande växter

När du tar bort en invasiv främmande växt på din tomt är det viktigt att du gör det på rätt sätt, så att den inte sprider sig till nya ställen. Invasiva främmande växter ska isoleras i dubbla plastsäckar och läggas i containern för energiåtervinning på återvinningscentralen Håjum. Knyt eller tejpa påsen noga, ingenting får ramla ur säcken. Du ska inte lägga dem i naturen, på komposten eller i kärlet för trädgårdsavfall.

Vad är en invasiv främmande växt?

Invasiva främmande växter är arter som med hjälp av oss människor har hamnat på fel plats och som inte passar in i sitt nya ekosystem. Här tränger de ut våra inhemska arter och breder snabbt ut sig över stora områden. De är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Exempel på invasiva främmande växter är jättebalsamin, blomsterlupin och jätteloka.

Här kan du se bilder på blomsterlupin, parkslide, jätteloka och gul skunkkalla som exempel på invasiva främmande växter. Bildkälla: Naturvårdsverket.se.

Relaterade länkar

På Naturvårdsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens hemsidor finns samlad information om arterna och hur vi alla kan bidra till att minska spridningen.

Naturvårdsverkets hemsida om invasiva främmande arter (öppnas i nytt fönster).

Havs- och Vattenmyndighetens hemsida om hur du kan hindra spridningen av vattenlevande invasiva främmande arter (öppnas i nytt fönster).

Ta hand om fröer och alla växtdelar på ett säkert sätt (öppnas i nytt fönster). 

Återbruket Returen

Returen tar gärna emot återbruk på baksidan av Returen-huset. Återbruk är exempelvis fönster, dörrar, garderober, takpannor, wc-stolar med mera. Lämna återbruket innan du åker i på återvinningscentralens område. Ha det därför lättillgängligt. Det är inte tillåtet att ställa av återbruk när Returen inte är öppet. Läs mer om Returens verksamhet och se öppettider på Trollhättans stads hemsida (öppnas i nytt fönster).

Senast granskad: 2024-03-04