Så sorterar du på återvinningscentralen Håjum

Innan du kör in på området – välj en av tre filer för att komma rätt direkt. Filen längst till vänster för att återvinna förpackningar, Panta Mera-express, farligt avfall, trädgårdsavfall, däck och kyl och frys. Filen i mitten eller längst till höger för att komma till återvinningsrampen. Här kan du också välja att svänga vänster före utfart för att ta dig till förpackningsåtervinning, Panta Mera-express, farligt avfall och trädgårdsavfall.

Karta över återvinningscentralen

1: Gips
På höger sida i början av rampen hittar du också bokåtervinning (pocketböcker och böcker med hård pärm)
2: Glas, porslin, keramik, sanitet och kakel
3, 18: Grovavfall
4: Lastpallar
5, 7, 14, 16: Energiåtervinning
6, 8, 13, 15: Trä och målat trä
9, 12: Wellpapp
10, 11: Metall
17: Slipers
19: Aska
20: Asbest
21: Vitvaror
22: Kyl och frys
23: Kakel, tegel, grus, sten och betong
24: Ris och grenar
25: Trädgårdsavfall, fallfrukt, jord, gräs och löv
26: Däck på fälg och däck utan fälg

Återbruket Returen: Returen tar gärna emot återbruk på baksidan av Returen-huset. Återbruk är exempelvis fönster, dörrar, garderober, takpannor, wc-stolar med mera. Lämna återbruket innan du åker i på återvinningscentralens område. Ha det därför lättillgängligt. Det är inte tillåtet att ställa av återbruk när Returen inte är öppet. Läs mer om Returens verksamhet och se öppettider på Trollhättans stads hemsida (öppnas i nytt fönster).

 

Illustration

Energiåtervinning

Den tidigare benämningen av fraktionen “brännbart” är nu ersatt med “energiåtervinning”.

Metall

Som till exempel en stekpanna, cykel, bestick och en barnvagn.

Grovavfall

Som till exempel stoppade möbler, en madrass eller ett täcke.

Invasiva växter

Invasiva främmande växter så som blomsterlupin, jätteloka och parkslide ska isoleras i dubbla plastsäckar och läggas i containern för energiåtervinning på återvinningscentralen Håjum.

Senast granskad: 2022-05-10