Vatten är vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige tar vi det för givet, men så är det inte överallt runt om i världen. För att få bästa möjliga kvalitet på ditt dricksvatten gör vi regelbundna provtagningar vid vårt vattenverk vid Göta älv, i ledningsnätet och ute hos dig som kund. Allt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Allt vatten som vi använder i Trollhättan kommer från en och samma källa, Göta Älv. Råvattnet hämtas uppströms nära Stallbackabron. Via ett intagsgaller silas vattnet först genom ett grovt galler som fångar upp grenar och en finmaskigare sil som förhindrar att bland annat fiskar följer med vattnet in. Vattnet når sedan vattenverket där kalk och koldioxid (kolsyra) tillsätts för att höja hårdheten på vattnet. En fällningskemikalie tillsätts för att partiklar ska klumpa ihop sig och sjunka till botten i sedimenteringsbassänger. Vattnet transporteras sedan genom ett snabbfilter av grov sand och lut tillsätts för att justera pH-värdet. Allt som tillsätts är till för att underlätta reningsprocessen. Vattnet fortsätter genom ännu ett sandfilter och ett UV-aggregat. Vid det här laget är partiklar och slam borta. För att säkerställa att inga mikroorganismer finns kvar i det färdiga dricksvattnet tillsätts klor. Både UV och klor har avdödande effekt på mikroorganismer, det vill säga bakterier, virus och parasiter. Vattnet, som nu är färdigt att använda, hamnar sedan i en reservoar från vilken den transporteras vidare till Trollhättan Energis vattenledningar, via vattentorn, och sedan hem till din kran.

Kranmärkt

Visste du att lokalproducerat vatten som levereras direkt från kranen är minst 300 gånger bättre för miljön och 250 gånger billigare, jämfört med vatten som säljs på burk och flaska?

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten. Genom kranmärkningen visar man att man tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. En kranmärkt verksamhet innebär att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Kranmärkningen är kostnadsfri och bygger på era egna uppgifter. Vi kommer inte att kontrollera att ni lever upp till märkningen.

Hittills är följande verksamheter i Trollhättan kranmärkta och är därmed med och visar vägen mot en mer hållbar vardag: Scandic Swania, Folkets Hus Kulturhuset, Kalaskoket Fasetten, Hedin bil, Peab Trollhättan, Yo Adrian och Eidar.

Tre steg till Kranmärkning

1. Se över var och när ni använder förpackat vatten idag – kanske i matsalen, caféet, interna möten, externa konferenser, utbildningar och event?

2. Välj ut vilka områden som ska prioriteras för kranmärkningen. Börja med ett event eller en konferens om det känns för stort att kranmärka hela arbetsplatsen på en gång.

3. Ta fram interna mål och riktlinjer för hur ni använder vatten och följ upp dem.

Här finns fler tips på hur du kan göra när du kranmärker din verksamhet.

Kontakta oss så pratar vi mer.

Hårt eller mjukt vatten?

Vatten är antingen hårt eller mjukt och beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner är hårt och vatten med låg halt kallas mjukt vatten.

I Trollhättan är vattnet mjukt (2-3 dH och pH på ungefär 8). Detta innebär att du kan använda mindre disk- och tvättmedel, att disk- och tvättmaskinen håller lite längre och att dina kläder får lite längre livslängd eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar.

Hämta vatten i våra vattenkiosker

I våra vattenkiosker som finns på Larmvägen 3, Energivägen och Kvarntorpsvägen 3 (Sjuntorp) kan du som privatperson hämta dricksvatten vid exempelvis avbrott i vattenleveransen helt utan extra kostnad. Vattenkiosken är öppen dygnet runt. Tänkt på att ta med dig egen flaska eller dunk.

Relaterade sidor

Senast granskad: 2022-06-17