Byte av vattenmätare

En vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i din fastighet och ska, enligt gällande föreskrifter*, bytas ut var tionde år. Det är vi på Trollhättan Energi som äger vattenmätaren och det är också vi som håller reda på när din vattenmätare behöver bytas ut.   

Dags att byta vattenmätare? 

När det är dags att byta vattenmätare får du hem ett brev från oss där du ombeds boka in en tid för byte. Det är kostnadsfritt att byta vattenmätaren och besöket medför ingen extra avgift. Inför vårt besök behöver du se till att vattenmätaren är lättåtkomlig. Det behöver vara minst 60 cm fritt utrymme framför och 70 cm fritt utrymme ovanför vattenmätaren. Du behöver även säkerställa att din vattenmätarkonsol är i gott skick. Läs mer om opålitliga vattenmätarkonsoler och hur du kontrollerar din konsol. 

Boka in tid för byte

Byte av vattenmätare sker under en bestämd tidsperiod och du bokar själv in den tid för byte som passar dig bäst. För att vara säker på att få tiden som passar dig bäst rekommenderar vi dig att boka så snart som möjligt. Antalet bokningsbara tider i ditt område är begränsade. Om du får förhinder har du möjlighet att boka om tiden fram till dagen innan det planerade besöket. 

Bokning via vår webbplats

Du loggar in med ditt anläggningsnummer och ditt kundnummer (som du enklast hittar på din faktura). Vi skickar ut en bekräftelse på din bokade tid via e-post. 

Boka tid

Bokning via telefon

Vill du inte boka via vår webbplats är du varmt välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 020-89 90 00 så hjälper vi dig att boka in ett mätarbyte. 

Har du en opålitlig vattenmätarkonsol? 

Det är vi på Trollhättan Energi som äger vattenmätaren. Vattenmätaren är ansluten till en vattenmätarkonsol vars uppgift är att hålla mätaren på plats och ansluta vattenmätaren till huvudvattenledningen. Det är du som fastighetsägare som äger vattenmätarkonsolen och som ansvarar för att den är i gott skick. Tyvärr finns det en del opålitliga vattenmätarkonsoler som exempelvis kan orsaka vattenskador. Om du upptäcker att du har en opålitlig vattenmätarkonsol så behöver du själv kontakta en rörmokare och byta ut den. Där är först när vattenmätarkonsolen är utbytt som vi på Trollhättan Energi kan byta din vattenmätare. 

Läs här om opålitliga vattenmätarkonsoler och hur du kontrollerar din konsol

*Enligt Swedac:s föreskrift 2022:4 

Senast granskad: 2024-02-14