Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora ärenden på gång samtidigt när det gäller Arvidstorps avloppsreningsverk. Först i tiden ligger en anmälan om förändrad slamhantering inom ramen för vårt nuvarande tillstånd. Då vill vi flytta slamhanteringen från berget till en ny byggnad på markplan.

Nu har det börjat! Arvidstorp rustar för framtid – vilket märks i nutid.

Det händer mycket på Arvidstorps avloppsreningsverk i Strömslund. Trollhättan växer och därför behöver vi bygga ut och anpassa verket efter nya behov. Det vi vill är att:

  • Öka kapaciteten på verket för att kunna ta emot avloppsvatten från fler hushåll i Trollhättan
  • Säkerställa en långsiktig lösning för kväverening
  • Flytta slamhanteringen från bergrummet till en ny byggnad på anläggningen. Detta innebär stora förbättringar vad gäller logistik, drift och arbetsmiljö.

Du är en av våra grannar och därför vill vi berätta vad som är på gång, hur du kan få löpande information och hur du kan nå oss med eventuella frågor och synpunkter.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade vi ett samråd med bland annat dig som bor granne med Arvidstorp, inför det nya miljötillstånd vi nu planerar att lämna in till Länsstyrelsen under våren 2019. Tillståndet är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra utbyggnaden av den biologiska reningen i verket. Flera av förändringarna vi ska göra kan inte påbörjas förrän vi har fått tillståndet men fram tills dess förbereder vi så mycket vi kan.

Ökad trafik i området

Redan i mars påbörjades utbyggnaden av vår personalbyggnad. Därför är det redan nu arbetsmaskiner, transporter och mer personal i området än vad det brukar vara.

Under våren påbörjar vi en annan stor byggnation – den nya byggnaden för slamhanteringen. Idag finns den hanteringen inne i bergrummet men behöver flyttas eftersom det är trångt och en dålig arbetsmiljö för vår personal.

Målet är att påbörja arbetet med den nya byggnaden för slamhanteringen redan under våren. Inledningsvis blir det förberedande markarbeten som omläggning av rör och liknande. Efter det behöver vi utföra sprängning och pålning för den nya byggnaden, ett arbete du kommer märka av. Detta projekt medför också fler arbetsmaskiner, transporter och personal än vanligt i området.

Längre in i framtiden

När vi fått vårt nya miljötillstånd från Länsstyrelsen kan vi påbörja utbyggnaden av den biologiska reningen av avloppsvattnet nere i bergrummet. En insats som krävs för att vi ska kunna ta emot större mängder av avloppsvatten i framtiden. Detta arbete kommer du troligtvis inte att märka av då det sker i bergrummet. Utbyggnaden av den biologiska reningen är ett omfattande projekt som väntas pågå under flera år.

Mer information

Vår ambition är att störa dig som bor i området så lite som möjligt och därför arbetar vi med åtgärder för att begränsa störningarna. Bland annat gör vi en bullerutredning om sprängning och pålning och får hjälp med att ta fram bra bullerdämpande åtgärder. All sprängning och pålning sker på vardagar på dagtid mellan kl. 07.00-18.00.

På vår hemsida trollhattanenergi.se lägger vi ut löpande information om exempelvis vilka dagar sprängning kommer att ske och under vilken period pålningen görs. Klicka på ”våra projekt” och fyll i din mejladress på projektsidan för Arvidstorp om du vill få en notis direkt i din mejlkorg när det finns uppdaterad information. Vill du hellre prata med oss går det bra att kontakta oss via kundservice: 020-89 90 00 eller följ oss på Facebook.

Hör gärna av dig med synpunkter och funderingar.

 

Tidigare information (15/11 -18)

Nu är samrådet om Arvidstorps utbyggnadsplaner avslutat. Vi tackar för engagemang, deltagande på möten och synpunkter. Det är mycket välkommet och värdefullt och leder förhoppningsvis till ett ännu bättre Arvidstorp för fler Trollhättebor!

Vi vill:

  • Öka kapaciteten på verket för att kunna ta emot avloppsvatten från fler hushåll i Trollhättan
  • Säkerställa en långsiktig lösning för kväverening
  • Flytta slamhanteringen från bergrummet till en ny byggnad på anläggningen. Detta innebär stora förbättringar vad gäller logistik, drift och arbetsmiljö

Nu arbetar vi med att ta fram underlag, undersökningar och vi funderar på åtgärder för att kunna utöka vår kapacitet och ytterligare begränsa vår påverkan på omgivningen.

Vi kommer att ha två stora ärenden på gång samtidigt. Först i tiden ligger en anmälan om förändrad slamhantering inom ramen för vårt nuvarande tillstånd. Då vill vi flytta slamhanteringen från berget till en ny byggnad på markplan. Det är för att skapa plats i berget för en förbättrad kväverening och en utökad kapacitet. Och för den förbättrade kvävereningen och kapacitetsökningen behöver vi söka nytt tillstånd. Tillståndsansökan ska lämnas in i november.

Vi fortsätter uppdatera denna sidan framöver för alla nyfikna.

 
Trollhättan Energi