Arvidstorp, Trollhättan

Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor

Vi har två stora ärenden på gång samtidigt när det gäller Arvidstorps avloppsreningsverk. Först i tiden ligger en anmälan om förändrad slamhantering inom ramen för vårt nuvarande tillstånd. Då vill vi flytta slamhanteringen från berget till en ny byggnad på markplan.

Nu är samrådet om Arvidstorps utbyggnadsplaner avslutat. Vi tackar för engagemang, deltagande på möten och synpunkter. Det är mycket välkommet och värdefullt och leder förhoppningsvis till ett ännu bättre Arvidstorp för fler Trollhättebor!

Vi vill:

  • Öka kapaciteten på verket för att kunna ta emot avloppsvatten från fler hushåll i Trollhättan
  • Säkerställa en långsiktig lösning för kväverening
  • Flytta slamhanteringen från bergrummet till en ny byggnad på anläggningen. Detta innebär stora förbättringar vad gäller logistik, drift och arbetsmiljö

Nu arbetar vi med att ta fram underlag, undersökningar och vi funderar på åtgärder för att kunna utöka vår kapacitet och ytterligare begränsa vår påverkan på omgivningen.

Vi kommer att ha två stora ärenden på gång samtidigt. Först i tiden ligger en anmälan om förändrad slamhantering inom ramen för vårt nuvarande tillstånd. Då vill vi flytta slamhanteringen från berget till en ny byggnad på markplan. Det är för att skapa plats i berget för en förbättrad kväverening och en utökad kapacitet. Och för den förbättrade kvävereningen och kapacitetsökningen behöver vi söka nytt tillstånd. Tillståndsansökan ska lämnas in i november.

Vi fortsätter uppdatera denna sidan framöver för alla nyfikna.

 
Trollhättan Energi
 
Trollhättan Energi