Förmåner som anställd hos Trollhättan Energi

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. När du börjar jobba på Trollhättan Energi finns det flera förmåner som ingår i anställningsavtalet och ytterligare erbjudanden som du själv kan välja bland.

Halva priset på träningskort

Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, halva priset (max 2000 kr) på en mängd aktiviteter som exempelvis träningskort, massage med mera. Genom våra friskvårdsombud arbetar vi med hälsoarbete aktivt och kontinuerligt.

Tjänstepension och löneväxling

Det kommer en tid även efter arbetslivets slut. För att hjälpa till att göra denna tid så bra som möjligt erbjuder vi bland annat individuell pensionsrådgivning om du är över 50 år, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling till pension.

Privat sjukvårdsförsäkring

När du blir anställd hos oss erbjuder vi en privat sjukvårdsförsäkring, samt möjlighet att göra läkar- och tandläkarbesök på arbetstid om det inte går att få annan ledig tid. Du har också möjlighet att lämna blod på betald arbetstid.

Flextid och arbetstidsförkortning

Livet är mer än bara arbete, det är mycket som ska hinnas med: lämna/hämta barn på förskolan, träning, passa barnbarn bland mycket annat. Därför erbjuder vi flexibel arbetstid och arbetstidsförkortning (63 timmar/år).

Personalbil

Vi kan erbjuda förmånlig leasing av miljöbil (el eller biogas) via löneväxling.

Utbildning

Vi vill att du ska ha rätt kompetens för ditt uppdrag, och känna dig trygg i din roll. Vi satsar därför på utbildning och utveckling för alla våra medarbetare. Varje år arrangeras företagsdagar och utvecklingsdagar.

Satsning på våra chefer

En nyckelfaktor för att vi ska kunna lyckas med vårt uppdrag är att vi har trygga och väl rustade chefer, samt att de kan utöva ett nära ledarskap till var och en av våra medarbetare. Vi satsar därför på rimligt antal medarbetare kopplat till varje chef, kontinuerliga utbildningsinsatser, samt möjlighet till individuella utvecklingsmöjligheter för var och en av våra chefer.

Föräldraledighet

Vi ser det som en självklarhet att både mammor och pappor ska kunna vara hemma med sina barn under småbarnstiden. Ett sätt att underlätta detta är att täcka upp för en del av det ekonomiska bortfall som uppstår vid föräldraledighet (under förutsättning att vissa kriterier uppfylls).

Senast granskad: 2022-06-17