Beställ tillfällig byggström

När du ska renovera eller bygga om kan du behöva en tillfällig elnätsanslutning, eller byggström som det också kallas. En tillfällig anläggning används normalt sett i max ett år.

Vi erbjuder tillfällig byggström i elektrifierade områden där anslutningen kan utföras från befintligt elnät utan förstärkning. Vi anvisar plats för anslutning som normalt alltid är intill transformatorstation eller kabelskåp. Det är du som kund som själv ordnar med byggskåp och kabel från byggskåpet till uttagspunkten. Tekniska krav framgår av våra installationsanvisningar under relaterade dokument.

Så beställer du byggström

  1. Kontakta en elinstallatör: Börja med att kontakta en auktoriserad elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan till oss via foranmalan.nu
  2. Installationsmedgivande: När vi fått in en anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter och villkor för den tillfälliga anslutningen. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.
  3. Färdiganmälan: När elinstallatören är klar med inkopplingen skickar hen in en färdiganmälan till oss.
  4. Klart: När färdiganmälan kommer till oss utför vi anslutningen samt monterar elmätaren. Fakturan går ut till dig när inkopplingen är utförd (avgiften inkluderar även urkoppling). Nu har du byggström.

Anslutningsavgift byggström

Kategori Pris 2023 Pris 2024
 
16-63 A 5 625 kronor 7 060 kronor
80-250 A 17 875 kronor 22 250 kronor
315-500 A Offert Offert
>500 A tillfällig högspänningsanslutning Offert Offert

Så avslutar du din byggström

  1. Kontakta kundservice: Anmäl din avslutning av byggström genom att kontakta vår kundservice. I vissa fall kan avanmälan gå via elinstallatören som anmäler urkopplingen till oss.
  2. Vi kommer hem till dig: När vi fått in anmälan kommer vi hem till dig och kopplar ner elmätaren och kopplar ur byggskåpet.
  3. Klart: När inkopplingen är gjord får du en faktura på avtalat belopp.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2021-04-09