Tänk på detta när det är vinterväder ute

För att kunna hålla tömningskostnaderna fortsatt låga och ge personalen en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt att hela vägen fram till ditt sopkärl är plogad, väl bekämpad mot halka och att sopkärlet är väl framskottat.

Rensa bort snön från locket för att minska vikten. Vi tömmer upp till 500 sopkärl per dag och är mycket tacksamma för allt du gör som kan underlätta för oss.

Dessa sopkärl kommer att tömmas:

Två sopkärl står framskottade ur snön Tre sopkärl står framskottade ur snön

Dessa sopkärl kommer inte att tömmas:

 Tre sopkärl täckta av snö Två sopkärl täckta av snö

Fastfrusna påsar

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till att soppåsarna ligger lösa i kärlet. Vid kallt väder kan det därför vara bra att ta en extra titt i sopkärlet för att kontrollera så att påsarna inte frusit fast och då heller inte kommer med sopbilen vid tömning.

Sophämtning under vintern för dig som bor på landsbygden

Om det blir en snörik vinter kan det bli aktuellt att vi placerar ut extra sopkärl vid speciella knutpunkter. Detta kommer att ske om vi anser att vägen inte är farbar för våra sopbilar. Information om när och var extrakärlen placeras kommer vi i så fall via brev.

För att sopbilarna ska komma fram till sopkärlet krävs en vägbredd på minst 3,5 m. Det måste också finnas en vändplan där en 10 meter lång lastbil kan vända. Finns det ingen möjlighet att ploga vägarna till den här bredden, eller en vändplan, kan sopkärlet tillfälligt flyttas till den närmaste väg som uppfyller kraven. Om du är med i en vägförening, tänk på att det är vägföreningens ansvar att se till att vägen är snöröjd, bekämpad mot halka och tydligt skyltad med snöpinnar.

Senast granskad: 2022-11-30