Alla ska ha bra uppkoppling

Under flera år har vi satsat på att bygga ut fibernätet i Trollhättans kommun. Idag går det att surfa upp till 1.000Mbit/s. Med Trollhättan Energis fiber får du ett öppet nät med ett brett utbud av tjänster inom TV, telefoni, bredband och andra smarta tjänster inom hem och trygghet.

25 års fiberrik historia hos Trollhättan Energi

1998: Första fiberförbindelselserna anläggs

De första fiberförbindelserna anläggs efter en förfrågan från Banverket, som i sin tur fått en nationell förfrågan om att ansluta lokala högskolor till fiber eftersom Banverket redan hade ett utbyggt fibernät utmed sina spår. Snart önskade även ett lokalt dataföretag ha fiber mellan sina anläggningar och även Saabs anläggningar ansluts av Trollhättan Energi som entreprenaduppdrag, med Ulf Bergquist som den förste ”Stadsnätschefen”.

Eftersom intresset fortsätter öka passar Trollhättan Energi på att lägga med slang för fiberkabel när andra stora operatörer gräver för kabel och slang i området. Det är också så som Västgötaringen kommer till runt millennieskiftet. Det är en fiberring som kopplar ihop de stora städerna i Västsverige och där Trollhättan Energi också är delägare.

2004: Trollhättans Stad önskade flera anslutningar

Trollhättans Stad vill hyra ett antal förbindelser till sina verksamheter och Trollhättan Energi installerar flera anslutningar. Året efter är vårt första öppna stadsnät på plats, med en extern kommunikationsoperatör som ansvarar för själva driften.

2006: Fiber drogs till Vänersborg och Lilla Edet

En större kund vill etablera fiberanslutningar mellan Trollhättan och Vänersborg och nätet byggs ut även till grannstaden. I samarbete med Lilla Edet växer nätet även söderut.

2008–2012: Mobilmaster ansluts och Västlänk bildas

Intresset ökar snabbt och Trollhättan Energi ansluter flera mobilmaster till stadsnätet. Trollhättans Stad ansluter samtliga verksamheter och Vänersborgs kommun likaså. Föreningen Västlänk bildas 2009 för att stärka samverkan mellan stadsnäten i Västsverige.

2013–2014: Trollhättan Energi bygger första egna datahallen

Vi bygger vår första datahall i samspel med en stor kund och hallen fylls efterhand med fler kunder. Vår satsning på fiber till villaägare inleds och stadsnätet sträcker sig nu även över kommungränsen till både Uddevalla och Grästorp, utöver Vänersborg och Lilla Edet.

2015–2020: NetWest bildas för fler förbindelser

Tillsammans med övriga stadsnät och kommuner bildas försäljningsbolaget NetWest för att etablera förbindelser mellan kommuner i hela Västsverige. Den lokala fiberutbyggnaden i villaområdena även i Trollhättans ytterområdena tar fart på allvar.

2021–2022: Beslut fattas om en andra datahall och streemi.se skapas

Beslut om ytterligare en datahall fattas och Trollhättan Energi beslutar också att ta över rollen från Telia som kommunikationsoperatör för det egna stadsnätet. Det innebär snabbare service vid driftstörningar och att utbudet för Trollhätteborna ökar eftersom fler tjänsteleverantörer ges tillgång till det öppna nätet. Tjänsteplattformen streemi.se skapas där alla leverantörerna samlas. En guide till ditt nya uppkopplade liv, helt enkelt.

2023: 25-årsjubileum med 11 500 anslutna fiberkunder

Trollhättan Energi Stadsnät firar 25 år och har idag 10 000 hushåll och 1 500 företag anslutna.

Vanliga frågor och svar

Barn sitter i tält och kollar på ipad

Fibertjänster

När du är ansluten till Trollhättan Energis öppna fibernät kan du välja fritt mellan ett tiotal olika leverantörer av TV, telefoni och bredband. Fiber ger många möjligheter.

Priser och villkor fiber

Med förmånliga priser och trygga villkor ansluter Trollhättan Energi din fastighet, villa, lägenhet eller samfällighet till vårt öppna fibernät.

Kvinna i trappa som håller i ledstången och har en larmklocka på armen

Anslut dig till fibernätet

Trollhättan Energi tar hand om anslutningen och ser till att din fastighet kopplas till fibernätet.

Senast granskad: 2022-05-31