Västsveriges lägsta elnätsavgifter

Trollhättan Energi har de lägsta elnätstaxorna i Västsverige. Sett över hela Sverige hamnar vi på plats tre av 290 kommuner i jämförelsen som gjorts av Villaägarnas Riksförbund. Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför investerar vi långsiktigt i ett säkert och effektivt elnät.

Detta består elnätstaxan av

Elnätstaxan består av två delar. Dels en fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring, och dels en rörlig del som beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt (bestäms av staten). Du kan påverka din elnätstaxa dels genom att ha rätt säkring i förhållande till din elanvändning men också genom att använda mindre ström. Vill du ändra din säkring? Läs mer om hur du ändrar din elanslutning här.

Elnätstaxa fast del

Alla priser anges inklusive moms.  
Säkring Abonnemangsavgift/år 2021
Lägenhet 1 340 kronor
16 A 2 750 kronor
20 A 3 425 kronor
25 A 4 075 kronor
35 A 6 465 kronor
50 A 11 220 kronor
63 A 14 120 kronor
80 A 18 790 kronor
100 A 23 400 kronor
125 A 30 200 kronor
160 A 38 500 kronor

Elnätstaxa rörlig del

Elöverföringsavgift: 12,15 öre/kWh
Energiskatt: 44,13 öre/kWh

Prislista övriga kostnader 2021

     
Tjänst Exklusive moms Inklusive moms
Avstämning åt elleverantör   Ej momspliktigt
Avstängning 912 kronor  
Tillkoppling aviserad före klockan 15.00 912 kronor  
Tillkoppling aviserad efter klockan 15.00 4 920 kronor  
Återinkoppling efter avstängning Ej momspliktigt
Ordinarie arbetstid 1 700 kronor  
Utanför ordinarie arbetstid 5 000 kronor  
Återinkoppling vid inflyttning    
Ordinarie arbetstid Kostnadsfritt Kostnadsfritt
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) 1 580 kronor 1 975 kronor
Extra inkoppling    
Ordinarie arbetstid 912 kronor 1 140 kronor
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) 5 000 kronor 6 250 kronor
Kontroll av elmätare    
Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare  
– och mätaren visar sig vara felaktig Kostnadsfritt Kostnadsfritt
– och mätaren visar sig vara felfri 2 256 kronor 2 820 kronor
Om kunden vill att mätaren skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan
– och mätaren visar sig vara felaktig Kostnadsfritt Kostnadsfritt
– och mätaren visar sig vara felfri 4 232 kronor 5 290 kronor

Senast granskad: 2021-04-09