Västsveriges lägsta elnätsavgifter

Trollhättan Energi har de lägsta elnätstaxorna i Västsverige. Sett över hela Sverige hamnar vi på plats tre av 290 kommuner i jämförelsen som gjorts av Villaägarnas Riksförbund. Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför investerar vi långsiktigt i ett säkert och effektivt elnät.

Detta består elnätstaxan av

Elnätstaxan består av två delar. Dels en fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring, och dels en rörlig del som beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt (bestäms av staten). Du kan påverka din elnätstaxa dels genom att ha rätt säkring i förhållande till din elanvändning men också genom att använda mindre ström. Vill du ändra din säkring? Läs mer om hur du ändrar din elanslutning här.

Elnätstaxa fast del

Alla priser anges inklusive moms.  
Säkring Abonnemangsavgift 2023
Lägenhet 1 550 kronor
16 A 3 185 kronor
20 A 3 965 kronor
25 A 4 720 kronor
35 A 7 495 kronor
50 A 13 020 kronor
63 A 16 390 kronor
80 A 21 800 kronor
100 A 27 160 kronor
125 A 35 050 kronor
160 A 44 690 kronor

Elnätstaxa rörlig del

Elöverföringsavgift: 12,15 öre/kWh
Energiskatt: 45,00 öre/kWh (2022), 49,00 öre/kWh (2023)

Prislista övriga kostnader

     
Tjänst Exklusive moms Inklusive moms
Avstängning åt elleverantör    
Avstängning 1 020 kronor 1 275 kronor
Tillkoppling aviserad före klockan 15.00 1 020 kronor 1 275 kronor
Tillkoppling aviserad efter klockan 15.00 5 496 kronor 6 870 kronor
Återinkoppling efter avstängning Ej momspliktigt
Ordinarie arbetstid, upp till 63 A 1 020 kronor  
Ordinarie arbetstid, 80 A och större 1 900 kronor  
Utanför ordinarie arbetstid 5 584 kronor  
Återinkoppling vid inflyttning    
Ordinarie arbetstid Kostnadsfritt Kostnadsfritt
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) 1 760 kronor 2 200 kronor
Extra inkoppling    
Ordinarie arbetstid 1 020 kronor 1 275 kronor
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) 5 584 kronor 6 980 kronor
Kontroll av elmätare    
Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare  
– och mätaren visar sig vara felaktig Kostnadsfritt Kostnadsfritt
– och mätaren visar sig vara felfri 2 520 kronor 3 150 kronor
Om kunden vill att mätaren skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan
– och mätaren visar sig vara felaktig Kostnadsfritt Kostnadsfritt
– och mätaren visar sig vara felfri 4 728 kronor 5 910 kronor

Senast granskad: 2022-12-20