Västsveriges lägsta elnätsavgifter

Trollhättan Energi har de lägsta elnätstaxorna i Västsverige. Sett över hela Sverige hamnar vi på plats tre av 290 kommuner i jämförelsen som gjorts av Villaägarnas Riksförbund. Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför investerar vi långsiktigt i ett säkert och effektivt elnät.

Detta består elnätstaxan av

Elnätstaxan består av två delar. Dels en fast del, en abonnemangsavgift per år som beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring, och dels en rörlig del som beror på hur mycket el vi överför hem till dig (avgift per använd kilowattimme). På den rörliga delen tillkommer också energiskatt (bestäms av staten). Du kan påverka din elnätstaxa dels genom att ha rätt säkring i förhållande till din elanvändning men också genom att använda mindre ström. Vill du ändra din säkring? Läs mer om hur du ändrar din elanslutning här.

Elnätstaxa fast del

Alla priser anges inklusive moms.  
Säkring Abonnemangsavgift/år 2022
Lägenhet 1 400 kronor
16 A 2 880 kronor
20 A 3 585 kronor
25 A 4 265 kronor
35 A 6 770 kronor
50 A 11 750 kronor
63 A 14 790 kronor
80 A 19 680 kronor
100 A 24 510 kronor
125 A 31 630 kronor
160 A 40 325 kronor

Elnätstaxa rörlig del

Elöverföringsavgift: 12,15 öre/kWh
Energiskatt: 45,00 öre/kWh

Prislista övriga kostnader

     
Tjänst Exklusive moms Inklusive moms
Avstängning åt elleverantör    
Avstängning 944 kronor 1 180 kronor
Tillkoppling aviserad före klockan 15.00 944 kronor 1 180 kronor
Tillkoppling aviserad efter klockan 15.00 5 088 kronor 6 360 kronor
Återinkoppling efter avstängning Ej momspliktigt
Ordinarie arbetstid 1 760 kronor  
Utanför ordinarie arbetstid 5 176 kronor  
Återinkoppling vid inflyttning    
Ordinarie arbetstid Kostnadsfritt Kostnadsfritt
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) 1 636 kronor 2 045 kronor
Extra inkoppling    
Ordinarie arbetstid 944 kronor 1 180 kronor
Utanför ordinarie arbetstid (aviserat efter klockan 15.00) 5 176 kronor 6 470 kronor
Kontroll av elmätare    
Om kunden accepterar att vi monterar en kontrollmätare  
– och mätaren visar sig vara felaktig Kostnadsfritt Kostnadsfritt
– och mätaren visar sig vara felfri 2 336 kronor 2 920 kronor
Om kunden vill att mätaren skall kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan
– och mätaren visar sig vara felaktig Kostnadsfritt Kostnadsfritt
– och mätaren visar sig vara felfri 4 380 kronor 5 475 kronor

Senast granskad: 2022-05-31