Fiber för en smart stad

När vi investerar i ett lokalt och starkt fibernät gör vi det för att skapa digitala förutsättningar, både för dig som privatperson och företagare. Dessutom kan vi utveckla smarta energisystem och hållbara samhällstjänster. Parallellt gör vi Trollhättan redo för Internet of things (IoT). “Sakernas internet” innebär ännu fler smarta och trygga lösningar som underlättar din vardag.

Anslut dig till fibernätet

Att köpa en fiberanslutning är en långsiktig investering som gör din förenings bostäder mer attraktiva vid en eventuell försäljning. Den öppnar också möjligheter för framtidens tjänster, som till exempel offentliga tjänster inom vård och omsorg.

Svartfiber

Vi kan hjälpa till med att knyta ihop dina anläggningar eller verksamheter. Vi bygger och hyr ut fiberförbindelser, bestående av ett svartfiberpar, till offentlig verksamhet, teleoperatörer och större företag. Vi hyr inte ut kapacitet.

Trollhättan Energis fibernät ger möjlighet för teleoperatörer och andra att hyra infrastruktur, som ett alternativ till att varje operatör/aktör gräver sin egen fiber.

Svartfiber är en fiberoptisk kabel i vars ändar kommunikationsutrustning monteras. Själva fiberkabeln ägs av Trollhättan Energi, medan utrustningen som ansluts i ändarna ägs av dig som hyr svartfibern. Upplägget ger dig möjlighet att själv styra över ändutrustningen, dess kapacitet och kostnad. Tjänsten svartfiber innehåller inga begränsningar vad gäller användning, utan styrs av vilken ändutrustning som ansluts för att lysa upp fibern.

Västlänk – ett samarbete mellan stadsnäten i Västsverige

Västlänk är en förening bestående av 18 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalité. Här kan du läsa mer om Västlänk.

Är du intresserad av svartfiber? Trollhättan Energi använder köp- och säljsystemet CESAR. CESAR är ett centralt system för accesser som ger operatörer möjligheten att direkt få åtkomst till vårt stadsnäts lokala accesser. Använd dig av detta i första hand.

För dig som inte är med i CESAR – kontakta oss så hjälper vi dig.

Datahall

Trollhättan Energi äger flera datahallar där vi ger dig som kund möjlighet att hyra plats för dina servrar och kommunikationsutrustning.

Vi erbjuder:

  • Full tillgång till datahallen dygnet runt, årets alla dagar. Du behåller på så sätt kontrollen över din egen utrustning.  
  • Tillgång till högteknologiska datahallar som ger trygghet, skalbarhet och säkerhet samt anslutbarhet till andra operatörer och vårt eget stadsnät.
  • Datahallar med klimatanläggning, UPS, reservkraft, släckanläggning samt brand-, fukt och- inbrottslarm – allt övervakat via oss på Trollhättan Energi AB. 

Kontakta oss för mer information och offert.

Internet of things

Internet of Things (IoT), eller sakernas internet om man ska försvenska det, är nästa steg i utbudet av digitala tjänster och möjliggör att även saker kan kommunicera med varandra. Trenden är tydlig – fler och fler enheter kopplas upp mot internet vilket ger helt nya möjligheter att utnyttja information på. Trollhättan Energi ligger i framkant och kan redan nu erbjuda infrastrukturen för en smart stad.

Den smarta staden

En smart stad är en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre för alla som bor i den. När staden blir smart och vi utnyttjar tekniken som finns, kan vi också bli mer effektiva och resurssmarta. Några exempel är att du med sensorernas hjälp kan bevaka att kyl- och frys håller rätt temperatur, att det inte läcker in vatten i källaren vid skyfall och säkerställa att rätt temperatur hålls i din bostad. I en smart stad felanmäls en trasig gatlykta digitalt, soptunnorna töms när de är fulla och blommorna larmar när de behöver vattnas.

Så funkar det

Trollhättan Energi har monterat upp ett antal så kallade Gateways (antenner) på strategiska platser runt om i Trollhättan. Dessa Gateways utgör infrastrukturen för Internet of things. För att du ska kunna mäta det du vill krävs att du köper en sensor som kopplas upp mot detta nät och som sänder den information sensorn är gjord för. Läs mer om vilka tjänsteleverantörer som erbjuder olika typer av sensorer och tjänster inom IoT. Sensorn kan mäta och hålla koll på exempelvis temperatur, nivå, vikt, rörelse, buller och fukt. Trollhättan Energis Gateways tar emot datan från sensorerna och vidarebefordrar dem till en central server som håller reda på sensorer och data.

Tekniken som används i infrastrukturen är LoRaWan. LoRa står för Long Range och WAN är en förkortning av Wide Area Network. LoRaWAN är en radioteknik som fångar upp signaler från sensorer och skapar en säker dataöverföring över stora områden och långa sträckor. Den låga hastighet innebär också låg energiförbrukning och tekniken har snabbt blivit den ledande IoT-tekniken över hela världen. På grund av att datan skickas sällan kan du använda batteridrivna sensorer med en livslängd på upp till 10 år.

Gör så här om du vill använda IoT

  1. Välj tjänsteleverantör: På denna sidan hittar du olika tjänsteleverantörer som är kopplade till vår partner Netmore. Varje leverantör har sitt specialområde.
  2. Om du har frågor eller vill veta mer om IoT innan du startar – kontakta oss så kan vi guida dig vidare.

 

Senast granskad: 2022-05-31