Vad är normalårskorrigering och hur kan man använda det?

Normalårskorrigering betyder att användningen av fjärrvärme har justerats för att ta hänsyn till olika faktorer som påverkar värmebehovet under året, såsom temperatur, luftfuktighet och vindhastighet. Det gör att du kan jämföra din energiåtgång från år till år, men samtidigt undvika att avvikande väderförhållanden påverkar resultatet.

Din byggnads energianvändning är direkt kopplat till den rådande temperaturen. Är det varmt ute så minskar energibehovet och är det kallt ökar energibehovet. För att på ett objektivt sätt kunna jämföra sin energianvändning behöver man kolla på om året har varit varmare eller kallare än normalt. Man behöver normalårskorrigera sin användning. 

Energi-Index

Vi använder oss av Energi-Index till förmån för graddagar när vi räknar ut normalårskorrigeringen. Detta för att Energi-Index tar hänsyn till mer parametrar i vädret. En normalårskorrigerad fjärrvärme baserat på energi-index har ändrats för att ge en mer korrekt bild av värmebehovet och energieffektiviteten under året. Korrigeringen kan då hjälpa till att optimera driftskostnaderna och minska utsläppen av koldioxid.

Lokal väderdata

Normalårskorrigeringen Trollhättan Energi utför, baseras på data som vi får ifrån SMHI. SMHI har väderstationer över hela landet för att samla in information. Vi använder som grund i normalårskorrigeringen information som gäller för Trollhättan. 

Normalårskorrigering sker i tre steg:

  1. Identifiera och dra bort byggnadens baslast.
  2. Korrigera resterande uppmätta energianvändning med hjälp av SMHI Energi-Index. Dela uppvärmningsbehovet med den rekommenderade korrigeringsfaktorn. Den rekommenderade korrigeringsfaktorn varierar från månad till månad.
  3. Lägg återigen till byggnadens baslast.

Vill man läsa mer om SMHI och deras beräkningsmodeller kring normalårskorringering eller skillnaden mellan Energi-Index och Graddagar så finns det samlad information här.

Jämför din fastighet

Om du vill jämföra din fastighets energikostnad mot andra fastigheter så har Energiföretagen prisstatistik över olika typer av hushåll i Sverige. Statistiken är baserad grundhustyperna i tabellen nedan.

Typ av bostad Årsanvändning Flöde Yta
Småhus 20 MWh 400 m3 150 m2
Mindre flerfamiljshus 193 MWh 3860 m3 1000 m2
Större flerfamiljshus 1000 MWh 20 000 m3 5000 m2

 

 

Senast granskad: 2023-02-23