Egen reglerutrustning – så funkar det

Om du vill montera egen reglerutrustning istället för Trollhättan Energis nuvarande reglerutrustning så behöver du anmäla detta till oss samt skriva på ett tilläggsavtal om egen reglerutrustning.

Övertagande av ansvar

Vid montering av ny reglerutrustning på Trollhättan Energis fjärrvärmecentral är Trollhättan Energi inte längre ansvariga för service och underhåll efter den leveransgräns som framgår av den tekniska beskrivningen i bilagan ”Avtal om övertagande av regleransvar”. Det är då du som kund som äger och förvaltar den egna styr- och reglerutrustningen.

Vid övertagande av styr och regler gäller följande:

  • Den nya utrustningen (ställdon och tempgivare) ska anpassas till befintliga ventiler, dykrör och så vidare. 
  • Eventuella utbyten av ventiler på primärsidan (utrustning som tillhör Trollhättan Energi) får endast utföras av Trollhättan Energi.
  • Endast rekommenderade ventiler som lagerhålls av Trollhättan Energi är tillåtna, då denna utrustning tillhör oss och omfattas av Trollhättan Energis beredskap.
  • Ingrepp i tryckbärande utrustning på primärsidan (utrustning som tillhör Trollhättan Energi) är inte tillåtet och du som kund får stå för samtliga kostnader för återställande.
  • Ingen rabatt eller nedsättning av avgifter rörande fjärrvärmeleverans ges vid övertagande av reglerutrustning.

Anmälan och tilläggsavtal om egen reglerutrustning

Om du vill montera eller redan har monterat egen styr- och reglerutrustning på fjärrvärmecentralen så behöver du anmäla detta till oss via forsaljning@trollhattanenergi.se samt skriva på ett avtal om övertagande av regleransvar ”Avtal om övertagande av regleransvar – Tilläggsavtal till allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme”. 

Ägarbyte

Vid försäljning/ägarbyte av fastighet ansvarar du som fastighetsägare för att informera köparen om att fastighetens anläggning omfattas av ett tilläggsavtal – utöver Trollhättan Energis standardavtal. Som fastighetsägare ansvarar du även för att informera köparen om den egna regler- och styrutrustningens funktionalitet samt vart köparen ska vända sig för felavhjälpning, då denna utrustning inte omfattas av Trollhättan Energis beredskap.

Övervakning och mätning

Trollhättan Energi övervakar anläggningens returtemperatur och flöden. Om anläggningens returtemperatur är för hög, kontaktar Trollhättan Energi i första hand dig som kund för åtgärd, i andra hand kan det bli aktuellt att debitera en avgift för hög returtemperatur. Mäthistorik kan komma att krävas i samband med att ventiler eller växlare behöver bytas för att säkerställa att ingen undermålig eller olämplig reglering eller systemkonstruktion orsakat en reducering av fjärrvärmecentralens funktionalitet.

Relaterade e-tjänster och dokument

Senast granskad: 2024-05-22