Trollhättan Energis nya utseende

Kanske tänker du inte så mycket på det i vardagen? Att energifrågan är själva hjärtat i omställningen till ett mer klimatsmart liv. Vi tänker på det desto oftare, och hur vi kan vara navet som möjliggör en hållbar framtid i Trollhättan. Nu förändrar vi vårt utseende så att vi ser ut som det energibolag vi vill vara. Idag och i framtiden.

Den goda kraften för generationer

Trollhättan Energi har formellt varit en del av Trollhättan sedan 1991, men det vi gör idag har på ett sätt rötter ända till 1899. Då väcktes frågan om att utreda elektrisk belysning. Fyra år senare, 1903, hade gatorna i centrala stan elektriska gatlyktor och de första Trollhätteborna fick el hemma. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för både hushåll och verksamheter är även idag en av våra absolut främsta uppgifter.

Ledstjärna 

Med vår vision ”Den goda kraften för generationer” som ledstjärna har vi de senaste åren medvetet etablerat en tydligare riktning i allt vi gör. Med vår nya strategi i ryggen har vi blivit ännu mer noggranna och gör prioriteringar som verkligen gör bäst nytta för staden Trollhättan. Och alla som lever, jobbar och driver företag och andra verksamheter här.

Vår hemmaplan

Vi ska se till att Trollhättan utvecklas på ett sätt som håller över tid och vi gör det på uppdrag av Trollhätteborna, som indirekt är våra ägare via Trollhättans Stad. Att vara ett lokalt kundägt energibolag ställer förstås särskilda krav på oss att alltid göra vårt bästa. Det vi gör får nämligen en direkt effekt här på vår hemmaplan.

Vi är navet i den lokala omställningen

Trollhättan Energis gamla logotyp skapades 1991, då vårt huvudfokus var elnät och fjärrvärme. Mycket har hänt sedan dess, både i samhället som helhet och för oss som energibolag. Därför tar vi nu klivet till en mer modern form som verkligen utstrålar öppenhet och acceptans samtidigt som den tydligt för tankarna till cirkularitet – och det faktum att det är vi tillsammans som måste lösa framtidens vatten- och energiförsörjning och de omställningar som krävs. På samma sätt är vi och vårt företag navet i utvecklingen av ett hållbart Trollhättan. Och vi är på god väg dit.

Logotyp

Trollhättan Energis nya logotyp.

 

Tre drivkrafter som bär oss i vår vardag

Vi är idag drygt 200 kollegor med ett stort engagemang. När vi nu uppdaterar vår visuella identitet känns det som att vi ser ut som det vi vill vara, och känner att vi är. Syftet är såklart att vår nya logotyp, våra nya färger, nya typsnitt och vårt nya bildtänk även ska harmonisera med och lyfta våra tre uttalade drivkrafter – och fylla dem med ännu mer energi i vårt dagliga arbete att ställa om.

Vi skapar mervärden

Vi överträffar förväntningar och levererar kundupplevelser som skapar värde för privatpersoner och företag. Samtidigt är vi affärsmässiga och kostnadseffektiva – i allt vi gör. Genom att tänka nytt och se möjligheter kan vi och hela Trollhättan nå vår fulla potential.

Vi tar ansvar för vår stad

Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld ännu bättre. Vi är handlingskraftiga och tar modiga beslut som vi tror är rätt i det långa loppet. Och vi gör det för att skapa ett gott, klimatsmart liv – idag och i framtiden.

Vi utvecklas tillsammans

Vi tror på människor. Och har tillit till varandras förmåga och kunskap. Vi tror på människors lika värde och vet att alla vill göra sitt bästa. Tillsammans med kollegor, partners och kunder utvecklas vi och blir starkare.

Vi sätter människan i händelsernas centrum

Vår nya layout utgår från ett rutsystem som skapar ordning och reda, samtidigt som de rundade hörnen i logotypen öppnar upp för en mjuk lekfullhet oavsett om vi gör film, utvecklar hemsidan, designar våra fordon eller trycker affischer. När vi fotograferar eller väljer bilder så sätter vi människan i händelsernas centrum och vill förmedla mycket värme på ett mänskligt och nära sätt. Mångfald och att vara i stunden, mitt i livet, är viktiga utgångspunkter som stärker känslan av den roll vi vill ha i Trollhättebornas vardag.

Kommunikationschef Jennie Cronblad och VD Pia Brühl Hjort visar upp jackor med Trollhättan Energis nya visuella identitet.

Våra nya jackor.

Färger som stärker upplevelsen av oss

Vi har tagit fram tre nya färger som på olika sätt fångar Trollhättan Energis historia och samtidigt lyfter oss in i framtiden. Tanken är att stärka känslan för det ansvar vi tar och den stolthet vi känner för vår stad. Vi använder en färgtrio som vi kallar sol, vind och vatten, i sin klara grundform. Men också i varianter med olika toningar, beroende på sammanhang.

Sol

Denna persikainspirerade och klara färg är den vi använder i första hand. Färgen upplevs framåt-
lutad, aktiv och fylld av energi. Precis som solen. Den känslan stämmer också bra överens med våra
ambitioner och hur vi faktiskt vill uppfattas.

Vind

Den turkosa färgen har vi som komplement för att stärka upplevelsen av en modern lekfullhet. Färgen
bidrar till att skapa en känsla av hur vi på ett öppet, inspirerande, nyfiket och inkluderande sätt vågar prova nya lösningar – som kan lyfta i hållbarhetens vindar.

Vatten

Denna mörkblåa färg har vi valt som komplement för att understryka den stabilitet och trovärdighet som vi står för. På samma sätt som vattnet, så driver vi samtidigt på med riktningen framåt – alltid med förmågan att anpassa oss till ändrade förutsättningarna.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2023-05-08