Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi

Trollhättan Energi storsatsar: fler nya jobb i heta energibranschen

Under senaste året har Trollhättan Energi sett hur förväntningarna från kunderna snabbt förändrats och att det blivit ett helt annat fokus på energifrågor i hela samhället. Förutsättningarna är radikalt annorlunda och utvecklingen sker i en rasande fart. Nu satsar Trollhättan Energi på en rad nya tjänster inom både värme, elproduktion och på elnätssidan för att möta behovet av förnybar energi.

– Jag vågar nog påstå att vår bransch, energibranschen, är hetast just nu. Hållbarhet är dessutom i stort fokus för oss och vi vill med allt vi erbjuder skapa mervärden för vårt samhälle och våra kunder, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

Den snabba omställningen utmanar organisationen och flexibiliteten. För att få utrymme för innovation och utveckling sker både en omorganisation och utökning med fler tjänster inom exempelvis enheten för Värme- och elproduktion.

– Vi behöver ha förutsättningar för att ta hand om den nya solcellsparken som snart ska byggas, hantera effekttoppar, hitta smarta samarbeten med våra kunder för effektivare energianvändning.

Framtidens Energilager i Trollhättan?

Listan på satsningar som behöver göras kan göras lång. Energilager är en del i utvecklingen som energibolaget ser framför sig. Så också ett ökat inslag av egen produktion av el. Hantering av ryckiga elpriser och kundnära IT-gränssnitt är en annan del i energiomställningen.
– Intresset för produkten fjärrvärme har dessutom ökat enormt under det senast året och Trollhättan växer med fler verksamheter som vill ansluta sig till fjärrvärme-nätet. Mer spillvärme kan bli tillgängligt och det medför också att distributionssystemet får en större och viktigare roll i framtiden, säger Pia Brühl Hjort.

Ny nätutvecklingsavdelning på plats

Hos verksamheten elnät är sedan årsskiftet en helt ny nätutvecklingsavdelning på plats. Om drygt 20 år förväntas Sverige använda dubbelt så mycket el som idag. Och lösningen för att få elnätet att fungera och räcka till är inte helt enkel. Det handlar om att kunna producera tillräckligt med el när den behövs och att se till att den når de som behöver den. Det behöver också vara balans mellan konsumtion och produktion, dygnet runt och året runt för att systemet inte ska gå sönder.
– Vi behöver säkerställa att elnätet används på ett smart sätt över tid. När vår driftavdelning jobbar mer ”här och nu” får vi utrymme att tänka framåt, säger Robin Ruth, chef för den nya avdelningen nätutveckling.
För drift och underhåll av elnätet behöver Trollhättan Energis entreprenadavdelning rekrytera ett par distributionselektriker. Den jobbannonsen ligger ute nu. Just nu pågår en rekryteringskampanj i digitala medier för att skapa en förståelse för hur spännande rollen som distributionselektriker är och hur många människor som påverkas av en väl fungerande elförsörjning.

Lediga tjänster hos oss nu eller som publiceras inom kort:

  • Produktionschef – Värme- och elproduktion
  • Instrumenttekniker – Värme- och elproduktion
  • Bränsletekniker – Värme- och elproduktion
  • 2 drifttekniker – Värme- och elproduktion
  • Driftsamordnare – Värme- och elproduktion
  • Underhållssamordnare – Värme- och elproduktion
  • 2 distributionselektriker – Entreprenadavdelningen
  • 1 receptionist – Marknad

Här hittar du våra lediga jobb.

Kontakt, lediga jobb:
Lil Krus, HR-generalist, lil.larsdotter-krus@trollhattanenergi.se eller 0520-49 75 88

 

Nyheten publicerad: 2023-03-31

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.