Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

– Ett resultat på 61 miljoner kan låta bra, men inte tillräckligt. Vi måste öka vår självfinansieringsförmåga över tid för att finansiera de investeringar vi har framför oss. Under 2023 investerade vi rekordmycket, 507 miljoner kronor, och har lånat till en stor del av investeringarna. Det medför stora räntekostnader för bolaget för lång tid framöver. Dessutom medför inflation och prisökningar att våra kostnader ökar kraftigt, säger Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi.

Investerar för framtiden

De närmaste tio åren planerar Trollhättan Energi att genomföra sina största investeringar någonsin. Investeringar som krävs för att bolaget även fortsättningsvis ska kunna säkerställa en stabil infrastruktur gällande leverans, kvalitet och effektivitet till Trollhättans invånare och företag. På listan över investeringar står bland annat ett nytt vattenverk, en ny mottagningsstation för el, en ny återvinningscentral samt ett flertal investeringar i energiproduktion och system. Parallellt med dessa investeringar krävs också upprustning av åldrande anläggningar och nät (el, vatten och avlopp).

– Resultat och avkastning försämras år för år, och det är inte hållbart för bolaget. För att klara investeringsbehoven och fortsatt vara ett robust och starkt bolag, så behöver lönsamheten öka kraftfullt – över tid. Styrelsen har därför givit VD i uppdrag att identifiera och genomföra de åtgärder som krävs för att nå ett resultat på 150 miljoner kronor senast 2027, säger Sven-Arne Karlsson, styrelseordförande Trollhättan Energi.

Ny strategi med fokus på lönsamhet

Utifrån det ekonomiska läget som bolaget befinner sig i, fattade styrelsen i december 2023 beslut om en ny strategi med tydligt fokus på förbättrad lönsamhet och finansieringsförmåga och skärpta mål inom området. En förändring som var nödvändig enligt Pia Brühl Hjort:

– Det krävdes en ny strategi för att vi över tid ska kunna uppfylla de ekonomiska mål som ägare och styrelse satt upp. Vi måste ta ansvar för bolagets och våra kunders plånbok över tid och kunna uppfylla vårt uppdrag att vara en aktiv aktör i Trollhättans utveckling och säkerställa våra samhällsviktiga leveranser, idag och för kommande generationer.

Här hittar du Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

I filmen Året som gått - 2023 blickar vd Pia Brühl Hjort tillbaka på ett år där bland annat en ny bolagsstrategi och en ny visuell identitet togs fram.

Nyheten publicerad: 2024-04-30

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.