Trollhättan Energi bygger solcellspark

Nu är det klart att Trollhättan Energi bygger en solcellspark på en yta motsvarande nästan sex fotbollsplaner. - Det här är ett viktigt steg som gör att vi i Trollhättan blir mer självförsörjande på förnybar el. Det kommer inte minst att gynna de lokala företagen och vara en fördel vid näringslivsetableringar, säger affärsutvecklaren Jenny Andersson.

Placeringen blir utmed riksväg 44 i närheten av Stallbackarondellen. Där blir solcellsparken granne med Trollhättan Energis nya Återvinningscentral som väntas stå klar under 2024, medan solparken beräknas vara färdig runt årsskiftet 2023/2024.
 – När avtalet är klart med leverantören av de nästan 6 000 solpanelerna nu under hösten, så räknar vi med att det ska ta ungefär ett år tills anläggningen kan tas i bruk, säger Jenny Andersson. 
 
Marken kommer att arrenderas av Trollhättans Stad, som också är ägare av Trollhättan Energi.
 
3,4 miljoner kilowattimmar per år

Beräknat utifrån att anläggningen ska ge ett rejält tillskott tack vare solens strålar från mitten av april till mitten av oktober, så förväntas den årligen producera 3,4 GWh (3,4 miljoner kilowattimmar). Det motsvarar vad närmare 200 villor med direktverkande el använder.
– Av naturliga skäl kommer mest el att produceras under sommaren när behovet här är som lägst, men då bidrar vår solel till att minska behovet av fossilbaserad elproduktion nere i Europa eftersom elnäten är sammanknutna. Så även om vi redan nu enbart säljer förnybar el, så innebär vår investering i solparken ett minskat globalt klimatavtryck. En park i den här storleken minskar koldioxidutsläppen med 1500 ton per år, betonar Jenny Andersson.

Trollhättan Energi bygger solcellspark
Trollhättan Energi ska bygga en solcellspark på en yta motsvarande nästan sex fotbollsplaner. Den kommer att producera omkring 3,4 miljoner kilowattimmar per år och beräknas vara färdig att tas i bruk runt årsskiftet 2023/2024. - Det här är ett viktigt steg som gör att vi i Trollhättan blir mer självförsörjande på förnybar el. Det kommer inte minst att gynna de lokala företagen och vara en fördel vid näringslivsetableringar, säger affärsutvecklaren Jenny Andersson. Möt henne här och se var parken kommer att anläggas utved Riksväg 44.

Ingen har kunnat undgå det extrema läget inom energisektorn efter Rysslands invasion av Ukraina. Det har ökat takten i energiomställningen.
– Det krävs en omställning, samtidigt som elektrifieringen av samhället innebär en ökad efterfrågan. Vi jobbar nu ännu mer intensivt med att skapa lokala förutsättningar och solcellsparken är en del i den satsningen. Det känns väldigt bra att vi nu hittat en modell som nu också ger en hållbar ekonomi, säger Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.
 
Underlättar nya företagsetableringar

Bolagets styrelse gav tummen upp till investeringen på 27 miljoner kronor vid fredagens sammanträde. Anläggningens livslängd är omkring 30 år. Att Trollhättan Energi nu ökar mängden kostnadseffektiv el i energisystemet, väntas också underlätta för fler näringslivsetableringar i kommunen.
– Energikostnaden blir allt viktigare vid större etableringar och genom att vi kan minska andelen inköpt el från regionnäten, så kan vi också hålla nere våra priser och fortsätta tillhöra de energibolag som har bland landets lägsta elnätspriser. Det betyder mycket för näringslivet, konstaterar Pia Brühl Hjort.
 
Planen på en solcellspark har funnits sedan 2018.
– Nu har vi hittat en paketering som gör att det blir attraktivt för kunderna, samtidigt som vi bidrar till att stärka det lokala näringslivet. Det är viktigt för oss. Genom vår modell Kraftkombo samspelar vi redan med det lokala näringslivet och köper el tillsammans, för att få ett så bra och stabilt elpris som möjligt över tid, påpekar Pia Brühl Hjort.

Effekt på 3 megawatt

Innan byggstart av solcellsparken inväntar Trollhättan Energi ett formellt godkännande av Länsstyrelsen med ett angivet avstånd mellan anläggningen och den större bergknalle som finns på området och som är hemvist för värdefullt växt- och djurliv.
– Tomten vi kommer att ta i anspråk är totalt sex hektar och vi räknar med att använda omkring fyra. Solpanelerna placeras vinklade på stålställningar i marken med omkring nio meter mellan varje rad, förklarar Jenny Andersson.
 
En solcellspark med effekten 3 megawatt är förhållandevis en stor anläggning, men det finns större. Den största finns i skånska Skurup med en effekt på 18 megawatt. Den togs i bruk i början av 2022.
 
För mer information, kontakta:
Pia Brühl Hjort
VD, Trollhättan Energi
020-89 90 00

Nyheten publicerad: 2022-10-31

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.