Trollhättan Energi bygger solcellspark

Nu är det klart att Trollhättan Energi bygger en solcellspark på en yta motsvarande nästan sex fotbollsplaner. - Det här är ett viktigt steg som gör att vi i Trollhättan blir mer självförsörjande på förnybar el. Det kommer inte minst att gynna de lokala företagen och vara en fördel vid näringslivsetableringar, säger affärsutvecklaren Jenny Andersson.

Placeringen blir utmed riksväg 44 i närheten av Stallbackarondellen. Där blir solcellsparken granne med Trollhättan Energis nya Återvinningscentral som väntas stå klar under 2024, medan solparken beräknas vara färdig runt årsskiftet 2023/2024.
 – När avtalet är klart med leverantören av de nästan 6 000 solpanelerna nu under hösten, så räknar vi med att det ska ta ungefär ett år tills anläggningen kan tas i bruk, säger Jenny Andersson. 
 
Marken kommer att arrenderas av Trollhättans Stad, som också är ägare av Trollhättan Energi.
 
3,4 miljoner kilowattimmar per år

Beräknat utifrån att anläggningen ska ge ett rejält tillskott tack vare solens strålar från mitten av april till mitten av oktober, så förväntas den årligen producera 3,4 GWh (3,4 miljoner kilowattimmar). Det motsvarar vad närmare 200 villor med direktverkande el använder.
– Av naturliga skäl kommer mest el att produceras under sommaren när behovet här är som lägst, men då bidrar vår solel till att minska behovet av fossilbaserad elproduktion nere i Europa eftersom elnäten är sammanknutna. Så även om vi redan nu enbart säljer förnybar el, så innebär vår investering i solparken ett minskat globalt klimatavtryck. En park i den här storleken minskar koldioxidutsläppen med 1500 ton per år, betonar Jenny Andersson.

Trollhättan Energi bygger solcellspark
Trollhättan Energi ska bygga en solcellspark på en yta motsvarande nästan sex fotbollsplaner. Den kommer att producera omkring 3,4 miljoner kilowattimmar per år och beräknas vara färdig att tas i bruk runt årsskiftet 2023/2024. - Det här är ett viktigt steg som gör att vi i Trollhättan blir mer självförsörjande på förnybar el. Det kommer inte minst att gynna de lokala företagen och vara en fördel vid näringslivsetableringar, säger affärsutvecklaren Jenny Andersson. Möt henne här och se var parken kommer att anläggas utved Riksväg 44.

Ingen har kunnat undgå det extrema läget inom energisektorn efter Rysslands invasion av Ukraina. Det har ökat takten i energiomställningen.
– Det krävs en omställning, samtidigt som elektrifieringen av samhället innebär en ökad efterfrågan. Vi jobbar nu ännu mer intensivt med att skapa lokala förutsättningar och solcellsparken är en del i den satsningen. Det känns väldigt bra att vi nu hittat en modell som nu också ger en hållbar ekonomi, säger Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.
 
Underlättar nya företagsetableringar

Bolagets styrelse gav tummen upp till investeringen på 27 miljoner kronor vid fredagens sammanträde. Anläggningens livslängd är omkring 30 år. Att Trollhättan Energi nu ökar mängden kostnadseffektiv el i energisystemet, väntas också underlätta för fler näringslivsetableringar i kommunen.
– Energikostnaden blir allt viktigare vid större etableringar och genom att vi kan minska andelen inköpt el från regionnäten, så kan vi också hålla nere våra priser och fortsätta tillhöra de energibolag som har bland landets lägsta elnätspriser. Det betyder mycket för näringslivet, konstaterar Pia Brühl Hjort.
 
Planen på en solcellspark har funnits sedan 2018.
– Nu har vi hittat en paketering som gör att det blir attraktivt för kunderna, samtidigt som vi bidrar till att stärka det lokala näringslivet. Det är viktigt för oss. Genom vår modell Kraftkombo samspelar vi redan med det lokala näringslivet och köper el tillsammans, för att få ett så bra och stabilt elpris som möjligt över tid, påpekar Pia Brühl Hjort.

Effekt på 3 megawatt

Innan byggstart av solcellsparken inväntar Trollhättan Energi ett formellt godkännande av Länsstyrelsen med ett angivet avstånd mellan anläggningen och den större bergknalle som finns på området och som är hemvist för värdefullt växt- och djurliv.
– Tomten vi kommer att ta i anspråk är totalt sex hektar och vi räknar med att använda omkring fyra. Solpanelerna placeras vinklade på stålställningar i marken med omkring nio meter mellan varje rad, förklarar Jenny Andersson.
 
En solcellspark med effekten 3 megawatt är förhållandevis en stor anläggning, men det finns större. Den största finns i skånska Skurup med en effekt på 18 megawatt. Den togs i bruk i början av 2022.
 
För mer information, kontakta:
Pia Brühl Hjort
VD, Trollhättan Energi
020-89 90 00

Nyheten publicerad: 2022-10-31

Senaste nyheterna

Två drifttekniker står framför en reservcentral som ska skänkas till Ukraina.

2023-05-26

Trollhättan Energi skänker värmepanna till Ukraina

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick ut med en förfrågan om att skänka materiel och utrustning till Ukraina tänkte Lars-Erik Nyman, drifttekniker på Trollhättan Energi, genast på en reservcentral för fjärrvärme som inte längre var i bruk. 

2023-05-24

Flera biogasstationer har fått nya ägare

I slutet av förra året beslutade Trollhättan Energis styrelse att bolagets biogas-engagemang skulle fokuseras helt till Trollhättan. Nu står det klart att flera av tankstationerna som inte längre skulle drivas vidare i Trollhättan Energis regi fått nya ägare.

Solnedgång över Trollhättan

2023-05-15

Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan

Hur kan den energi som används – användas klokt och den energi som i dagsläget inte används alls tas tillvara? Hur kan användningen av energi visualiseras så att Trollhätteborna får en större förståelse och medvetenhet om hur och när de använder sin energi? Hur kan vi jobba mer cirkulärt, tillsammans? Det är några av de frågor Trollhättan Energi ställer sig just nu.

2023-05-12

”Nu ser vi äntligen ut som det energibolag vi är och vill vara”

Måndagen den 15 maj växlar Trollhättan Energi om till ett helt nytt utseende med en ny logotyp och ett annat uttryck i färg och form. Det gamla utseendet har många år på nacken och är inte anpassat efter vad bolaget vill förmedla eller den omvärld vi lever i nu.

2023-04-27

Ett fjolår fyllt av utmaningar och möjligheter: ”Omställningen fortsätter”

Det är boksluts- och årsredovisningstider och när Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort summerar 2022 kan hon blicka tillbaka mot ett fjolår fyllt av både utmaningar och möjligheter. - Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har inneburit att vi på olika sätt ökat takten i vår hållbara omställning, men också jobbat ännu mer för att gå i takt med Trollhätteborna, säger hon.

Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi

2023-03-31

Trollhättan Energi storsatsar: fler nya jobb i heta energibranschen

Under senaste året har Trollhättan Energi sett hur förväntningarna från kunderna snabbt förändrats och att det blivit ett helt annat fokus på energifrågor i hela samhället. Förutsättningarna är radikalt annorlunda och utvecklingen sker i en rasande fart. Nu satsar Trollhättan Energi på en rad nya tjänster inom både värme, elproduktion och på elnätssidan för att möta behovet av förnybar energi.

2023-03-29

Rätt och fel om plaståtervinning: ”En pulka är ingen förpackning”

Varför ska vi sortera plastförpackningarna när de ändå bara eldas upp? Frågan dyker upp då och då, men bygger i grunden på ett missförstånd. – Självklart lönar det sig både ekonomiskt och miljömässigt att sortera sina plastförpackningar. Vår gemensamma utmaning är att vi lämnar alldeles för många andra plastprodukter i förpackningsåtervinningen som inte ska vara där, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef för återvinning hos Trollhättan Energi.

2023-03-23

Svar Direkt: Så funkar vår nya tjänsteguide Streemi för dig som är fiberkund

Just nu får vi många nyfikna frågor om vad Streemi är och hur det funkar. Därför bad vi projektledaren Camilla Olausson och vår Stadsnätschef Tom Nordal ge Svar direkt och förklara lite mer om hur du som är fiberkund hos Trollhättan Energi enkelt hittar alla smarta tjänster och teckna avtal direkt med leverantörerna. På ett och samma ställe.

Blå pratbubbla med ett

2023-03-17

Laddbox får försäljningsförbud – Trollhättan Energi följer utvecklingen

Onsdagen den 15 mars gick Elsäkerhetsverket ut med ett pressmeddelande om att laddboxen av märket Easee Home och Easee Charge belagts med försäljningsförbud efter en granskning av laddboxar till elbilar. Trollhättan Energi har pausat försäljningen och följer utvecklingen.

Barn sitter i ett tält framför huset och tittar på en surfplatta.

2023-03-09

Jämför och beställ fibertjänster direkt på streemi.se

Streemi är en guide som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster i Trollhättan Energis öppna fibernät. Nu blir det dessutom ännu enklare att jämföra och beställa digitala tjänster direkt på streemi.se.

Kille håller i en papperspåse och tittar in i kameran. Tjej håller en påshållare med en papperspåse i.

2023-02-13

Den gyllene trippeln: Ge din avfallspåse chansen att briljera

Matavfallet är en viktig energiresurs som förädlas och blir till biogas. Nyckeln i kretsloppstänket är att papperspåsen gjord av återvunnen träflis, som till skillnad från plastpåsar kan följa med matavfallet i biogasprocessen. För att få den bästa återvinningseffekten och utnyttja påsen maximalt, finns det dessutom tre enkla gyllene regler, tipsar Charlotta Kopsch på Återvinning. 

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.