Trollhättan Energi bygger solcellspark

Nu är det klart att Trollhättan Energi bygger en solcellspark på en yta motsvarande nästan sex fotbollsplaner. - Det här är ett viktigt steg som gör att vi i Trollhättan blir mer självförsörjande på förnybar el. Det kommer inte minst att gynna de lokala företagen och vara en fördel vid näringslivsetableringar, säger affärsutvecklaren Jenny Andersson.

Placeringen blir utmed riksväg 44 i närheten av Stallbackarondellen. Där blir solcellsparken granne med Trollhättan Energis nya Återvinningscentral som väntas stå klar under 2024, medan solparken beräknas vara färdig runt årsskiftet 2023/2024.
 – När avtalet är klart med leverantören av de nästan 6 000 solpanelerna nu under hösten, så räknar vi med att det ska ta ungefär ett år tills anläggningen kan tas i bruk, säger Jenny Andersson. 
 
Marken kommer att arrenderas av Trollhättans Stad, som också är ägare av Trollhättan Energi.
 
3,4 miljoner kilowattimmar per år

Beräknat utifrån att anläggningen ska ge ett rejält tillskott tack vare solens strålar från mitten av april till mitten av oktober, så förväntas den årligen producera 3,4 GWh (3,4 miljoner kilowattimmar). Det motsvarar vad närmare 200 villor med direktverkande el använder.
– Av naturliga skäl kommer mest el att produceras under sommaren när behovet här är som lägst, men då bidrar vår solel till att minska behovet av fossilbaserad elproduktion nere i Europa eftersom elnäten är sammanknutna. Så även om vi redan nu enbart säljer förnybar el, så innebär vår investering i solparken ett minskat globalt klimatavtryck. En park i den här storleken minskar koldioxidutsläppen med 1500 ton per år, betonar Jenny Andersson.

Trollhättan Energi bygger solcellspark
Trollhättan Energi ska bygga en solcellspark på en yta motsvarande nästan sex fotbollsplaner. Den kommer att producera omkring 3,4 miljoner kilowattimmar per år och beräknas vara färdig att tas i bruk runt årsskiftet 2023/2024. - Det här är ett viktigt steg som gör att vi i Trollhättan blir mer självförsörjande på förnybar el. Det kommer inte minst att gynna de lokala företagen och vara en fördel vid näringslivsetableringar, säger affärsutvecklaren Jenny Andersson. Möt henne här och se var parken kommer att anläggas utved Riksväg 44.

Ingen har kunnat undgå det extrema läget inom energisektorn efter Rysslands invasion av Ukraina. Det har ökat takten i energiomställningen.
– Det krävs en omställning, samtidigt som elektrifieringen av samhället innebär en ökad efterfrågan. Vi jobbar nu ännu mer intensivt med att skapa lokala förutsättningar och solcellsparken är en del i den satsningen. Det känns väldigt bra att vi nu hittat en modell som nu också ger en hållbar ekonomi, säger Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.
 
Underlättar nya företagsetableringar

Bolagets styrelse gav tummen upp till investeringen på 27 miljoner kronor vid fredagens sammanträde. Anläggningens livslängd är omkring 30 år. Att Trollhättan Energi nu ökar mängden kostnadseffektiv el i energisystemet, väntas också underlätta för fler näringslivsetableringar i kommunen.
– Energikostnaden blir allt viktigare vid större etableringar och genom att vi kan minska andelen inköpt el från regionnäten, så kan vi också hålla nere våra priser och fortsätta tillhöra de energibolag som har bland landets lägsta elnätspriser. Det betyder mycket för näringslivet, konstaterar Pia Brühl Hjort.
 
Planen på en solcellspark har funnits sedan 2018.
– Nu har vi hittat en paketering som gör att det blir attraktivt för kunderna, samtidigt som vi bidrar till att stärka det lokala näringslivet. Det är viktigt för oss. Genom vår modell Kraftkombo samspelar vi redan med det lokala näringslivet och köper el tillsammans, för att få ett så bra och stabilt elpris som möjligt över tid, påpekar Pia Brühl Hjort.

Effekt på 3 megawatt

Innan byggstart av solcellsparken inväntar Trollhättan Energi ett formellt godkännande av Länsstyrelsen med ett angivet avstånd mellan anläggningen och den större bergknalle som finns på området och som är hemvist för värdefullt växt- och djurliv.
– Tomten vi kommer att ta i anspråk är totalt sex hektar och vi räknar med att använda omkring fyra. Solpanelerna placeras vinklade på stålställningar i marken med omkring nio meter mellan varje rad, förklarar Jenny Andersson.
 
En solcellspark med effekten 3 megawatt är förhållandevis en stor anläggning, men det finns större. Den största finns i skånska Skurup med en effekt på 18 megawatt. Den togs i bruk i början av 2022.
 
För mer information, kontakta:
Pia Brühl Hjort
VD, Trollhättan Energi
020-89 90 00

Nyheten publicerad: 2022-10-31

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.