Solnedgång över Trollhättan

Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan

Hur kan den energi som används – användas klokt och den energi som i dagsläget inte används alls tas tillvara? Hur kan användningen av energi visualiseras så att Trollhätteborna får en större förståelse och medvetenhet om hur och när de använder sin energi? Hur kan vi jobba mer cirkulärt, tillsammans? Det är några av de frågor Trollhättan Energi ställer sig just nu.

Alla, privatpersoner, företag och verksamheter i Trollhättan är beroende av energi i form av bland annat el och värme. Samtidigt som hela samhället elektrifieras behöver energianvändningen balanseras mellan tillgång och efterfrågan och produktionen behöver ske så hållbart som möjligt. Energifrågan är helt enkelt en förutsättning för att få vardagen att fungera och Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan.

– Vi kan inte lösa framtidens energiförsörjning på egen hand. Tillsammans med andra, kunder och partners, ställer vi nu om. Vi har precis lanserat vårt nya utseende som tydligt för tankarna till kraft, cirkularitet och öppenhet för att visa att vi menar allvar med vår vision, att vara den goda kraften för generationer, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi

Lokal el ger förutsättningar för näringslivet att växa

Och mycket är på gång. Bland annat undersöker Trollhättan Energi möjlighet att öka andelen egenproducerad, förnybar el för att minska inköpen och säkerställa tillgången på el till sina kunder. Behovet är stort, framför allt för att skapa förutsättningar för fler företagsetableringar i framtiden. Beslutet att bygga en solcellspark vid väg 44 i Trollhättan är redan klart. Den ska stå klar under 2024 och generera 3,4 GWh (3,4 miljoner kilowattimmar) per år. Det motsvarar vad närmare 200 villor med direktverkande el använder.

– Solcellsparken är placerad i ett område som har ett stort elbehov framöver. Där kommer den göra stor nytta för företagarna, fortsätter Pia.

Samtidigt som Trollhättan Energi gör nytta lokalt är energiomställningen inte en utmaning bara för Trollhättan. Att producera el från förnybara källor som exempelvis sol, vind och vattenkraft och leverera den till de platser som behöver den just när de behöver den är en utmaning för hela Sverige.

– Solkraft som exempel, genererar ju inte energi hela tiden. Därför behöver vi också fundera på hur vi kan lagra energi på olika sätt. Redan idag lagrar vi energi i form av varmvatten i ackumulatortanken på Stallbacka värmeverk. Men även batterier för lagring av el kan behövas eller att lagra energin i form av vätgas, säger Pia.

Trollhättan Energi undersöker nu tillsammans med tre andra energibolag i Sverige,vilken roll i vätgasvärdekedjan kommunägda energibolag kan ta. Detta sker under projektledning av organisationen Vätgas Sverige.

– Många är överens om att vätgas som framställs på ett hållbart sätt kan få en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och hållbara energisystem. En utveckling som blir spännande att följa, säger Pia.

Går det att göra biokol av avloppsslam?

I vintras, när elsystemet i Sverige var kraftigt ansträngt och Energimyndigheten larmade om en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK, blev det tydligt för alla hur viktigt el- och energi är för att samhället ska fungera. .

– På Trollhättan Energi fokuserar vi mycket på att använda den energi vi har på ett klokt sätt och ta vara på den energi som kanske inte används alls idag. Bland annat tittar vi på om det går att göra biokol av Trollhättebornas avloppsslam som skulle kunna bli en resurs för någon annan, säger Pia.

Ett annat exempel på smart resursanvändning är att Trollhättan Energi nu successivt monterar smarta vattenmätare. Dessa kan upptäcka och larma om vattenläckage både hos kunderna och i vattenledningarna i gatan.

En del av det som Trollhättan Energi utreder blir inte verklighet. Något som energibolaget menar är precis så det ska vara.
– Vi är måna om att lägga resurserna på rätt saker. Det vi helt säkert vet är att förutsättningarna förändrar sig hela tiden. Ett projekt vi pausar idag kan visa sig vara högaktuellt i morgon. Jag är ödmjuk och hoppfull inför omställningen, avslutar Pia.

Fakta: fler projekt inom energi och hållbarhet

  • Vid Arvidstorps avloppsreningsverk omvandlas nu gas från rötningen av slammet till både fjärrvärme och el. När den utvecklade biologiska reningen BIO 3 är intrimmad 2025 kommer motorn att generera energi motsvarande behovet för hela den nya linjen. Målet är att Arvidstorps avloppsreningsverk ska bli självförsörjande på värme.
  • Trollhättan Energi förstärker elnätet och bygger en ny mottagningsstation i Trollhättan. Projektet görs för att öka kapaciteten i elnätet och möjliggöra för elektrifieringen av Trollhättan.
  • Hur kan laddinfrastrukturen byggas ut i Trollhättan utan att öka effekten i elnätet? Den frågan ställer sig Kraftstaden, Eidar och Trollhättan Energi tillsammans i projektet ”iTEK” som drivs av Innovatum. Syftet är att mötas i dialog och komma fram till bra lösningar tillsammans.
  • Trollhättan Energi bygger en ny återvinningscentral och vill skapa ännu bättre förutsättningar för återbruk och återvinning i Trollhättan.

Läs mer om Trollhättan Energis nya utseende.

Nyheten publicerad: 2023-05-15

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.