Solnedgång över Trollhättan

Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan

Hur kan den energi som används – användas klokt och den energi som i dagsläget inte används alls tas tillvara? Hur kan användningen av energi visualiseras så att Trollhätteborna får en större förståelse och medvetenhet om hur och när de använder sin energi? Hur kan vi jobba mer cirkulärt, tillsammans? Det är några av de frågor Trollhättan Energi ställer sig just nu.

Alla, privatpersoner, företag och verksamheter i Trollhättan är beroende av energi i form av bland annat el och värme. Samtidigt som hela samhället elektrifieras behöver energianvändningen balanseras mellan tillgång och efterfrågan och produktionen behöver ske så hållbart som möjligt. Energifrågan är helt enkelt en förutsättning för att få vardagen att fungera och Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan.

– Vi kan inte lösa framtidens energiförsörjning på egen hand. Tillsammans med andra, kunder och partners, ställer vi nu om. Vi har precis lanserat vårt nya utseende som tydligt för tankarna till kraft, cirkularitet och öppenhet för att visa att vi menar allvar med vår vision, att vara den goda kraften för generationer, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi

Lokal el ger förutsättningar för näringslivet att växa

Och mycket är på gång. Bland annat undersöker Trollhättan Energi möjlighet att öka andelen egenproducerad, förnybar el för att minska inköpen och säkerställa tillgången på el till sina kunder. Behovet är stort, framför allt för att skapa förutsättningar för fler företagsetableringar i framtiden. Beslutet att bygga en solcellspark vid väg 44 i Trollhättan är redan klart. Den ska stå klar under 2024 och generera 3,4 GWh (3,4 miljoner kilowattimmar) per år. Det motsvarar vad närmare 200 villor med direktverkande el använder.

– Solcellsparken är placerad i ett område som har ett stort elbehov framöver. Där kommer den göra stor nytta för företagarna, fortsätter Pia.

Samtidigt som Trollhättan Energi gör nytta lokalt är energiomställningen inte en utmaning bara för Trollhättan. Att producera el från förnybara källor som exempelvis sol, vind och vattenkraft och leverera den till de platser som behöver den just när de behöver den är en utmaning för hela Sverige.

– Solkraft som exempel, genererar ju inte energi hela tiden. Därför behöver vi också fundera på hur vi kan lagra energi på olika sätt. Redan idag lagrar vi energi i form av varmvatten i ackumulatortanken på Stallbacka värmeverk. Men även batterier för lagring av el kan behövas eller att lagra energin i form av vätgas, säger Pia.

Trollhättan Energi undersöker nu tillsammans med tre andra energibolag i Sverige,vilken roll i vätgasvärdekedjan kommunägda energibolag kan ta. Detta sker under projektledning av organisationen Vätgas Sverige.

– Många är överens om att vätgas som framställs på ett hållbart sätt kan få en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och hållbara energisystem. En utveckling som blir spännande att följa, säger Pia.

Går det att göra biokol av avloppslam?

I vintras, när elsystemet i Sverige var kraftigt ansträngt och Energimyndigheten larmade om en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK, blev det tydligt för alla hur viktigt el- och energi är för att samhället ska fungera. .

– På Trollhättan Energi fokuserar vi mycket på att använda den energi vi har på ett klokt sätt och ta vara på den energi som kanske inte används alls idag. Bland annat tittar vi på om det går att göra biokol av Trollhättebornas avloppsslam som skulle kunna bli en resurs för någon annan, säger Pia.

Ett annat exempel på smart resursanvändning är att Trollhättan Energi nu succesivt monterar smarta vattenmätare. Dessa kan upptäcka och larma om vattenläckage både hos kunderna och i vattenledningarna i gatan.

En del av det som Trollhättan Energi utreder blir inte verklighet. Något som energibolaget menar är precis så det ska vara.
– Vi är måna om att lägga resurserna på rätt saker. Det vi helt säkert vet är att förutsättningarna förändrar sig hela tiden. Ett projekt vi pausar idag kan visa sig vara högaktuellt i morgon. Jag är ödmjuk och hoppfull inför omställningen, avslutar Pia.

Fakta: fler projekt inom energi och hållbarhet

  • Vid Arvidstorps avloppsreningsverk omvandlas nu gas från rötningen av slammet till både fjärrvärme och el. När den utvecklade biologiska reningen BIO 3 är intrimmad 2025 kommer motorn att generera energi motsvarande behovet för hela den nya linjen. Målet är att Arvidstorps avloppsreningsverk ska bli självförsörjande på värme.
  • Trollhättan Energi förstärker elnätet och bygger en ny mottagningsstation i Trollhättan. Projektet görs för att öka kapaciteten i elnätet och möjliggöra för elektrifieringen av Trollhättan.
  • Hur kan laddinfrastrukturen byggas ut i Trollhättan utan att öka effekten i elnätet? Den frågan ställer sig Kraftstaden, Eidar och Trollhättan Energi tillsammans i projektet ”iTEK” som drivs av Innovatum. Syftet är att mötas i dialog och komma fram till bra lösningar tillsammans.
  • Trollhättan Energi bygger en ny återvinningscentral och vill skapa ännu bättre förutsättningar för återbruk och återvinning i Trollhättan.

Läs mer om Trollhättan Energis nya utseende.

Nyheten publicerad: 2023-05-15

Senaste nyheterna

Två drifttekniker står framför en reservcentral som ska skänkas till Ukraina.

2023-05-26

Trollhättan Energi skänker värmepanna till Ukraina

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick ut med en förfrågan om att skänka materiel och utrustning till Ukraina tänkte Lars-Erik Nyman, drifttekniker på Trollhättan Energi, genast på en reservcentral för fjärrvärme som inte längre var i bruk. 

2023-05-24

Flera biogasstationer har fått nya ägare

I slutet av förra året beslutade Trollhättan Energis styrelse att bolagets biogas-engagemang skulle fokuseras helt till Trollhättan. Nu står det klart att flera av tankstationerna som inte längre skulle drivas vidare i Trollhättan Energis regi fått nya ägare.

Solnedgång över Trollhättan

2023-05-15

Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan

Hur kan den energi som används – användas klokt och den energi som i dagsläget inte används alls tas tillvara? Hur kan användningen av energi visualiseras så att Trollhätteborna får en större förståelse och medvetenhet om hur och när de använder sin energi? Hur kan vi jobba mer cirkulärt, tillsammans? Det är några av de frågor Trollhättan Energi ställer sig just nu.

2023-05-12

”Nu ser vi äntligen ut som det energibolag vi är och vill vara”

Måndagen den 15 maj växlar Trollhättan Energi om till ett helt nytt utseende med en ny logotyp och ett annat uttryck i färg och form. Det gamla utseendet har många år på nacken och är inte anpassat efter vad bolaget vill förmedla eller den omvärld vi lever i nu.

2023-04-27

Ett fjolår fyllt av utmaningar och möjligheter: ”Omställningen fortsätter”

Det är boksluts- och årsredovisningstider och när Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort summerar 2022 kan hon blicka tillbaka mot ett fjolår fyllt av både utmaningar och möjligheter. - Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har inneburit att vi på olika sätt ökat takten i vår hållbara omställning, men också jobbat ännu mer för att gå i takt med Trollhätteborna, säger hon.

Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi

2023-03-31

Trollhättan Energi storsatsar: fler nya jobb i heta energibranschen

Under senaste året har Trollhättan Energi sett hur förväntningarna från kunderna snabbt förändrats och att det blivit ett helt annat fokus på energifrågor i hela samhället. Förutsättningarna är radikalt annorlunda och utvecklingen sker i en rasande fart. Nu satsar Trollhättan Energi på en rad nya tjänster inom både värme, elproduktion och på elnätssidan för att möta behovet av förnybar energi.

2023-03-29

Rätt och fel om plaståtervinning: ”En pulka är ingen förpackning”

Varför ska vi sortera plastförpackningarna när de ändå bara eldas upp? Frågan dyker upp då och då, men bygger i grunden på ett missförstånd. – Självklart lönar det sig både ekonomiskt och miljömässigt att sortera sina plastförpackningar. Vår gemensamma utmaning är att vi lämnar alldeles för många andra plastprodukter i förpackningsåtervinningen som inte ska vara där, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef för återvinning hos Trollhättan Energi.

2023-03-23

Svar Direkt: Så funkar vår nya tjänsteguide Streemi för dig som är fiberkund

Just nu får vi många nyfikna frågor om vad Streemi är och hur det funkar. Därför bad vi projektledaren Camilla Olausson och vår Stadsnätschef Tom Nordal ge Svar direkt och förklara lite mer om hur du som är fiberkund hos Trollhättan Energi enkelt hittar alla smarta tjänster och teckna avtal direkt med leverantörerna. På ett och samma ställe.

Blå pratbubbla med ett

2023-03-17

Laddbox får försäljningsförbud – Trollhättan Energi följer utvecklingen

Onsdagen den 15 mars gick Elsäkerhetsverket ut med ett pressmeddelande om att laddboxen av märket Easee Home och Easee Charge belagts med försäljningsförbud efter en granskning av laddboxar till elbilar. Trollhättan Energi har pausat försäljningen och följer utvecklingen.

Barn sitter i ett tält framför huset och tittar på en surfplatta.

2023-03-09

Jämför och beställ fibertjänster direkt på streemi.se

Streemi är en guide som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster i Trollhättan Energis öppna fibernät. Nu blir det dessutom ännu enklare att jämföra och beställa digitala tjänster direkt på streemi.se.

Kille håller i en papperspåse och tittar in i kameran. Tjej håller en påshållare med en papperspåse i.

2023-02-13

Den gyllene trippeln: Ge din avfallspåse chansen att briljera

Matavfallet är en viktig energiresurs som förädlas och blir till biogas. Nyckeln i kretsloppstänket är att papperspåsen gjord av återvunnen träflis, som till skillnad från plastpåsar kan följa med matavfallet i biogasprocessen. För att få den bästa återvinningseffekten och utnyttja påsen maximalt, finns det dessutom tre enkla gyllene regler, tipsar Charlotta Kopsch på Återvinning. 

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.