Solnedgång över Trollhättan

Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan

Hur kan den energi som används – användas klokt och den energi som i dagsläget inte används alls tas tillvara? Hur kan användningen av energi visualiseras så att Trollhätteborna får en större förståelse och medvetenhet om hur och när de använder sin energi? Hur kan vi jobba mer cirkulärt, tillsammans? Det är några av de frågor Trollhättan Energi ställer sig just nu.

Alla, privatpersoner, företag och verksamheter i Trollhättan är beroende av energi i form av bland annat el och värme. Samtidigt som hela samhället elektrifieras behöver energianvändningen balanseras mellan tillgång och efterfrågan och produktionen behöver ske så hållbart som möjligt. Energifrågan är helt enkelt en förutsättning för att få vardagen att fungera och Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan.

– Vi kan inte lösa framtidens energiförsörjning på egen hand. Tillsammans med andra, kunder och partners, ställer vi nu om. Vi har precis lanserat vårt nya utseende som tydligt för tankarna till kraft, cirkularitet och öppenhet för att visa att vi menar allvar med vår vision, att vara den goda kraften för generationer, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi

Lokal el ger förutsättningar för näringslivet att växa

Och mycket är på gång. Bland annat undersöker Trollhättan Energi möjlighet att öka andelen egenproducerad, förnybar el för att minska inköpen och säkerställa tillgången på el till sina kunder. Behovet är stort, framför allt för att skapa förutsättningar för fler företagsetableringar i framtiden. Beslutet att bygga en solcellspark vid väg 44 i Trollhättan är redan klart. Den ska stå klar under 2024 och generera 3,4 GWh (3,4 miljoner kilowattimmar) per år. Det motsvarar vad närmare 200 villor med direktverkande el använder.

– Solcellsparken är placerad i ett område som har ett stort elbehov framöver. Där kommer den göra stor nytta för företagarna, fortsätter Pia.

Samtidigt som Trollhättan Energi gör nytta lokalt är energiomställningen inte en utmaning bara för Trollhättan. Att producera el från förnybara källor som exempelvis sol, vind och vattenkraft och leverera den till de platser som behöver den just när de behöver den är en utmaning för hela Sverige.

– Solkraft som exempel, genererar ju inte energi hela tiden. Därför behöver vi också fundera på hur vi kan lagra energi på olika sätt. Redan idag lagrar vi energi i form av varmvatten i ackumulatortanken på Stallbacka värmeverk. Men även batterier för lagring av el kan behövas eller att lagra energin i form av vätgas, säger Pia.

Trollhättan Energi undersöker nu tillsammans med tre andra energibolag i Sverige,vilken roll i vätgasvärdekedjan kommunägda energibolag kan ta. Detta sker under projektledning av organisationen Vätgas Sverige.

– Många är överens om att vätgas som framställs på ett hållbart sätt kan få en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och hållbara energisystem. En utveckling som blir spännande att följa, säger Pia.

Går det att göra biokol av avloppsslam?

I vintras, när elsystemet i Sverige var kraftigt ansträngt och Energimyndigheten larmade om en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK, blev det tydligt för alla hur viktigt el- och energi är för att samhället ska fungera. .

– På Trollhättan Energi fokuserar vi mycket på att använda den energi vi har på ett klokt sätt och ta vara på den energi som kanske inte används alls idag. Bland annat tittar vi på om det går att göra biokol av Trollhättebornas avloppsslam som skulle kunna bli en resurs för någon annan, säger Pia.

Ett annat exempel på smart resursanvändning är att Trollhättan Energi nu successivt monterar smarta vattenmätare. Dessa kan upptäcka och larma om vattenläckage både hos kunderna och i vattenledningarna i gatan.

En del av det som Trollhättan Energi utreder blir inte verklighet. Något som energibolaget menar är precis så det ska vara.
– Vi är måna om att lägga resurserna på rätt saker. Det vi helt säkert vet är att förutsättningarna förändrar sig hela tiden. Ett projekt vi pausar idag kan visa sig vara högaktuellt i morgon. Jag är ödmjuk och hoppfull inför omställningen, avslutar Pia.

Fakta: fler projekt inom energi och hållbarhet

  • Vid Arvidstorps avloppsreningsverk omvandlas nu gas från rötningen av slammet till både fjärrvärme och el. När den utvecklade biologiska reningen BIO 3 är intrimmad 2025 kommer motorn att generera energi motsvarande behovet för hela den nya linjen. Målet är att Arvidstorps avloppsreningsverk ska bli självförsörjande på värme.
  • Trollhättan Energi förstärker elnätet och bygger en ny mottagningsstation i Trollhättan. Projektet görs för att öka kapaciteten i elnätet och möjliggöra för elektrifieringen av Trollhättan.
  • Hur kan laddinfrastrukturen byggas ut i Trollhättan utan att öka effekten i elnätet? Den frågan ställer sig Kraftstaden, Eidar och Trollhättan Energi tillsammans i projektet ”iTEK” som drivs av Innovatum. Syftet är att mötas i dialog och komma fram till bra lösningar tillsammans.
  • Trollhättan Energi bygger en ny återvinningscentral och vill skapa ännu bättre förutsättningar för återbruk och återvinning i Trollhättan.

Läs mer om Trollhättan Energis nya utseende.

Nyheten publicerad: 2023-05-15

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.