Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.

Utvecklingen av reningen är ett av fyra strategiska investeringsområdena i Vattenpaketet, som handlar om att säkra bra dricksvatten, uppdatera avlopps- och vattenledningsnät och utveckla reningsprocesserna utifrån framtida behov och krav. Arbetet är i full gång sedan flera år tillbaka på flera fronter och ett av de större projekten sker under marken. Närmare bestämt i det stora bergrummet på Arvidstorp, där Trollhättans avloppsreningsverk funnits i 55 år. Det har genom åren byggts ut i etapper och just nu pågår nästa omfattande utbyggnadsfas med fokus på biologisk rening. Utvecklingen är resultatet av de skärpta kraven i länsstyrelsens miljötillstånd för anläggningen.

160 meter nytt bergrum med reningsbassänger

– Sedan i somras har vi sprängt för att göra plats för våra nya och sammanlagt 160 meter långa reningsbassänger, så att vi kan komplettera våra två befintliga biologiska reningssteg med ett tredje. Investeringen är en förutsättning för att avloppsinfrastrukturen i hela Trollhättan ska fortsätta fungera och för att boende nedströms mot Göteborg ska kunna fortsätta använda Göta älv som sin dricksvattentäkt. För när vi renat vårt avloppsvatten så släpps det ut i Göta älv igen, förklarar Peter Albertson.
 
Ytterligare 160 meter långa och tolv meter breda nya tunnelrum har nu skapats. 18 000 av beräknade 30 000 kubikmeter sprängsten har transporterats bort. Nu pågår sprängningarna av själva bassängerna, som mäter ned till tolv meters djup. Bassängerna är i sig ett omfattande projekt, men utöver den nya BIO 3-linjen så ska Arvidstorps anläggning för rötning av slam också kompletteras med utvecklad rening. Dessutom ska flödena i avloppsreningsverket styras om för att få ut maximal reningseffekt. Allt ska vara klart lagom till julfirandet 2024 och vara helt intrimmat innan sommarsemestrarna 2025.

Utökar till 1400 liter per sekund 

– Vi är måna om att den uppdaterade reningen ska uppfylla alla högt ställda krav och bidra till ökad hållbarhet under lång tid framöver. I och med att Trollhättan växer så ökar också trycket på reningsverket och vi kommer genom den här utbygganden att öka vår kapacitet från 1 000 liter vatten per sekund till 1 400 liter. Det är en avsevärd kapacitetsökning, konstaterar Peter Albertson.
 
Arbetet genomförs i samarbete med Peab genom ett så kallat partneringavtal, för att få maximal kvalitet och kostnadseffektivitet i projektet. Det inkluderar hundratals personer, från miljöexperter och konstruktörer till sprängarexperter, utöver alla som är involverade från Trollhättan Energi. Bolagets styrelse och styrelsen för ägarbolaget Trollhättan Stadshus AB har sammanlagt avsatt 586 miljoner kronor för genomförandet av BIO 3 som en del av Vattenpaketet. Framtidsinvesteringarna som ingår i paketet innebär att taxorna för vatten och avlopp behöver höjas lite mer än vanligt även de kommande åren, i enlighet med den långsiktiga investeringsplan som Trollhättan Energi lagt fast.
 
– BIO 3 är ett komplext projekt, men så här långt fungerar allting väldigt bra och vi håller tidplanen. Vi har ett väldigt bra samspel och alla involverade har en förståelse för de utmaningar som var och en har. Det är en förutsättning för att vi tillsammans ska lyckas, understryker Peter Albertson.

Snart minskar lastbilstrafiken 

När sprängningarna av nya tunnlar och bassänger är klara sent under våren 2023 är nästa steg att gjuta de nya bassängerna. För att hålla högsta tänkbara tempo så kommer delar av betongfundamenten att prefabriceras och levereras färdiga.
Samspelet med de närboende är fortsatt prioriterat.
– Vi skickar sms till alla i närområdet inför varje sprängning och gör vårt absolut bästa för att minimera störningarna. När sprängningarna är klara senare i vår så kommer lastbilstrafiken till och från anläggningen att minska, säger Peter Albertson.
Sprängstenen från bergrummet körs till markområdet utmed riksväg 44 där den nya återvinningscentralen ska byggas. Stenen kommer att återvinnas och användas som anläggningsmaterial.

Nyheten publicerad: 2023-02-06

Senaste nyheterna

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

Hand på ett element

2023-09-06

Driftstörning i fjärrvärmenätet – delar av Sylte och Lextorp är påverkade

Under onsdagsmorgon upptäcktes en läcka i Trollhättan Energis fjärrvärmenät i delar av Sylte och Lextorp. Reparationsarbete har pågått under dagen. Fortfarande står ett hundratal hushåll utan värme och varmvatten.

Blå pratbubbla med ett

2023-09-06

Strömmen tillbaka på Överby

Det var kl. 11.50 på onsdagsförmiddagen den 6 september som Trollhättan Energi fick in ett felmeddelande till driftcentralen om ett fel i högspänningsnätet. Felet orsakade ett strömavbrott i Överby med cirka 140 drabbade kunder, varav många butiker i Överby köpcentrum.

En stor schaktgrop för vatten och avlopp.

2023-09-04

Hjortmossegatan stängs av (norrut) från mitten av vecka 36

Du som brukar röra dig i Hjortmossen har troligtvis inte missat att Trollhättan Energi just nu uppdaterar vatten- och avloppsledningarna i området. Arbetet pågår på flera platser och från och med mitten av denna veckan stängs Hjortmossegatan av, från korsningen Hjortmossegatan/Karlstorpsporten och norrut (mot Shell).

Solnedgång över Trollhättan

2023-08-30

Öppet hus 21 september – hur kan jag blir mer energismart?

Med förra årets tuffa höst och vinter i minnet går vi nu in i en ny, kallare period. Vad är det egentligen som påverkar elpriserna? Vilka risker finns det i vinter? Och hur kan jag tänka energismart på sikt? Tillsammans med Trollhättan Stads Näringslivsenhet erbjuder vi ett tillfälle att mötas, lära mer och ställa frågor.

Illustration som visar de olika etapperna med färgkodning.

2023-08-22

Nu startar ombyggnationen av Kungsgatan – både över och under mark

Den 4 september påbörjas ombyggnationen av Trollhättans paradgata. Arbetet, som kommer att pågå fram till 2025, är uppdelat i etapper och berör i sin helhet sträckan mellan Föreningsgatan och Garvaregatan.

2023-07-03

Trollhättan Energis styrelseordförande: ”Vi är enade och alla vill framåt”

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av dig som är kommuninvånare. Det innebär i sin tur att styrelsen består av representanter från partierna i kommunfullmäktige. - Men i våra roller i bolagsstyrelsen ska vi enbart se till bolagets bästa. Här handlar det inte om partipolitik, understryker vice ordföranden Lena Nilsson (s).