Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.

Utvecklingen av reningen är ett av fyra strategiska investeringsområdena i Vattenpaketet, som handlar om att säkra bra dricksvatten, uppdatera avlopps- och vattenledningsnät och utveckla reningsprocesserna utifrån framtida behov och krav. Arbetet är i full gång sedan flera år tillbaka på flera fronter och ett av de större projekten sker under marken. Närmare bestämt i det stora bergrummet på Arvidstorp, där Trollhättans avloppsreningsverk funnits i 55 år. Det har genom åren byggts ut i etapper och just nu pågår nästa omfattande utbyggnadsfas med fokus på biologisk rening. Utvecklingen är resultatet av de skärpta kraven i länsstyrelsens miljötillstånd för anläggningen.

160 meter nytt bergrum med reningsbassänger

– Sedan i somras har vi sprängt för att göra plats för våra nya och sammanlagt 160 meter långa reningsbassänger, så att vi kan komplettera våra två befintliga biologiska reningssteg med ett tredje. Investeringen är en förutsättning för att avloppsinfrastrukturen i hela Trollhättan ska fortsätta fungera och för att boende nedströms mot Göteborg ska kunna fortsätta använda Göta älv som sin dricksvattentäkt. För när vi renat vårt avloppsvatten så släpps det ut i Göta älv igen, förklarar Peter Albertson.
 
Ytterligare 160 meter långa och tolv meter breda nya tunnelrum har nu skapats. 18 000 av beräknade 30 000 kubikmeter sprängsten har transporterats bort. Nu pågår sprängningarna av själva bassängerna, som mäter ned till tolv meters djup. Bassängerna är i sig ett omfattande projekt, men utöver den nya BIO 3-linjen så ska Arvidstorps anläggning för rötning av slam också kompletteras med utvecklad rening. Dessutom ska flödena i avloppsreningsverket styras om för att få ut maximal reningseffekt. Allt ska vara klart lagom till julfirandet 2024 och vara helt intrimmat innan sommarsemestrarna 2025.

Utökar till 1400 liter per sekund 

– Vi är måna om att den uppdaterade reningen ska uppfylla alla högt ställda krav och bidra till ökad hållbarhet under lång tid framöver. I och med att Trollhättan växer så ökar också trycket på reningsverket och vi kommer genom den här utbygganden att öka vår kapacitet från 1 000 liter vatten per sekund till 1 400 liter. Det är en avsevärd kapacitetsökning, konstaterar Peter Albertson.
 
Arbetet genomförs i samarbete med Peab genom ett så kallat partneringavtal, för att få maximal kvalitet och kostnadseffektivitet i projektet. Det inkluderar hundratals personer, från miljöexperter och konstruktörer till sprängarexperter, utöver alla som är involverade från Trollhättan Energi. Bolagets styrelse och styrelsen för ägarbolaget Trollhättan Stadshus AB har sammanlagt avsatt 586 miljoner kronor för genomförandet av BIO 3 som en del av Vattenpaketet. Framtidsinvesteringarna som ingår i paketet innebär att taxorna för vatten och avlopp behöver höjas lite mer än vanligt även de kommande åren, i enlighet med den långsiktiga investeringsplan som Trollhättan Energi lagt fast.
 
– BIO 3 är ett komplext projekt, men så här långt fungerar allting väldigt bra och vi håller tidplanen. Vi har ett väldigt bra samspel och alla involverade har en förståelse för de utmaningar som var och en har. Det är en förutsättning för att vi tillsammans ska lyckas, understryker Peter Albertson.

Snart minskar lastbilstrafiken 

När sprängningarna av nya tunnlar och bassänger är klara sent under våren 2023 är nästa steg att gjuta de nya bassängerna. För att hålla högsta tänkbara tempo så kommer delar av betongfundamenten att prefabriceras och levereras färdiga.
Samspelet med de närboende är fortsatt prioriterat.
– Vi skickar sms till alla i närområdet inför varje sprängning och gör vårt absolut bästa för att minimera störningarna. När sprängningarna är klara senare i vår så kommer lastbilstrafiken till och från anläggningen att minska, säger Peter Albertson.
Sprängstenen från bergrummet körs till markområdet utmed riksväg 44 där den nya återvinningscentralen ska byggas. Stenen kommer att återvinnas och användas som anläggningsmaterial.

Nyheten publicerad: 2023-02-06

Senaste nyheterna

2023-03-23

Svar Direkt: Så funkar vår nya tjänsteguide Streemi för dig som är fiberkund

Just nu får vi många nyfikna frågor om vad Streemi är och hur det funkar. Därför bad vi projektledaren Camilla Olausson och vår Stadsnätschef Tom Nordal ge Svar direkt och förklara lite mer om hur du som är fiberkund hos Trollhättan Energi enkelt hittar alla smarta tjänster och teckna avtal direkt med leverantörerna. På ett och samma ställe.

Blå pratbubbla med ett

2023-03-17

Laddbox får försäljningsförbud – Trollhättan Energi följer utvecklingen

Onsdagen den 15 mars gick Elsäkerhetsverket ut med ett pressmeddelande om att laddboxen av märket Easee Home och Easee Charge belagts med försäljningsförbud efter en granskning av laddboxar till elbilar. Trollhättan Energi har pausat försäljningen och följer utvecklingen.

Barn sitter i ett tält framför huset och tittar på en surfplatta.

2023-03-09

Jämför och beställ fibertjänster direkt på streemi.se

Streemi är en guide som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster i Trollhättan Energis öppna fibernät. Nu blir det dessutom ännu enklare att jämföra och beställa digitala tjänster direkt på streemi.se.

Kille håller i en papperspåse och tittar in i kameran. Tjej håller en påshållare med en papperspåse i.

2023-02-13

Den gyllene trippeln: Ge din avfallspåse chansen att briljera

Matavfallet är en viktig energiresurs som förädlas och blir till biogas. Nyckeln i kretsloppstänket är att papperspåsen gjord av återvunnen träflis, som till skillnad från plastpåsar kan följa med matavfallet i biogasprocessen. För att få den bästa återvinningseffekten och utnyttja påsen maximalt, finns det dessutom tre enkla gyllene regler, tipsar Charlotta Kopsch på Återvinning. 

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.

Chatbot

2023-02-02

Trollhättan Energi fortsätter utveckla kundservicen: Premiär för egna chatboten Thea

Trollhättan Energi fortsätter att utveckla sin kundservice. Den digitala chatboten Thea finns nu tillgänglig dygnet runt för att svara på alla de vanligaste frågorna.

2023-01-26

Nytt insamlingssystem 2025: Förpackningarna hämtas hemma hos dig

Det kommer att bli ännu enklare för hushållen i Trollhättan att återvinna metall, plast, papper och glas. Trollhättan Energi har nu påbörjat omställningen till så kallad fastighetsnära insamling. - Under 2025 är vårt mål att alla villor och fritidshus ska få nya kärl med totalt åtta olika fack för allt hushållsavfall som vi sedan hämtar vid fastigheten, precis som vi gör med restavfall och matavfall idag, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef avfall och återvinning.

Röd pratbubbla

2023-01-16

Varning för bedrägeri

- Se upp för personer som ringer och säger att de är från Trollhättan Energi och ber dig logga in via ditt Bank-ID. Den uppmaningen ger Trollhättan Energis kundservicechef Henrik Larsson.

Man vid Trollhättan Energi

2023-01-12

Höga elpriser: ”Vi finns här för att svara på frågor”

Det rörliga elpriset är fortsatt högt för stora delar av Sverige. Energimyndigheten och Regeringen rapporterar om att elförsörjningen i Sverige nu är ansträngd men stabil. Henrik Larsson, kundservicechef på Trollhättan Energi: - Vi finns här för att svara på våra kunders frågor.

Albert sågar isär en julgran med restavfallskärl bredvid sig.

2022-12-27

Så återvinner du din barrande julgran

Vi på Trollhättan Energi önskar en riktigt god fortsättning och hoppas att du haft en fin julhelg. Du som har en naturlig gran hemma vill vi redan nu påminna om hur den ska återvinnas när barren börjar ramla av. Bor du i villa är det smidigaste att du klipper ner den och lägger i kärlen för trädgårdsavfall eller restavfall. Bor du i lägenhet stämmer du av min din hyresvärd om återvinningen. Granarna kan självklart också lämnas vid återvinningscentralen Håjum.

Tjej står ute i snön med varseljacka och mössa, vid en väg, tittar in i kameran.

2022-12-19

Stor förbättring planeras av vatten- och avloppsnätet på Hjortmossen

I februari 2023 påbörjar Trollhättan Energi ett omfattande anläggningsarbete på Hjortmossen, där ledningsnätet för både dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten ska uppdateras. - Det kommer att bli ganska stora störningar i området under en period, men vi gör detta för att minska risken för översvämningar, avlasta avloppsreningsverket och öka kvaliteten på dricksvattnet ytterligare, säger projektledaren Elin Govik.

Två killar står framför två olika Trollhättan Energifordon

2022-12-09

Trollhättan Energi följer Sveriges energiläge

Just nu är elförsörjningen i Sverige ansträngd, men stabil. Enligt Energimyndigheten finns det en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar (klockan 08.00-11.00 och 16.00-19.00) och den osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december.