Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.

Utvecklingen av reningen är ett av fyra strategiska investeringsområdena i Vattenpaketet, som handlar om att säkra bra dricksvatten, uppdatera avlopps- och vattenledningsnät och utveckla reningsprocesserna utifrån framtida behov och krav. Arbetet är i full gång sedan flera år tillbaka på flera fronter och ett av de större projekten sker under marken. Närmare bestämt i det stora bergrummet på Arvidstorp, där Trollhättans avloppsreningsverk funnits i 55 år. Det har genom åren byggts ut i etapper och just nu pågår nästa omfattande utbyggnadsfas med fokus på biologisk rening. Utvecklingen är resultatet av de skärpta kraven i länsstyrelsens miljötillstånd för anläggningen.

160 meter nytt bergrum med reningsbassänger

– Sedan i somras har vi sprängt för att göra plats för våra nya och sammanlagt 160 meter långa reningsbassänger, så att vi kan komplettera våra två befintliga biologiska reningssteg med ett tredje. Investeringen är en förutsättning för att avloppsinfrastrukturen i hela Trollhättan ska fortsätta fungera och för att boende nedströms mot Göteborg ska kunna fortsätta använda Göta älv som sin dricksvattentäkt. För när vi renat vårt avloppsvatten så släpps det ut i Göta älv igen, förklarar Peter Albertson.
 
Ytterligare 160 meter långa och tolv meter breda nya tunnelrum har nu skapats. 18 000 av beräknade 30 000 kubikmeter sprängsten har transporterats bort. Nu pågår sprängningarna av själva bassängerna, som mäter ned till tolv meters djup. Bassängerna är i sig ett omfattande projekt, men utöver den nya BIO 3-linjen så ska Arvidstorps anläggning för rötning av slam också kompletteras med utvecklad rening. Dessutom ska flödena i avloppsreningsverket styras om för att få ut maximal reningseffekt. Allt ska vara klart lagom till julfirandet 2024 och vara helt intrimmat innan sommarsemestrarna 2025.

Utökar till 1400 liter per sekund 

– Vi är måna om att den uppdaterade reningen ska uppfylla alla högt ställda krav och bidra till ökad hållbarhet under lång tid framöver. I och med att Trollhättan växer så ökar också trycket på reningsverket och vi kommer genom den här utbygganden att öka vår kapacitet från 1 000 liter vatten per sekund till 1 400 liter. Det är en avsevärd kapacitetsökning, konstaterar Peter Albertson.
 
Arbetet genomförs i samarbete med Peab genom ett så kallat partneringavtal, för att få maximal kvalitet och kostnadseffektivitet i projektet. Det inkluderar hundratals personer, från miljöexperter och konstruktörer till sprängarexperter, utöver alla som är involverade från Trollhättan Energi. Bolagets styrelse och styrelsen för ägarbolaget Trollhättan Stadshus AB har sammanlagt avsatt 586 miljoner kronor för genomförandet av BIO 3 som en del av Vattenpaketet. Framtidsinvesteringarna som ingår i paketet innebär att taxorna för vatten och avlopp behöver höjas lite mer än vanligt även de kommande åren, i enlighet med den långsiktiga investeringsplan som Trollhättan Energi lagt fast.
 
– BIO 3 är ett komplext projekt, men så här långt fungerar allting väldigt bra och vi håller tidplanen. Vi har ett väldigt bra samspel och alla involverade har en förståelse för de utmaningar som var och en har. Det är en förutsättning för att vi tillsammans ska lyckas, understryker Peter Albertson.

Snart minskar lastbilstrafiken 

När sprängningarna av nya tunnlar och bassänger är klara sent under våren 2023 är nästa steg att gjuta de nya bassängerna. För att hålla högsta tänkbara tempo så kommer delar av betongfundamenten att prefabriceras och levereras färdiga.
Samspelet med de närboende är fortsatt prioriterat.
– Vi skickar sms till alla i närområdet inför varje sprängning och gör vårt absolut bästa för att minimera störningarna. När sprängningarna är klara senare i vår så kommer lastbilstrafiken till och från anläggningen att minska, säger Peter Albertson.
Sprängstenen från bergrummet körs till markområdet utmed riksväg 44 där den nya återvinningscentralen ska byggas. Stenen kommer att återvinnas och användas som anläggningsmaterial.

Nyheten publicerad: 2023-02-06

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.