Uppgrävt dike för att leda bort avloppsvatten.

Snabbt väderomslag trolig orsak till avloppsläcka i Sjuntorp

- Äldre vatten- och avloppsledningar är känsliga för yttre påverkan i markmiljö och att ett ledningsbrott uppstår under vinterhalvårets kallaste månader är därför relativt vanligt, tyvärr. Men Trollhättan Energi har såväl handlingsplaner som personal i beredskap för att akut kunna reparera ledningar som spricker, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

I slutet av förra veckan var det precis detta som hände i Sjuntorp. Ett trycksatt avloppsrör sprang läck och upptäcktes snabbt av Räddningstjänsten i området. Trollhättan Energi larmades och Räddningstjänsten påbörjade därefter ett arbete med att pumpa bort läckande avloppsvatten. Ett skyddsdike grävdes för att leda bort vattenmassorna till en mer kontrollerad plats.

– På det sättet hindrade vi att avloppsvatten rann direkt ner i Slumpån. En del förbipasserande lade säkert märke till de fyra slamsugningsbilarna som befann sig i området. De avlastade den närmaste pumpstationen och tog hand om avloppsvattnet under tiden vi åtgärdade läckaget, säger Stefan Bohman.

Arbetet blev klart under lördagskvällen, ett dygn efter upptäckten av läckaget.

– Jag är väldigt nöjd med allas insatser. Vår främsta prioritet, parallellt med att laga läckan, var att se till att det läckande avloppsvattnet inte påverkade intilliggande fastigheter eller vattendrag, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

Inga hushåll påverkades av händelsen. Länsstyrelsen och Trollhättans Stads miljöförvaltning informerades om läget och kommer att få en detaljerad rapport om händelseförloppet och vilka åtgärder som vidtogs.

– Allt flöt på bra och många olika parter var involverade i arbetet, exempelvis var Vattenfall på plats med driftpersonal för att stänga av den starkströmskabel som fanns  i närheten. Vi hade även stor hjälp av personal från Räddningstjänsten, Trollhättans Stad och Centralen. Det var en gemensam insats och vi hade ett väldigt bra samarbete, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

En tredjedel av alla vatten – och avloppsledningar i Trollhättan är äldre än 50 år och behöver förnyas inom en överskådlig framtid.

Det är ett omfattande arbete som pågår just nu, uppdelat i tioårsplaner, att förnya och kvalitetssäkra Trollhättans vatten- och avloppsledningsnät. Arbetet ingår i det så kallade Vattenpaketet, vilket är fyra strategiska investeringar som ska framtidssäkra bra dricksvatten för Trollhättans kommande generationer. Läs gärna mer på trollhattanenergi.se/vattenpaketet

Skyddsdike

Skyddsdike. Foto: Trollhättan Energi

Nyheten publicerad: 2023-12-20

Senaste nyheterna

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.

2024-05-21

Lokala stjärnkockar gästar Trash Talk-podden: ”Att minska matsvinnet är en viktig fråga för oss”

Två lokala stjärnkockar gästar det tredje avsnittet av den uppmärksammade Trash Talk-podden, som nu släpps lagom till helgens evenemang Smaka på Trollhättan på Drottningtorget 24-25 maj. I podden berättar Rickard Halleröd från anrika Alberts och Per Olofsson från Nova bland annat hur de gör för att minimera matsvinnet. – Det föder kreativitet och leder bland annat till nya spännande rätter, säger Rickard.

2024-05-20

Trollhättan Energi med Trash Talk på Hela Kronan Gungar

I lördags fylldes Kronogården med liv och rörelse när Hela Kronan Gungar gick av stapeln. Dans, sång, uppträdanden och mat lockade runt 5000 besökare, vilket innebar publikrekord för evenemanget.

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.