Uppgrävt dike för att leda bort avloppsvatten.

Snabbt väderomslag trolig orsak till avloppsläcka i Sjuntorp

- Äldre vatten- och avloppsledningar är känsliga för yttre påverkan i markmiljö och att ett ledningsbrott uppstår under vinterhalvårets kallaste månader är därför relativt vanligt, tyvärr. Men Trollhättan Energi har såväl handlingsplaner som personal i beredskap för att akut kunna reparera ledningar som spricker, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

I slutet av förra veckan var det precis detta som hände i Sjuntorp. Ett trycksatt avloppsrör sprang läck och upptäcktes snabbt av Räddningstjänsten i området. Trollhättan Energi larmades och Räddningstjänsten påbörjade därefter ett arbete med att pumpa bort läckande avloppsvatten. Ett skyddsdike grävdes för att leda bort vattenmassorna till en mer kontrollerad plats.

– På det sättet hindrade vi att avloppsvatten rann direkt ner i Slumpån. En del förbipasserande lade säkert märke till de fyra slamsugningsbilarna som befann sig i området. De avlastade den närmaste pumpstationen och tog hand om avloppsvattnet under tiden vi åtgärdade läckaget, säger Stefan Bohman.

Arbetet blev klart under lördagskvällen, ett dygn efter upptäckten av läckaget.

– Jag är väldigt nöjd med allas insatser. Vår främsta prioritet, parallellt med att laga läckan, var att se till att det läckande avloppsvattnet inte påverkade intilliggande fastigheter eller vattendrag, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

Inga hushåll påverkades av händelsen. Länsstyrelsen och Trollhättans Stads miljöförvaltning informerades om läget och kommer att få en detaljerad rapport om händelseförloppet och vilka åtgärder som vidtogs.

– Allt flöt på bra och många olika parter var involverade i arbetet, exempelvis var Vattenfall på plats med driftpersonal för att stänga av den starkströmskabel som fanns  i närheten. Vi hade även stor hjälp av personal från Räddningstjänsten, Trollhättans Stad och Centralen. Det var en gemensam insats och vi hade ett väldigt bra samarbete, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

En tredjedel av alla vatten – och avloppsledningar i Trollhättan är äldre än 50 år och behöver förnyas inom en överskådlig framtid.

Det är ett omfattande arbete som pågår just nu, uppdelat i tioårsplaner, att förnya och kvalitetssäkra Trollhättans vatten- och avloppsledningsnät. Arbetet ingår i det så kallade Vattenpaketet, vilket är fyra strategiska investeringar som ska framtidssäkra bra dricksvatten för Trollhättans kommande generationer. Läs gärna mer på trollhattanenergi.se/vattenpaketet

Skyddsdike

Skyddsdike. Foto: Trollhättan Energi

Nyheten publicerad: 2023-12-20

Senaste nyheterna

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.

Tjej står i trappa och håller upp telefon och en beachflagga och tittar in i kameran.

2024-01-15

”Trash Talk” – ett nytt sätt att ta snacket om sopor

En tredjedel av allt som slängs i restavfallet består av förpackningar som kan återvinnas, om det bara sorteras rätt. Det är en av utmaningarna när Trollhättan Energi nu tar initiativ till ”Trash Talk”, fyllt av vardagssnack om sopor. Bland annat i en helt ny podd.

En man står lutad mot en stor motor.

2024-01-10

Avloppsslam blir till el och värme

Genom att omvandla avloppsslam till el och värme tar Trollhättan Energi ytterligare ett steg mot ett cirkulärt samhälle.

Blå pratbubbla med ett

2024-01-06

Strömavbrott orsakat av kortslutning hos bussdepån

Vid 22-tiden igår kväll blev ungefär 650 hushåll i centrala Trollhättan strömlösa då ett elfel uppstod vid bussdepån i Trollhättan. Efter ungefär 3-4 timmar hade samtliga strömmen tillbaka. Men inte bussdepån.

Två killar håller en skylt framför en sopbil. Står vid en återvinningsstation.

2024-01-02

Trollhättan Energi tar över ansvaret för återvinningsstationerna

I Trollhättan finns 25 stycken återvinningsstationer där du som privatperson återvinner förpackningar av plast, papper, glas och metall. Där kan du också lämna tidningar och batterier. Från och med 1 januari 2024 är det Trollhättan Energi som tar över ansvaret för stationerna vilket framför allt innebär drift (tömning och städning) och kundservice.

Uppgrävt dike för att leda bort avloppsvatten.

2023-12-20

Snabbt väderomslag trolig orsak till avloppsläcka i Sjuntorp

- Äldre vatten- och avloppsledningar är känsliga för yttre påverkan i markmiljö och att ett ledningsbrott uppstår under vinterhalvårets kallaste månader är därför relativt vanligt, tyvärr. Men Trollhättan Energi har såväl handlingsplaner som personal i beredskap för att akut kunna reparera ledningar som spricker, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

2023-12-18

Ändrad sophämtning under jul och nyår (vecka 52 och 1)

Du som har tömning under vecka 52 och vecka 1 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.