Rätt och fel om plaståtervinning: ”En pulka är ingen förpackning”

Varför ska vi sortera plastförpackningarna när de ändå bara eldas upp? Frågan dyker upp då och då, men bygger i grunden på ett missförstånd. – Självklart lönar det sig både ekonomiskt och miljömässigt att sortera sina plastförpackningar. Vår gemensamma utmaning är att vi lämnar alldeles för många andra plastprodukter i förpackningsåtervinningen som inte ska vara där, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef för återvinning hos Trollhättan Energi.

”Allting brinner ändå vid rätt temperatur, så jag struntar i att sortera mina förpackningar”. Känns kommentaren igen?
– Just det resonemanget kan jag bli lite trött på. Det är att göra det väldigt enkelt för sig, samtidigt som du skjuter över ansvaret på andra. Visst, allting brinner ”vid rätt temperatur”, men konsekvenserna blir inte särskilt hållbara eftersom det ökar utsläppen av koldioxid, påpekar Ulrika.

”Stor skillnad på plast och plast”

Just när det gäller plaståtervinning så finns det dock en rad utmaningar att hantera för såväl förpackningsindustrin som återvinningsindustrin generellt.
– Grejen är att det är stor skillnad på plast och plast. Vi som konsumenter kan bidra genom att först skilja på vad som är en plastförpackning och vad som är en plastprodukt, som förpackningsindustrin inte kan återvinna. I grunden är mycket ganska uppenbart. Som att en kesoburk är en plastförpackning, men att en trasig plasthink eller pulka inte är det. Det är ganska enkelt att göra en första gallring. Sedan finns det förpackningar som består av olika material, men då finns vår sorteringsguide eller andra sajter. Det är faktiskt bara en googling bort, säger Johanna Eriksson, administratör inom återvinning hos Trollhättan Energi

Fastighetsnära insamling gör det enklare att sortera rätt

Förpackningsindustrins utplacerade återvinningsstationer, där du exempelvis kan sortera plast, metall, papp, tidningspapper och glas, kommer 2025 i Trollhättan till stor del att ersättas av det fastighetsnära återvinningssystemet med 4-fackskärl hemma hos alla villaägare. Förändringen gäller över hela Sverige och ska vara infört senast 2027. Trollhättan Energi siktar på att införa det redan två år tidigare.
– Det kommer att innebära en bättre och enklare sortering av alla plastförpackningar och andra hushållsförpackningar. Siffrorna från de 58 kommuner som redan infört 4-fackskärl visar det. Idag är det tyvärr bara 30 procent av den plast som lämnas vid återvinningsstationerna som verkligen ska vara där. Resten är plast som ska sorteras på Återvinningscentralen Håjum i stället. Merparten av allt det som sorteras rätt har grundförutsättningar att bli nya förpackningar, säger Ulrika Edh-Spranger.

Rätt sorterat är det omkring 75 procent av plastförpackningarna som återvinns.
– Det finns alltid en viss grad av sämre förpackningar som är smutsiga eller väldigt slitna som gör att de kan vara svåra att återvinna. Det kan också vara förpackningar som består av många olika färger och material. Transparent eller vit plast är alltid lättare att återvinna. men att sortera rätt ökar förutsättningarna, säger Johanna Eriksson.

Nya återvinningscentralen underlättar också

När den nya återvinningscentralen står klar i Trollhättan 2024-2025 kommer även sorteringen av övrig plast, som inte är förpackningar, att underlättas.
– Idag är det svårt att få hundra procent korrekt plastsortering på Återvinningscentralen Håjum. Helt enkelt för att det skulle tvinga våra kollegor där att fysiskt klättra ner i containrarna och göra en slutlig justering av allt som slängs. Det funkar inte av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl. Uddevalla Energi har de faktiskt en grind runt sina plastcontainrar, så att ingen får slänga utan att någon ur personalen är med. Det enklaste och bästa för kunden är såklart kunna slänga all plast på ett ställe, men branschen är inte där ännu, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.

Förbränning av plast orsakar koldioxidutsläpp

Plastindustrin jobbar hårt för att utveckla återvinningsprocesserna av plast, som inte är förpackningar. I väntan på fler lösningar är energiframställning idag ett vanligt alternativ. Förbränningen motsvarar dock 8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, samtidigt som även framställningen och produktionen av ny plast leder till lika stora utsläpp. Klimatpåverkan börjar redan när oljan utvinns i andra länder, samt vid transport, raffinering och produktion.
FN uppskattar att plastindustrin är den snabbast växande källan till industriella växthusgaser i världen och kan stå för 19 procent av den totala koldioxidbudgeten år 2040. Från 2030 föreslås på EU-nivå att det blir lag på att varje plastförpackning som släpps ut på den europeiska marknaden ska innehålla återvunnen plastråvara.

Återvunnen plastflaska visar vägen

– Om vi ska kunna nyttja plastens många positiva egenskaper även i framtiden måste vi göra den cirkulär, konstaterade Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning, när en helt ny tvättmedelsförpackning nyligen presenterades. Den består av 95 procent återvunnen plast från svenska hushåll.

Den nya återvunna flaskan är ett resultat av flera aktörers samarbete. Lösningen minimerar behovet av ny fossil plast och bygger upp en marknad för återvunnen plastråvara, vilket på sikt stryper behovet av ny plast. Med den nya anläggningen Site Zero i Motala, som sätts i drift under hösten, kommer Svensk plaståtervinning att kunna producera nya cirkulära plastförpackningar av ett tiotal plastsorter.

Dyrare för alla att inte kunna återvinna

Teknikframstegen sporrar att fortsätta utveckla den lokal sorteringen av plastförpackningar, menar Ulrika Edh-Spranger på Trollhättan Energi.
– Så oavsett hur du än vrider och vänder, så är det i slutänden alltid bättre att källsortera än att inte göra det. Om inte annat så stärker vi våra beteendemönster och skapar förutsättningar för mer återvinning och mer återbruk i takt med att ny teknik utvecklas, påpekar hon.

I slutänden är det också en rent ekonomisk fråga för oss konsumenter.
– Det absolut dyraste som finns för oss är att hantera är osorterat restavfall eller att tvingas deponera, det vill säga lägga på hög eller gräva ner. Och den kostnaden landar i slutänden på kunden genom vår avfallstaxa. Förpackningar får vi faktiskt pengar för, medan restavfallet kostar pengar att bli av med. Så ju mer vi hjälps åt, desto mer kostnadseffektivt blir det för oas alla, säger Johanna Eriksson.

Känner du dig osäker hur du ska sortera?

Kolla in vår sorteringsguide från A-Ö

3 vanliga frågor om plastförpackningar

Hur sorterar jag snackspåsar till chips och ostbågar?

Påsar till ostbågar, chips och annat snacks sorteras som mjukplast. Vissa påsar har en film av metall på insidan, men de ska ändå sorteras som mjukplast eftersom den till största del består av plast. En del chips är förpackade i papprör med plastlock. Då sorteras locket som plast, medan själva röret sorteras som pappersförpackning. Om botten är av metall, så sorterar du ändå hela röret som papp eftersom merparten är av papp. Självklart kan du klippa bort metallocket och lägga i metall. Då får du en extra guldstjärna!

Hur sorterar jag nät och påsar till frukt?

Apelsiner, avokado och lök är exempel på frukt och grönt som ofta säljs förpackade i nät. Näten ska sorteras som platsförpackning.  Även plastpåsar till frukt och grönt ska sorteras som mjukplast. Det bästa är såklart att köpa frukt och grönt utan plastförpackningar.

Ska frigolit läggas i plastsorteringen?

Större mängder eller större block lämnar du som plast vid din återvinningscentral, men mindre mängder sorteras som mjukplast vid återvinningsstationen. Det gäller även frigolitförpackningar för exempelvis kött. Lägg gärna lösa frigolitkulor i en plastpåse, så det inte flyger omkring vid hanteringen.

Nyheten publicerad: 2023-03-29

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.