Rätt och fel om plaståtervinning: ”En pulka är ingen förpackning”

Varför ska vi sortera plastförpackningarna när de ändå bara eldas upp? Frågan dyker upp då och då, men bygger i grunden på ett missförstånd. – Självklart lönar det sig både ekonomiskt och miljömässigt att sortera sina plastförpackningar. Vår gemensamma utmaning är att vi lämnar alldeles för många andra plastprodukter i förpackningsåtervinningen som inte ska vara där, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef för återvinning hos Trollhättan Energi.

”Allting brinner ändå vid rätt temperatur, så jag struntar i att sortera mina förpackningar”. Känns kommentaren igen?
– Just det resonemanget kan jag bli lite trött på. Det är att göra det väldigt enkelt för sig, samtidigt som du skjuter över ansvaret på andra. Visst, allting brinner ”vid rätt temperatur”, men konsekvenserna blir inte särskilt hållbara eftersom det ökar utsläppen av koldioxid, påpekar Ulrika.

”Stor skillnad på plast och plast”

Just när det gäller plaståtervinning så finns det dock en rad utmaningar att hantera för såväl förpackningsindustrin som återvinningsindustrin generellt.
– Grejen är att det är stor skillnad på plast och plast. Vi som konsumenter kan bidra genom att först skilja på vad som är en plastförpackning och vad som är en plastprodukt, som förpackningsindustrin inte kan återvinna. I grunden är mycket ganska uppenbart. Som att en kesoburk är en plastförpackning, men att en trasig plasthink eller pulka inte är det. Det är ganska enkelt att göra en första gallring. Sedan finns det förpackningar som består av olika material, men då finns vår sorteringsguide eller andra sajter. Det är faktiskt bara en googling bort, säger Johanna Eriksson, administratör inom återvinning hos Trollhättan Energi

Fastighetsnära insamling gör det enklare att sortera rätt

Förpackningsindustrins utplacerade återvinningsstationer, där du exempelvis kan sortera plast, metall, papp, tidningspapper och glas, kommer 2025 i Trollhättan till stor del att ersättas av det fastighetsnära återvinningssystemet med 4-fackskärl hemma hos alla villaägare. Förändringen gäller över hela Sverige och ska vara infört senast 2027. Trollhättan Energi siktar på att införa det redan två år tidigare.
– Det kommer att innebära en bättre och enklare sortering av alla plastförpackningar och andra hushållsförpackningar. Siffrorna från de 58 kommuner som redan infört 4-fackskärl visar det. Idag är det tyvärr bara 30 procent av den plast som lämnas vid återvinningsstationerna som verkligen ska vara där. Resten är plast som ska sorteras på Återvinningscentralen Håjum i stället. Merparten av allt det som sorteras rätt har grundförutsättningar att bli nya förpackningar, säger Ulrika Edh-Spranger.

Rätt sorterat är det omkring 75 procent av plastförpackningarna som återvinns.
– Det finns alltid en viss grad av sämre förpackningar som är smutsiga eller väldigt slitna som gör att de kan vara svåra att återvinna. Det kan också vara förpackningar som består av många olika färger och material. Transparent eller vit plast är alltid lättare att återvinna. men att sortera rätt ökar förutsättningarna, säger Johanna Eriksson.

Nya återvinningscentralen underlättar också

När den nya återvinningscentralen står klar i Trollhättan 2024-2025 kommer även sorteringen av övrig plast, som inte är förpackningar, att underlättas.
– Idag är det svårt att få hundra procent korrekt plastsortering på Återvinningscentralen Håjum. Helt enkelt för att det skulle tvinga våra kollegor där att fysiskt klättra ner i containrarna och göra en slutlig justering av allt som slängs. Det funkar inte av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl. Uddevalla Energi har de faktiskt en grind runt sina plastcontainrar, så att ingen får slänga utan att någon ur personalen är med. Det enklaste och bästa för kunden är såklart kunna slänga all plast på ett ställe, men branschen är inte där ännu, konstaterar Ulrika Edh-Spranger.

Förbränning av plast orsakar koldioxidutsläpp

Plastindustrin jobbar hårt för att utveckla återvinningsprocesserna av plast, som inte är förpackningar. I väntan på fler lösningar är energiframställning idag ett vanligt alternativ. Förbränningen motsvarar dock 8 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, samtidigt som även framställningen och produktionen av ny plast leder till lika stora utsläpp. Klimatpåverkan börjar redan när oljan utvinns i andra länder, samt vid transport, raffinering och produktion.
FN uppskattar att plastindustrin är den snabbast växande källan till industriella växthusgaser i världen och kan stå för 19 procent av den totala koldioxidbudgeten år 2040. Från 2030 föreslås på EU-nivå att det blir lag på att varje plastförpackning som släpps ut på den europeiska marknaden ska innehålla återvunnen plastråvara.

Återvunnen plastflaska visar vägen

– Om vi ska kunna nyttja plastens många positiva egenskaper även i framtiden måste vi göra den cirkulär, konstaterade Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning, när en helt ny tvättmedelsförpackning nyligen presenterades. Den består av 95 procent återvunnen plast från svenska hushåll.

Den nya återvunna flaskan är ett resultat av flera aktörers samarbete. Lösningen minimerar behovet av ny fossil plast och bygger upp en marknad för återvunnen plastråvara, vilket på sikt stryper behovet av ny plast. Med den nya anläggningen Site Zero i Motala, som sätts i drift under hösten, kommer Svensk plaståtervinning att kunna producera nya cirkulära plastförpackningar av ett tiotal plastsorter.

Dyrare för alla att inte kunna återvinna

Teknikframstegen sporrar att fortsätta utveckla den lokal sorteringen av plastförpackningar, menar Ulrika Edh-Spranger på Trollhättan Energi.
– Så oavsett hur du än vrider och vänder, så är det i slutänden alltid bättre att källsortera än att inte göra det. Om inte annat så stärker vi våra beteendemönster och skapar förutsättningar för mer återvinning och mer återbruk i takt med att ny teknik utvecklas, påpekar hon.

I slutänden är det också en rent ekonomisk fråga för oss konsumenter.
– Det absolut dyraste som finns för oss är att hantera är osorterat restavfall eller att tvingas deponera, det vill säga lägga på hög eller gräva ner. Och den kostnaden landar i slutänden på kunden genom vår avfallstaxa. Förpackningar får vi faktiskt pengar för, medan restavfallet kostar pengar att bli av med. Så ju mer vi hjälps åt, desto mer kostnadseffektivt blir det för oas alla, säger Johanna Eriksson.

Känner du dig osäker hur du ska sortera?

Kolla in vår sorteringsguide från A-Ö

3 vanliga frågor om plastförpackningar

Hur sorterar jag snackspåsar till chips och ostbågar?

Påsar till ostbågar, chips och annat snacks sorteras som mjukplast. Vissa påsar har en film av metall på insidan, men de ska ändå sorteras som mjukplast eftersom den till största del består av plast. En del chips är förpackade i papprör med plastlock. Då sorteras locket som plast, medan själva röret sorteras som pappersförpackning. Om botten är av metall, så sorterar du ändå hela röret som papp eftersom merparten är av papp. Självklart kan du klippa bort metallocket och lägga i metall. Då får du en extra guldstjärna!

Hur sorterar jag nät och påsar till frukt?

Apelsiner, avokado och lök är exempel på frukt och grönt som ofta säljs förpackade i nät. Näten ska sorteras som platsförpackning.  Även plastpåsar till frukt och grönt ska sorteras som mjukplast. Det bästa är såklart att köpa frukt och grönt utan plastförpackningar.

Ska frigolit läggas i plastsorteringen?

Större mängder eller större block lämnar du som plast vid din återvinningscentral, men mindre mängder sorteras som mjukplast vid återvinningsstationen. Det gäller även frigolitförpackningar för exempelvis kött. Lägg gärna lösa frigolitkulor i en plastpåse, så det inte flyger omkring vid hanteringen.

Nyheten publicerad: 2023-03-29

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.