”Nu ser vi äntligen ut som det energibolag vi är och vill vara”

Måndagen den 15 maj växlar Trollhättan Energi om till ett helt nytt utseende med en ny logotyp och ett annat uttryck i färg och form. Det gamla utseendet har många år på nacken och är inte anpassat efter vad bolaget vill förmedla eller den omvärld vi lever i nu.

– Trollhättan Energi vill vara navet som gör det möjligt att leva hållbart i Trollhättan. I dag har vi ett starkt förtroende hos våra kunder och jag har många stolta kolleger, vilket är ett gyllene utgångsläge. Vårt utseende hänger dock inte med utan upplevs omodernt och är svårjobbat. Därför förändrar vi vårt utseende och ser äntligen ut som det energibolag vi vill vara, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

Tack för lång och trogen tjänst

Trollhättan Energis gamla logotyp har gjort sitt jobb och har gjort det väl sedan 1991 då den skapades, långt före hemsidor och sociala medier fanns, och då huvudfokus låg på elnät och värme. Mycket har hänt sedan dess, både i samhället som helhet och för Trollhättan Energi som energibolag.
– Tyvärr fungerar den gamla logotypen dåligt rent tekniskt i tryck och digitala kanaler. Vi behöver helt enkelt uppdatera oss efter dagens och framtidens förutsättningar. Ett nytt utseende är också mer kostnadseffektivt på sikt eftersom vi kommer kunna spara in tid och pengar på att göra mer av vår kommunikation och design själva, säger Jennie Cronblad, kommunikationschef hos Trollhättan Energi.

Den nya formen utstrålar öppenhet och acceptans samtidigt som den för tankarna till cirkularitet.
– Trollhättan Energi kan inte ensamma lösa framtidens energiförsörjning. Vi behöver jobba tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och även ta vara på den kraft som finns inom Trollhättan Energi. Och med vår vision, Den goda kraften för generationer, som riktmärke kan vi bli ännu mer noggranna och göra de prioriteringar som krävs för att verkligen göra bäst nytta för staden och alla som lever, jobbar och driver företag och verksamheter här, säger Pia.

Hållbarhet i fokus

Ett viktigt fokus har självklart varit att göra förändringen på ett hållbart sätt, både ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
– Vi har verkligen vridit och vänt på flera frågeställningar tillsammans. Framför allt har vi vetat om att detta ska komma och avstått från att göra inköp som kunnat vänta. Vi har också valt att exempelvis trycka över vissa arbetskläder som vi ser kan leva några år till och foliera om skyltar som inte behöver bytas ut helt, säger Jennie.

Så påverkas du som kund

Under perioden maj – juni byter Trollhättan Energi utseende på det som syns mycket för många så som digitala kanaler, utseende på arbetsfordon, skyltar och sociala medier. En tid framåt kommer du uppleva både det gamla och det nya utseendet parallellt. Om du blir osäker kring avsändaren kan du först söka information på trollhattanenergi.se. Där finns många frågor och svar. Du kan också kontakta Kundservice via telefon: 020-89 90 00 eller besöka oss på Förrådsgatan 2, precis som vanligt. Annars behöver du som kund inte göra någonting för att uppleva förändringen.

Logotyp

Trollhättan Energis nya logotyp.

Nyheten publicerad: 2023-05-12

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.