”Nu ser vi äntligen ut som det energibolag vi är och vill vara”

Måndagen den 15 maj växlar Trollhättan Energi om till ett helt nytt utseende med en ny logotyp och ett annat uttryck i färg och form. Det gamla utseendet har många år på nacken och är inte anpassat efter vad bolaget vill förmedla eller den omvärld vi lever i nu.

– Trollhättan Energi vill vara navet som gör det möjligt att leva hållbart i Trollhättan. I dag har vi ett starkt förtroende hos våra kunder och jag har många stolta kolleger, vilket är ett gyllene utgångsläge. Vårt utseende hänger dock inte med utan upplevs omodernt och är svårjobbat. Därför förändrar vi vårt utseende och ser äntligen ut som det energibolag vi vill vara, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

Tack för lång och trogen tjänst

Trollhättan Energis gamla logotyp har gjort sitt jobb och har gjort det väl sedan 1991 då den skapades, långt före hemsidor och sociala medier fanns, och då huvudfokus låg på elnät och värme. Mycket har hänt sedan dess, både i samhället som helhet och för Trollhättan Energi som energibolag.
– Tyvärr fungerar den gamla logotypen dåligt rent tekniskt i tryck och digitala kanaler. Vi behöver helt enkelt uppdatera oss efter dagens och framtidens förutsättningar. Ett nytt utseende är också mer kostnadseffektivt på sikt eftersom vi kommer kunna spara in tid och pengar på att göra mer av vår kommunikation och design själva, säger Jennie Cronblad, kommunikationschef hos Trollhättan Energi.

Den nya formen utstrålar öppenhet och acceptans samtidigt som den för tankarna till cirkularitet.
– Trollhättan Energi kan inte ensamma lösa framtidens energiförsörjning. Vi behöver jobba tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och även ta vara på den kraft som finns inom Trollhättan Energi. Och med vår vision, Den goda kraften för generationer, som riktmärke kan vi bli ännu mer noggranna och göra de prioriteringar som krävs för att verkligen göra bäst nytta för staden och alla som lever, jobbar och driver företag och verksamheter här, säger Pia.

Hållbarhet i fokus

Ett viktigt fokus har självklart varit att göra förändringen på ett hållbart sätt, både ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
– Vi har verkligen vridit och vänt på flera frågeställningar tillsammans. Framför allt har vi vetat om att detta ska komma och avstått från att göra inköp som kunnat vänta. Vi har också valt att exempelvis trycka över vissa arbetskläder som vi ser kan leva några år till och foliera om skyltar som inte behöver bytas ut helt, säger Jennie.

Så påverkas du som kund

Under perioden maj – juni byter Trollhättan Energi utseende på det som syns mycket för många så som digitala kanaler, utseende på arbetsfordon, skyltar och sociala medier. En tid framåt kommer du uppleva både det gamla och det nya utseendet parallellt. Om du blir osäker kring avsändaren kan du först söka information på trollhattanenergi.se. Där finns många frågor och svar. Du kan också kontakta Kundservice via telefon: 020-89 90 00 eller besöka oss på Förrådsgatan 2, precis som vanligt. Annars behöver du som kund inte göra någonting för att uppleva förändringen.

Logotyp

Trollhättan Energis nya logotyp.

Nyheten publicerad: 2023-05-12

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.