”Förbered dig – och undvik att hamstra”

Denna måndag är starten på den årliga Krisberedskapsveckan. De senaste åren med pandemi och Rysslands invasion av Ukraina har gjort att vi alla insett att vi måste vara beredda på att allting inte alltid fungerar som vanligt. - Vi behöver inte hamstra i panik, utan i stället lära oss att alltid ha en grundberedskap som gör att vi kan klara oss ungefär en vecka om viktiga samhällsfunktioner som el, värme och vattenförsörjningen sätts ur spel, säger Trollhättan Energis Informations- och säkerhetsansvarige Johan Bogfors.

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den genomförs tillsammans med länsstyrelser, kommuner, frivilligorganisationer och företag. Trollhättan Energi har de senaste åren satsat extra på att utveckla såväl sin interna som externa beredskap ytterligare utifrån den samhällsviktiga roll företaget har. Även myndigheterna på central nivå har med anledning av pandemin satsat mer resurser både på praktiska förberedelser, men också direktiv och tips till allmänheten.

Konkreta tips för din krisberedskap
 
– Det finns en helt annan medvetenhet hos oss alla idag på grund av pandemin. Samtidigt ser vi nu hur effekterna av Rysslands invasion av Ukraina påverkar hela Europa, inte minst inom energisektorn. Det måste vi vara medvetna om och agera utifrån det, säger Johan Bogfors.

Ha beredskap för en vecka

Tidigare pratade myndigheterna om att vara förberedd så att man kan klara sig i hushållet i 72 timmar utan exempelvis vatten, el och värme. Nu har det efter regeringens direktiv utökats till en vecka, särskilt med tanke på att samhället främst ska kunna fokusera sina insatser mot de som är mest utsatta.
– Ju längre vi andra kan klara oss på egen hand, desto bättre. Men förutom praktiska förberedelser handlar det också om att vara mentalt förberedd. Bara en sådan sak som att på förhand förklara för sin tonåring att det under en period kan bli så att nätverk och TikTok inte kommer att funka som vanligt, påpekar Johan Bogfors.
 
Han menar att vi generellt sett måste förstå att det inte är en mänsklig rättighet att alla samhällsfunktioner alltid fungerar, även om vi i Sverige och i vår del av världen är vana vid det.
– Du får räkna med att det kanske inte går att hålla varmt i hela huset och att hela familjen faktiskt får sova i samma rum för att hålla värmen. Det handlar om att vara förberedd även i tanken och samtidigt är det viktigt att sätta in allt i sitt sammanhang och få en helhetsbalans. Om vi kommande vinter måste ransonera med el och kompensera ökade energikostnader med extra strumpor och varmare kläder inne, så är det ju relativt sett hanterbart jämfört med att tvingas leva i en sönderbombad stad i Ukraina där hela infrastrukturen är utslagen. Att ha den inställningen hjälper, även om det förstås uppstår besvärliga situationer jämfört med den vardag vi är vana vid.

Det är ofrånkomligt att det blir så att vid exempelvis ett längre elavbrott. Det gör inte att bara lampor, elvärme, fiber och alla vitvaror slutar fungera, utan även fjärrvärmen slås av. Kort sagt; ingenting blir som vanligt.

”Tänk solidariskt och undvik hamstring”

När vi gemensamt måste anpassa oss till förändrade förhållanden betonar Johan Bogfors också betydelse av att tänka solidariskt och att undvika hamstring. Hamstring ökar risken för att många andra inte får tillgång till det mest nödvändiga under en period.
– Pellets är ju en sådan produkt som det snabbt blir brist på och som redan kan vara svårt att få tag på, exempelvis. Värt att tänka på är att det är de människor som även i vanliga fall är extra utsatta som drabbas värst också när det blir kristider, konstaterar Johan.

Om en allvarlig krissituationen uppstår så är det viktigt att vara medveten att samhällsfunktioner och myndigheters insatser verkligen måste riktas till de mest utsatta. Exempelvis äldre och sjuka. 
– Så ju fler som tar eget ansvar och är förberedda för att klara sig själva, desto starkare förmåga får vi både här i Trollhättan och i hela landet. Första steget är att öka kunskapen om vad vi själva kan göra och det handlar i praktiken om ganska små och konkreta åtgärder, säger Johan Bogfors, som påpekar krisberedskap även är bra att prata om med grannar och i föreningar och organisationer.
– Vi blir mycket starkare när vi hjälps åt.

Checklistan som ger en grundberedskap

 • På checklistan finns tips på saker som är bra att ha hemma vid en kris i samhället. Använd det du och dina anhöriga behöver. Tänk också på vad ni kan dela på och vad ni kan låna av varandra. 
 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten. 
 • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus. 
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nyheten publicerad: 2022-09-26

Senaste nyheterna

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.