”Förbered dig – och undvik att hamstra”

Denna måndag är starten på den årliga Krisberedskapsveckan. De senaste åren med pandemi och Rysslands invasion av Ukraina har gjort att vi alla insett att vi måste vara beredda på att allting inte alltid fungerar som vanligt. - Vi behöver inte hamstra i panik, utan i stället lära oss att alltid ha en grundberedskap som gör att vi kan klara oss ungefär en vecka om viktiga samhällsfunktioner som el, värme och vattenförsörjningen sätts ur spel, säger Trollhättan Energis Informations- och säkerhetsansvarige Johan Bogfors.

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den genomförs tillsammans med länsstyrelser, kommuner, frivilligorganisationer och företag. Trollhättan Energi har de senaste åren satsat extra på att utveckla såväl sin interna som externa beredskap ytterligare utifrån den samhällsviktiga roll företaget har. Även myndigheterna på central nivå har med anledning av pandemin satsat mer resurser både på praktiska förberedelser, men också direktiv och tips till allmänheten.

Konkreta tips för din krisberedskap
 
– Det finns en helt annan medvetenhet hos oss alla idag på grund av pandemin. Samtidigt ser vi nu hur effekterna av Rysslands invasion av Ukraina påverkar hela Europa, inte minst inom energisektorn. Det måste vi vara medvetna om och agera utifrån det, säger Johan Bogfors.

Ha beredskap för en vecka

Tidigare pratade myndigheterna om att vara förberedd så att man kan klara sig i hushållet i 72 timmar utan exempelvis vatten, el och värme. Nu har det efter regeringens direktiv utökats till en vecka, särskilt med tanke på att samhället främst ska kunna fokusera sina insatser mot de som är mest utsatta.
– Ju längre vi andra kan klara oss på egen hand, desto bättre. Men förutom praktiska förberedelser handlar det också om att vara mentalt förberedd. Bara en sådan sak som att på förhand förklara för sin tonåring att det under en period kan bli så att nätverk och TikTok inte kommer att funka som vanligt, påpekar Johan Bogfors.
 
Han menar att vi generellt sett måste förstå att det inte är en mänsklig rättighet att alla samhällsfunktioner alltid fungerar, även om vi i Sverige och i vår del av världen är vana vid det.
– Du får räkna med att det kanske inte går att hålla varmt i hela huset och att hela familjen faktiskt får sova i samma rum för att hålla värmen. Det handlar om att vara förberedd även i tanken och samtidigt är det viktigt att sätta in allt i sitt sammanhang och få en helhetsbalans. Om vi kommande vinter måste ransonera med el och kompensera ökade energikostnader med extra strumpor och varmare kläder inne, så är det ju relativt sett hanterbart jämfört med att tvingas leva i en sönderbombad stad i Ukraina där hela infrastrukturen är utslagen. Att ha den inställningen hjälper, även om det förstås uppstår besvärliga situationer jämfört med den vardag vi är vana vid.

Det är ofrånkomligt att det blir så att vid exempelvis ett längre elavbrott. Det gör inte att bara lampor, elvärme, fiber och alla vitvaror slutar fungera, utan även fjärrvärmen slås av. Kort sagt; ingenting blir som vanligt.

”Tänk solidariskt och undvik hamstring”

När vi gemensamt måste anpassa oss till förändrade förhållanden betonar Johan Bogfors också betydelse av att tänka solidariskt och att undvika hamstring. Hamstring ökar risken för att många andra inte får tillgång till det mest nödvändiga under en period.
– Pellets är ju en sådan produkt som det snabbt blir brist på och som redan kan vara svårt att få tag på, exempelvis. Värt att tänka på är att det är de människor som även i vanliga fall är extra utsatta som drabbas värst också när det blir kristider, konstaterar Johan.

Om en allvarlig krissituationen uppstår så är det viktigt att vara medveten att samhällsfunktioner och myndigheters insatser verkligen måste riktas till de mest utsatta. Exempelvis äldre och sjuka. 
– Så ju fler som tar eget ansvar och är förberedda för att klara sig själva, desto starkare förmåga får vi både här i Trollhättan och i hela landet. Första steget är att öka kunskapen om vad vi själva kan göra och det handlar i praktiken om ganska små och konkreta åtgärder, säger Johan Bogfors, som påpekar krisberedskap även är bra att prata om med grannar och i föreningar och organisationer.
– Vi blir mycket starkare när vi hjälps åt.

Checklistan som ger en grundberedskap

 • På checklistan finns tips på saker som är bra att ha hemma vid en kris i samhället. Använd det du och dina anhöriga behöver. Tänk också på vad ni kan dela på och vad ni kan låna av varandra. 
 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten. 
 • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus. 
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nyheten publicerad: 2022-09-26

Senaste nyheterna

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.

Hand på ett element

2023-09-06

Driftstörning i fjärrvärmenätet – delar av Sylte och Lextorp är påverkade

Under onsdagsmorgon upptäcktes en läcka i Trollhättan Energis fjärrvärmenät i delar av Sylte och Lextorp. Reparationsarbete har pågått under dagen. Fortfarande står ett hundratal hushåll utan värme och varmvatten.

Blå pratbubbla med ett

2023-09-06

Strömmen tillbaka på Överby

Det var kl. 11.50 på onsdagsförmiddagen den 6 september som Trollhättan Energi fick in ett felmeddelande till driftcentralen om ett fel i högspänningsnätet. Felet orsakade ett strömavbrott i Överby med cirka 140 drabbade kunder, varav många butiker i Överby köpcentrum.

En stor schaktgrop för vatten och avlopp.

2023-09-04

Hjortmossegatan stängs av (norrut) från mitten av vecka 36

Du som brukar röra dig i Hjortmossen har troligtvis inte missat att Trollhättan Energi just nu uppdaterar vatten- och avloppsledningarna i området. Arbetet pågår på flera platser och från och med mitten av denna veckan stängs Hjortmossegatan av, från korsningen Hjortmossegatan/Karlstorpsporten och norrut (mot Shell).

Solnedgång över Trollhättan

2023-08-30

Öppet hus 21 september – hur kan jag blir mer energismart?

Med förra årets tuffa höst och vinter i minnet går vi nu in i en ny, kallare period. Vad är det egentligen som påverkar elpriserna? Vilka risker finns det i vinter? Och hur kan jag tänka energismart på sikt? Tillsammans med Trollhättan Stads Näringslivsenhet erbjuder vi ett tillfälle att mötas, lära mer och ställa frågor.

Illustration som visar de olika etapperna med färgkodning.

2023-08-22

Nu startar ombyggnationen av Kungsgatan – både över och under mark

Den 4 september påbörjas ombyggnationen av Trollhättans paradgata. Arbetet, som kommer att pågå fram till 2025, är uppdelat i etapper och berör i sin helhet sträckan mellan Föreningsgatan och Garvaregatan.

2023-07-03

Trollhättan Energis styrelseordförande: ”Vi är enade och alla vill framåt”

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans Stad - och indirekt av dig som är kommuninvånare. Det innebär i sin tur att styrelsen består av representanter från partierna i kommunfullmäktige. - Men i våra roller i bolagsstyrelsen ska vi enbart se till bolagets bästa. Här handlar det inte om partipolitik, understryker vice ordföranden Lena Nilsson (s).

Hand på ett element

2023-07-02

Driftstörning fjärrvärme – stora delar av Lextorpsvägen och Myrgången utan värme

Under lördagseftermiddagen upptäcktes en läcka i en av de huvudledningar som försörjer större delar av Lextorpsvägen och Myrgången med värme och varmvatten. Det dröjer till måndag kväll innan boende och verksamheter i området har varmt vatten i kranen igen.

2023-06-30

Historiskt elhandelsavtal tecknat med internationellt företag

Trollhättan Energi har tecknat ett avtal gällande elleveranser på drygt tio miljoner kilowattimmar per år med det tyska företaget Hellma Materials, som etablerade sig på Stallbackaområdet hösten 2022. Hellma Materials blir den första företagskunden hos Trollhättan Energi med egen elhandelsportfölj. - Det här stärker både oss som bolag och Trollhättan som etableringsort för fler företag, konstaterar Peter Engström, kundansvarig inom elhandel hos Trollhättan Energi.

Karta där Trollhättan Energis projekt är markerade.

2023-06-21

Här gräver vi i sommar

Trollhättan har ambitionen att växa till 70 000 invånare år 2030. Det innebär att vi behöver anpassa våra rörnät, elledningar och tjänster så att vi kan ge fortsatt bra service till fler. Många projekt är redan igång och fler står på tur. Det kan innebära tillfälliga störningar i centrumtrafiken eller hemma i kvarteret, och allt vi gör handlar om att skapa en stad där det är gott att leva.