Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

Att jobba cirkulärt ställer helt andra krav än att bara titta på inköp och återvinning. Något som blev aktuellt när Trollhättan Energi bytte logotyp och utseende sommaren 2023.

– Vi insåg tidigt att vi behövde hantera frågan på kort sikt, här och nu, och på lång sikt, säger Sandra Magnusson hållbarhetsansvarig hos Trollhättan Energi.

Över 400 plagg återanvändes

Kortsiktigt undersökte Trollhättan Energi hanteringen av de 600 kilo (cirka 1 800 plagg) kläder som redan fanns i bolaget. Man uppmanade alla anställda att trycka över befintlig logotyp på ytterkläder som hade några år kvar att leva och tittade samtidigt på möjligheten att materialåtervinna de kläder som var utslitna eller inte gick att trycka över.

– Över 400 plagg trycktes om och det är en stor vinst, menar Sandra.

Att materialåtervinna textil visade sig dock vara svårare. Framför allt återvinning av arbetskläder som ofta är smutsiga och utsatta för farligt avfall, flamskyddade och som dessutom består av en mix av många material.

– Det finns de som tar emot till exempel vit bomull eller andra renare fraktioner men arbetskläder är svårt och kostsamt att materialåtervinna, konstaterar Sandra.

En del av Trollhättan Energis kläder får nytt liv – i Dals Långed

Via leverantören, Rikstvätt Bengtsfors/Karlskoga, som arbetar aktivt med sina kunder för att skapa en hävstångseffekt i omställningsarbetet, fick Trollhättan Energi tipset om att ta kontakt med Textilt Återbrukscentrum i Dals Långed, ett Vinnovafinansierat projekt där Rikstvätt Bengtsfors/Karlskoga ingår som projektpart. Textilt Återbrukscentrum åtog sig att omvandla en del av Trollhättan Energis gamla arbetskläder till exempelvis personligt anpassade arbetskläder, väskor, möbelklädslar med mera.

– Kläderna kommer användas i utbildningssyfte och så kallade innovationssprintar med HDK Valand Campus Steneby och Stenebyskolan. Genom detta samarbete ser vi att vi är med och bidrar till hållbar utveckling inom textilt återbruk på ett bra sätt.

Cirkulära arbetskläder i framtiden

Så hur ska Trollhättan Energi hantera sina arbetskläder framöver? Mer cirkulärt och resurssmart är målet.

– Långsiktigt ska vi titta på hela kedjan. Vilka arbetskläder behöver jag? Kan jag som jobbar på Trollhättan Energi dela jacka med en kollega? Hur köper vi in arbetskläder? Kan vi ha en klädpool för utlåning? Hur lagar vi våra kläder och hur tvättar vi dem? Frågor som alltså inte bara handlar om inköp och att ställa krav på våra leverantörer utan som också innebär ett förändrat arbetssätt och beteende från oss som jobbar här på Trollhättan Energi, avslutar Sandra.

Mer om Textilt Återbrukscentrum

Textilt Återbrukscentrum arbetar tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och föreningsliv i Dalsland för att sänka trösklarna till att återbruka textilier. På industriell nivå löses företags problem med spillmaterial genom Innovationssprintar, där det tas fram nya användbara produkter. På personlig nivå med kursverksamhet i lagning och ändring, samt att sprida kunskap om skrädderitjänster.

Fyra kvinnor vid symaskiner.

Foto: Funny Livdotter, Textilt Återbrukscentrum

 

Nyheten publicerad: 2023-10-17

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.