Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

Att jobba cirkulärt ställer helt andra krav än att bara titta på inköp och återvinning. Något som blev aktuellt när Trollhättan Energi bytte logotyp och utseende sommaren 2023.

– Vi insåg tidigt att vi behövde hantera frågan på kort sikt, här och nu, och på lång sikt, säger Sandra Magnusson hållbarhetsansvarig hos Trollhättan Energi.

Över 400 plagg återanvändes

Kortsiktigt undersökte Trollhättan Energi hanteringen av de 600 kilo (cirka 1 800 plagg) kläder som redan fanns i bolaget. Man uppmanade alla anställda att trycka över befintlig logotyp på ytterkläder som hade några år kvar att leva och tittade samtidigt på möjligheten att materialåtervinna de kläder som var utslitna eller inte gick att trycka över.

– Över 400 plagg trycktes om och det är en stor vinst, menar Sandra.

Att materialåtervinna textil visade sig dock vara svårare. Framför allt återvinning av arbetskläder som ofta är smutsiga och utsatta för farligt avfall, flamskyddade och som dessutom består av en mix av många material.

– Det finns de som tar emot till exempel vit bomull eller andra renare fraktioner men arbetskläder är svårt och kostsamt att materialåtervinna, konstaterar Sandra.

En del av Trollhättan Energis kläder får nytt liv – i Dals Långed

Till slut kom Trollhättan Energi ändå i kontakt med Textilt Återbrukscentrum i Dals Långed, ett Vinnovafinansierat projekt som åtog sig att omvandla en del av Trollhättan Energis gamla arbetskläder till exempelvis personligt anpassade arbetskläder, väskor, möbelklädslar med mera.

– Kläderna kommer användas i utbildningssyfte och så kallade innovationssprintar med HDK Valand Campus Steneby och Stenebyskolan. Genom detta samarbete ser vi att vi är med och bidrar till hållbar utveckling inom textilt återbruk på ett bra sätt.

Cirkulära arbetskläder i framtiden

Så hur ska Trollhättan Energi hantera sina arbetskläder framöver? Mer cirkulärt och resurssmart är målet.

– Långsiktigt ska vi titta på hela kedjan. Vilka arbetskläder behöver jag? Kan jag som jobbar på Trollhättan Energi dela jacka med en kollega? Hur köper vi in arbetskläder? Kan vi ha en klädpool för utlåning? Hur lagar vi våra kläder och hur tvättar vi dem? Frågor som alltså inte bara handlar om inköp och att ställa krav på våra leverantörer utan som också innebär ett förändrat arbetssätt och beteende från oss som jobbar här på Trollhättan Energi, avslutar Sandra.

Mer om Textilt Återbrukscentrum

Textilt Återbrukscentrum arbetar tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och föreningsliv i Dalsland för att sänka trösklarna till att återbruka textilier. På industriell nivå löses företags problem med spillmaterial genom Innovationssprintar, där det tas fram nya användbara produkter. På personlig nivå med kursverksamhet i lagning och ändring, samt att sprida kunskap om skrädderitjänster.

Fyra kvinnor vid symaskiner.

Foto: Funny Livdotter, Textilt Återbrukscentrum

 

Nyheten publicerad: 2023-10-17

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.