Elbrist i vinter: ”Vi ska vara medvetna om att risken finns”

Hur går det egentligen till om elen måste stängas av i vinter om det blir elbrist i Sverige? - I vår omgivning är det i första skedet Vattenfall som med 15 minuters varsel avgör var elen stängs av i vår region. I nästa fas är det de prioriteringar vi gjort tillsammans med Trollhättans Stad och Länsstyrelsen som styr hur elförsörjningen ska prioriteras, förklarar Trollhättan Energis elnätschef Robin Ruth.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige. Skulle det uppstå en situation med elbrist i landet kommande vinter, så är det Svenska kraftnät som fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.
– I grund och botten har vi tillräcklig elproduktion i Sverige, men problemet är att vi inte kan överföra tillräckligt med el från norr till söder när behovet är extra stort. Nätet är helt enkelt inte dimensionerat för det. Med nuvarande situation i Ukraina och Rysslands stoppade gasleveranser till övriga Europa, så finns inte samma möjlighet att köpa el från andra länder. Det gör att vi kan tvingas stänga av el i vissa delar av landet för att inte riskera att elnätet i hela landet slås ut, säger Robin Ruth.

Bara 15 minuters varsel

Skulle den situationen uppstå så är det den om ansvarar för regionnätet i vart och en av Sveriges fyra elområden från norr till söder som trycker på stoppknappen, efter order från Svenska kraftnät. Allt med syfte att undvika risken att hela Sveriges nät överbelastas och slås ut.
– Vi tillhör elområde 3 och i vår del av området är det Vattenfall som är ansvarigt för regionnätet. Med 15 minuters varsel meddelas vilka städer man stänger ner om det skulle behövas. Våra driftledare och jag får ett sms och då kommer vi så snart det går att skicka ut en förvarning till alla kunder genom våra kommunikationssystem, men det är ont om tid. Sannolikt kommer även Svenska kraftnät att förvarna dagen innan till allmänheten via media om det finns risk för en tillfällig nedstängning, säger Robin Ruth.

Nedstängning motsvarande tio städer

Uppskattningsvis kan det i så fall handla om en sammanlagd så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling motsvarande tio städer av Trollhättans storlek.
– I det första skedet har vi inget att säga till om. Då handlar det om att få en belastningseffekt motsvarande 200-600 Megawattimmar för att anpassa sig till den el som finns tillgänglig i vår del av landet. Men efter den första kvarten har vi i samspel med Länsstyrelsen och Trollhättans stad gjort en elförsörjningsprioritering som träder in. Hur den prioriteringen ser ut är dock inte officiell, förklarar Robin Ruth.
 
Hur stor risken är för en nedstängning är omöjligt att svara på, konstaterar han.
– Det har aldrig skett i Sverige tidigare, men vi ska vara fullt medvetna om att risken finns att hela Trollhättan blir mörklagt och att vi står helt utan el.  Det är också något vi som ansvarigt elnätsbolag i stora delar av Trollhättan med omnejd, nu förbereder oss för. Samtidigt gäller det att alla Trollhättebor är både mentalt och praktisk förberedda för att den här situationen kan uppstå. Skulle det inträffa ska man också vara medveten om att vi som lokal nätägare inte kan rycka ut och lösa situationen som vi gör vid en vanlig driftstörning. 

”Vi har handlingsplaner, men det är en unik situation”

Liksom landets övriga elnätsbolag jobbar Trollhättan Energi nu intensivt med att finslipa såväl externa som interna handlingsplaner.
– Vi har alltid handlingsplaner för störningar, men den här situationen är ju unik och det är en situation som man inte kan träna på i praktiken, säger Robin Ruth.
 
Han räknar med att en nedstängning kan vara i upp till tolv timmar.
– När det ges klartecken att slå på strömmen igen så går det inte att koppla på allting igen på en gång. För att inte överbelasta nätet så måste återstarten ske successivt i sektioner utifrån hur nätbelastningen ser ut, förklarar Robin Ruth.

Så här förbereder du dig om elen stängs av

Se till att du har:

 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten. 
 • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus. 
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.
  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Fakta: Sveriges fyra elområden
De fyra elområdena i Sverige skapades 2011 av Svenska Kraftnät för att få en tydlig bild av behovet att bygga ut stamnätet i hela landet. Indelningen tydliggör också var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara användningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor. Idag överförs stora mängder el från norra till södra Sverige, där det finns flest elanvändare och där elen också kostar mer. I norr finns det generellt sett ett överskott på el. Problemet är att överföringskapacitet inte motsvarar behovet när det är riktigt kallt ut även i södra Sverige. Mer lokalproducerat och ett utbyggt stamnät är det som nu diskuteras flitigt, i kölvattnet av den energisituation som uppstått till följd av Rysslands invasion i Ukraina. 

Källa: Svenska kraftnät

Nyheten publicerad: 2022-09-29

Senaste nyheterna

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.

Man står ute och visar en mediakonverter.

2023-11-16

Stadsnätet firar 25: ”Alla Trollhättebor har rätt till en bra fiberuppkoppling”

Att vi alltid kan streama film, musik och kommunicera med nära och kära i hela världen tar vi för givet idag. På samma sätt som att det alltid ska komma vatten ur kranen. Trollhättan Energi har satsat hårt även på den lokala fiberutbyggnaden. – I år är det 25 år sedan vi drog våra första fiberledningar. Vi har alltid legat i framkant och vill skapa samma möjligheter för alla Trollhättebor att koppla upp sig, säger stadsnätschefen Tom Nordal.

Man håller förpackningar i kök.

2023-11-15

2024: Trollhättan Energi tar över insamlingen av förpackningar i Trollhättan

Under 2022 beslutade regeringen i Sverige om en ny förpackningsförordning. Den största förändringen i förordningen är att ansvaret för insamlingen av hushållsförpackningar flyttas från den tidigare organisationen FTI (förpackningsinsamlingen) till alla kommuner i Sverige. I Trollhättan innebär detta att Trollhättan Energi, från och med den 1 januari 2024, tar ett större ansvar för Trollhättebornas hushållsavfall.

Vy över Vänern en stilla vinterdag.

2023-11-15

Förlängd projekteringstid för nytt vattenverk och råvattenledning

Trollhättan Energi har beslutat att förlänga projekteringstiden samt utöka projekteringsbudgeten för det nya vattenverket på Överby och råvattenledningen från Vänern.

Karta där Vänersborgsvägen är utmarkerad från klaffbron i riktning från centrum.

2023-10-17

Vänersborgsvägen avstängd

Den 23–30 oktober kommer vi att utföra arbete på Vänersborgsvägen, sträckan efter klaffbron i riktning mot och omkring Fagerstrand. Under arbetets gång går det endast att använda klaffbron för att köra ut ur centrum. All trafik in mot centrum kommer att ledas över Stridsbergsbron.

Sandra och Anna står framför säckar med arbetskläder.

2023-10-17

Ett nytt utseende blev startskottet för arbete med cirkulära arbetskläder

När Trollhättan Energi bytte utseende under våren 2023 var ett av målen att göra förvandlingen på ett så ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som möjligt. Att slänga alla befintliga arbetskläder och köpa nytt kändes inte rätt. Projektet ledde till nya frågeställningar och sparkade i gång arbetet med cirkulära arbetskläder.

2023-09-27

Nu gjuts de nya reningsbassängerna i Arvidstorps avloppsreningsverk

Drygt 60 meter under marken börjar nu den nya biologiska reningsanläggningen ta form med 140 meter långa reningsbassänger i Arvidstorps avloppsreningsverk. Om 18 månader ska allt vara klart. – Det är få förunnat att få vara med om det här och skapa en mer hållbar utveckling, säger Peter Albertson, Avdelningschef Avloppsvatten hos Trollhättan Energi.

Stadsnätschefen står framför grön vägg och en roll up, tittar in i kameran.

2023-09-26

Streemi blir ett eget bolag

Streemi är din guide i Trollhättan Energis öppna fibernät och finns för att hjälpa dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm och andra smarta ”hemmatjänster”. Nu växer Streemi då Trollhättan Energi, Uddevalla Energi och StrömstaNet går ihop i ett gemensamt bolag, under namnet Streemi.

2023-09-25

Höjda energi- och materialkostnader styr avgiften för vatten och avlopp 2024

Trollhättan Energis styrelse har nu landat i hur avgiftsjusteringarna för vatten, avlopp, avfallshantering och elnät kommer att se ut 2024. Även avgiften för fjärrvärme är klar. Samtliga justeringar gäller från 1 januari nästa år. Avgiften för fiber ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Bilden visar området Knorren.

2023-09-20

Nu startar Trollhättan Energis arbete med Knorren

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med området Knorren, Vårviks sista etapp, att inledas. Trollhättan Energis utbyggnad av infrastruktur inom fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp skapar förutsättningar för att bostäder, förskola, kontor, vård och centrumservice ska kunna byggas i det nya området.

Kvinna och man står vid en Trollhättan Energibil i arbetskläder

2023-09-19

Hemsortering 2025: inventering pågår

Just nu pågår förberedelserna för införande av fastighetsnära insamling, det som vi nu kallar Hemsortering. Det första du kan märka av är att Trollhättan Energi inventerar alla hämtplatser i Trollhättan under hösten/vintern 2023. Det är nämligen framkomligheten till din adress som avgör viken typ av hemsortering du får.

Kvinna vid skrivbord

2023-09-11

”Just nu jobbar vi med rekordmånga rekryteringar”

- På kort tid har mycket i vår omvärld förändrats. Klimatutmaningar, digitalisering, energi- och säkerhetsfrågor ställer höga krav på oss som är Trollhättebornas egna energibolag, säger Pia Brühl Hjort, vd hos Trollhättan Energi.