Elbrist i vinter: ”Vi ska vara medvetna om att risken finns”

Hur går det egentligen till om elen måste stängas av i vinter om det blir elbrist i Sverige? - I vår omgivning är det i första skedet Vattenfall som med 15 minuters varsel avgör var elen stängs av i vår region. I nästa fas är det de prioriteringar vi gjort tillsammans med Trollhättans Stad och Länsstyrelsen som styr hur elförsörjningen ska prioriteras, förklarar Trollhättan Energis elnätschef Robin Ruth.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige. Skulle det uppstå en situation med elbrist i landet kommande vinter, så är det Svenska kraftnät som fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.
– I grund och botten har vi tillräcklig elproduktion i Sverige, men problemet är att vi inte kan överföra tillräckligt med el från norr till söder när behovet är extra stort. Nätet är helt enkelt inte dimensionerat för det. Med nuvarande situation i Ukraina och Rysslands stoppade gasleveranser till övriga Europa, så finns inte samma möjlighet att köpa el från andra länder. Det gör att vi kan tvingas stänga av el i vissa delar av landet för att inte riskera att elnätet i hela landet slås ut, säger Robin Ruth.

Bara 15 minuters varsel

Skulle den situationen uppstå så är det den om ansvarar för regionnätet i vart och en av Sveriges fyra elområden från norr till söder som trycker på stoppknappen, efter order från Svenska kraftnät. Allt med syfte att undvika risken att hela Sveriges nät överbelastas och slås ut.
– Vi tillhör elområde 3 och i vår del av området är det Vattenfall som är ansvarigt för regionnätet. Med 15 minuters varsel meddelas vilka städer man stänger ner om det skulle behövas. Våra driftledare och jag får ett sms och då kommer vi så snart det går att skicka ut en förvarning till alla kunder genom våra kommunikationssystem, men det är ont om tid. Sannolikt kommer även Svenska kraftnät att förvarna dagen innan till allmänheten via media om det finns risk för en tillfällig nedstängning, säger Robin Ruth.

Nedstängning motsvarande tio städer

Uppskattningsvis kan det i så fall handla om en sammanlagd så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling motsvarande tio städer av Trollhättans storlek.
– I det första skedet har vi inget att säga till om. Då handlar det om att få en belastningseffekt motsvarande 200-600 Megawattimmar för att anpassa sig till den el som finns tillgänglig i vår del av landet. Men efter den första kvarten har vi i samspel med Länsstyrelsen och Trollhättans stad gjort en elförsörjningsprioritering som träder in. Hur den prioriteringen ser ut är dock inte officiell, förklarar Robin Ruth.
 
Hur stor risken är för en nedstängning är omöjligt att svara på, konstaterar han.
– Det har aldrig skett i Sverige tidigare, men vi ska vara fullt medvetna om att risken finns att hela Trollhättan blir mörklagt och att vi står helt utan el.  Det är också något vi som ansvarigt elnätsbolag i stora delar av Trollhättan med omnejd, nu förbereder oss för. Samtidigt gäller det att alla Trollhättebor är både mentalt och praktisk förberedda för att den här situationen kan uppstå. Skulle det inträffa ska man också vara medveten om att vi som lokal nätägare inte kan rycka ut och lösa situationen som vi gör vid en vanlig driftstörning. 

”Vi har handlingsplaner, men det är en unik situation”

Liksom landets övriga elnätsbolag jobbar Trollhättan Energi nu intensivt med att finslipa såväl externa som interna handlingsplaner.
– Vi har alltid handlingsplaner för störningar, men den här situationen är ju unik och det är en situation som man inte kan träna på i praktiken, säger Robin Ruth.
 
Han räknar med att en nedstängning kan vara i upp till tolv timmar.
– När det ges klartecken att slå på strömmen igen så går det inte att koppla på allting igen på en gång. För att inte överbelasta nätet så måste återstarten ske successivt i sektioner utifrån hur nätbelastningen ser ut, förklarar Robin Ruth.

Så här förbereder du dig om elen stängs av

Se till att du har:

 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten. 
 • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus. 
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.
  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Fakta: Sveriges fyra elområden
De fyra elområdena i Sverige skapades 2011 av Svenska Kraftnät för att få en tydlig bild av behovet att bygga ut stamnätet i hela landet. Indelningen tydliggör också var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara användningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor. Idag överförs stora mängder el från norra till södra Sverige, där det finns flest elanvändare och där elen också kostar mer. I norr finns det generellt sett ett överskott på el. Problemet är att överföringskapacitet inte motsvarar behovet när det är riktigt kallt ut även i södra Sverige. Mer lokalproducerat och ett utbyggt stamnät är det som nu diskuteras flitigt, i kölvattnet av den energisituation som uppstått till följd av Rysslands invasion i Ukraina. 

Källa: Svenska kraftnät

Nyheten publicerad: 2022-09-29

Senaste nyheterna

Två drifttekniker står framför en reservcentral som ska skänkas till Ukraina.

2023-05-26

Trollhättan Energi skänker värmepanna till Ukraina

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick ut med en förfrågan om att skänka materiel och utrustning till Ukraina tänkte Lars-Erik Nyman, drifttekniker på Trollhättan Energi, genast på en reservcentral för fjärrvärme som inte längre var i bruk. 

2023-05-24

Flera biogasstationer har fått nya ägare

I slutet av förra året beslutade Trollhättan Energis styrelse att bolagets biogas-engagemang skulle fokuseras helt till Trollhättan. Nu står det klart att flera av tankstationerna som inte längre skulle drivas vidare i Trollhättan Energis regi fått nya ägare.

Solnedgång över Trollhättan

2023-05-15

Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan

Hur kan den energi som används – användas klokt och den energi som i dagsläget inte används alls tas tillvara? Hur kan användningen av energi visualiseras så att Trollhätteborna får en större förståelse och medvetenhet om hur och när de använder sin energi? Hur kan vi jobba mer cirkulärt, tillsammans? Det är några av de frågor Trollhättan Energi ställer sig just nu.

2023-05-12

”Nu ser vi äntligen ut som det energibolag vi är och vill vara”

Måndagen den 15 maj växlar Trollhättan Energi om till ett helt nytt utseende med en ny logotyp och ett annat uttryck i färg och form. Det gamla utseendet har många år på nacken och är inte anpassat efter vad bolaget vill förmedla eller den omvärld vi lever i nu.

2023-04-27

Ett fjolår fyllt av utmaningar och möjligheter: ”Omställningen fortsätter”

Det är boksluts- och årsredovisningstider och när Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort summerar 2022 kan hon blicka tillbaka mot ett fjolår fyllt av både utmaningar och möjligheter. - Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har inneburit att vi på olika sätt ökat takten i vår hållbara omställning, men också jobbat ännu mer för att gå i takt med Trollhätteborna, säger hon.

Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi

2023-03-31

Trollhättan Energi storsatsar: fler nya jobb i heta energibranschen

Under senaste året har Trollhättan Energi sett hur förväntningarna från kunderna snabbt förändrats och att det blivit ett helt annat fokus på energifrågor i hela samhället. Förutsättningarna är radikalt annorlunda och utvecklingen sker i en rasande fart. Nu satsar Trollhättan Energi på en rad nya tjänster inom både värme, elproduktion och på elnätssidan för att möta behovet av förnybar energi.

2023-03-29

Rätt och fel om plaståtervinning: ”En pulka är ingen förpackning”

Varför ska vi sortera plastförpackningarna när de ändå bara eldas upp? Frågan dyker upp då och då, men bygger i grunden på ett missförstånd. – Självklart lönar det sig både ekonomiskt och miljömässigt att sortera sina plastförpackningar. Vår gemensamma utmaning är att vi lämnar alldeles för många andra plastprodukter i förpackningsåtervinningen som inte ska vara där, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef för återvinning hos Trollhättan Energi.

2023-03-23

Svar Direkt: Så funkar vår nya tjänsteguide Streemi för dig som är fiberkund

Just nu får vi många nyfikna frågor om vad Streemi är och hur det funkar. Därför bad vi projektledaren Camilla Olausson och vår Stadsnätschef Tom Nordal ge Svar direkt och förklara lite mer om hur du som är fiberkund hos Trollhättan Energi enkelt hittar alla smarta tjänster och teckna avtal direkt med leverantörerna. På ett och samma ställe.

Blå pratbubbla med ett

2023-03-17

Laddbox får försäljningsförbud – Trollhättan Energi följer utvecklingen

Onsdagen den 15 mars gick Elsäkerhetsverket ut med ett pressmeddelande om att laddboxen av märket Easee Home och Easee Charge belagts med försäljningsförbud efter en granskning av laddboxar till elbilar. Trollhättan Energi har pausat försäljningen och följer utvecklingen.

Barn sitter i ett tält framför huset och tittar på en surfplatta.

2023-03-09

Jämför och beställ fibertjänster direkt på streemi.se

Streemi är en guide som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster i Trollhättan Energis öppna fibernät. Nu blir det dessutom ännu enklare att jämföra och beställa digitala tjänster direkt på streemi.se.

Kille håller i en papperspåse och tittar in i kameran. Tjej håller en påshållare med en papperspåse i.

2023-02-13

Den gyllene trippeln: Ge din avfallspåse chansen att briljera

Matavfallet är en viktig energiresurs som förädlas och blir till biogas. Nyckeln i kretsloppstänket är att papperspåsen gjord av återvunnen träflis, som till skillnad från plastpåsar kan följa med matavfallet i biogasprocessen. För att få den bästa återvinningseffekten och utnyttja påsen maximalt, finns det dessutom tre enkla gyllene regler, tipsar Charlotta Kopsch på Återvinning. 

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.