Elbrist i vinter: ”Vi ska vara medvetna om att risken finns”

Hur går det egentligen till om elen måste stängas av i vinter om det blir elbrist i Sverige? - I vår omgivning är det i första skedet Vattenfall som med 15 minuters varsel avgör var elen stängs av i vår region. I nästa fas är det de prioriteringar vi gjort tillsammans med Trollhättans Stad och Länsstyrelsen som styr hur elförsörjningen ska prioriteras, förklarar Trollhättan Energis elnätschef Robin Ruth.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige. Skulle det uppstå en situation med elbrist i landet kommande vinter, så är det Svenska kraftnät som fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.
– I grund och botten har vi tillräcklig elproduktion i Sverige, men problemet är att vi inte kan överföra tillräckligt med el från norr till söder när behovet är extra stort. Nätet är helt enkelt inte dimensionerat för det. Med nuvarande situation i Ukraina och Rysslands stoppade gasleveranser till övriga Europa, så finns inte samma möjlighet att köpa el från andra länder. Det gör att vi kan tvingas stänga av el i vissa delar av landet för att inte riskera att elnätet i hela landet slås ut, säger Robin Ruth.

Bara 15 minuters varsel

Skulle den situationen uppstå så är det den om ansvarar för regionnätet i vart och en av Sveriges fyra elområden från norr till söder som trycker på stoppknappen, efter order från Svenska kraftnät. Allt med syfte att undvika risken att hela Sveriges nät överbelastas och slås ut.
– Vi tillhör elområde 3 och i vår del av området är det Vattenfall som är ansvarigt för regionnätet. Med 15 minuters varsel meddelas vilka städer man stänger ner om det skulle behövas. Våra driftledare och jag får ett sms och då kommer vi så snart det går att skicka ut en förvarning till alla kunder genom våra kommunikationssystem, men det är ont om tid. Sannolikt kommer även Svenska kraftnät att förvarna dagen innan till allmänheten via media om det finns risk för en tillfällig nedstängning, säger Robin Ruth.

Nedstängning motsvarande tio städer

Uppskattningsvis kan det i så fall handla om en sammanlagd så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling motsvarande tio städer av Trollhättans storlek.
– I det första skedet har vi inget att säga till om. Då handlar det om att få en belastningseffekt motsvarande 200-600 Megawattimmar för att anpassa sig till den el som finns tillgänglig i vår del av landet. Men efter den första kvarten har vi i samspel med Länsstyrelsen och Trollhättans stad gjort en elförsörjningsprioritering som träder in. Hur den prioriteringen ser ut är dock inte officiell, förklarar Robin Ruth.
 
Hur stor risken är för en nedstängning är omöjligt att svara på, konstaterar han.
– Det har aldrig skett i Sverige tidigare, men vi ska vara fullt medvetna om att risken finns att hela Trollhättan blir mörklagt och att vi står helt utan el.  Det är också något vi som ansvarigt elnätsbolag i stora delar av Trollhättan med omnejd, nu förbereder oss för. Samtidigt gäller det att alla Trollhättebor är både mentalt och praktisk förberedda för att den här situationen kan uppstå. Skulle det inträffa ska man också vara medveten om att vi som lokal nätägare inte kan rycka ut och lösa situationen som vi gör vid en vanlig driftstörning. 

”Vi har handlingsplaner, men det är en unik situation”

Liksom landets övriga elnätsbolag jobbar Trollhättan Energi nu intensivt med att finslipa såväl externa som interna handlingsplaner.
– Vi har alltid handlingsplaner för störningar, men den här situationen är ju unik och det är en situation som man inte kan träna på i praktiken, säger Robin Ruth.
 
Han räknar med att en nedstängning kan vara i upp till tolv timmar.
– När det ges klartecken att slå på strömmen igen så går det inte att koppla på allting igen på en gång. För att inte överbelasta nätet så måste återstarten ske successivt i sektioner utifrån hur nätbelastningen ser ut, förklarar Robin Ruth.

Så här förbereder du dig om elen stängs av

Se till att du har:

 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten. 
 • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus. 
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.
  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Fakta: Sveriges fyra elområden
De fyra elområdena i Sverige skapades 2011 av Svenska Kraftnät för att få en tydlig bild av behovet att bygga ut stamnätet i hela landet. Indelningen tydliggör också var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara användningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor. Idag överförs stora mängder el från norra till södra Sverige, där det finns flest elanvändare och där elen också kostar mer. I norr finns det generellt sett ett överskott på el. Problemet är att överföringskapacitet inte motsvarar behovet när det är riktigt kallt ut även i södra Sverige. Mer lokalproducerat och ett utbyggt stamnät är det som nu diskuteras flitigt, i kölvattnet av den energisituation som uppstått till följd av Rysslands invasion i Ukraina. 

Källa: Svenska kraftnät

Nyheten publicerad: 2022-09-29

Senaste nyheterna

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2024-04-30

Schysst el från ditt lokala energibolag – med 100 % fossilfri el

Som elkund hos Trollhättan Energi får du inte bara schysst el från ditt lokala energibolag, du ser dessutom till att energin stannar i Trollhättan, eftersom Trollhättan Energi återinvesterar allt överskott från elförsäljningen på hemmaplan. Från och med den 1 maj erbjuder Trollhättan Energi 100 % fossilfri el till privatkunder och småföretag i Trollhättan.

Solen går upp över Trollhättan stad

2024-04-25

”Nu behöver vi göra omprioriteringar i våra projekt”

Under våren pågår arbetet med hur Trollhättan Energi ska prioritera sina investeringsprojekt. Den nya återvinningscentralen som ska byggas på Hedeäng är ett av de berörda projekten och ny tidplan är ännu inte fastställd. Solcellsparken som planeras ligga på tomten intill återvinningscentralen ses över.

Sopbil i solsken.

2024-04-22

Ändrad sophämtning vecka 18 och 19

Du som har tömning under vecka 18 och 19 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.