En grupp distributionselektriker framför ett ställverk

Avgiftsjusteringar 2023: För fortsatta investeringar och underhåll

Trollhättan Energi fortsätter med långsiktiga investeringar och löpande underhåll för att vidareutveckla avfallshantering, återvinning och infrastrukturen för el, vatten, avlopp, fiber och fjärrvärme. Vid årsskiftet innebär det en avgiftsjustering motsvarande 99 kronor i månaden för den vanligaste villakunden, utan fjärrvärme. Den ökade inflationen och världslägets stora inverkan på energisektorn påverkar de nya avgiftsnivåerna. Framför allt inom elnät och fjärrvärme.

När det gäller elnätet planerar Trollhättan Energi investeringar för att stärka nätet ytterligare. De kommande tre åren handlar det om cirka 190 miljoner kronor, nu med hänsyn tagen till ökade kostnader till följd av hög inflation.
De ökade elpriserna påverkar samtidigt elnätskostnaderna negativt. När el överförs så uppstår alltid energiförluster i elnätet via kablar och transformatorer. Dessa energiförluster måste Trollhättan Energis nätbolag, precis som alla andra nätägare i Sverige, kompensera genom att köpa in och fylla på med mer el. När elpriset skjuter i höjden, så ökar därför också nätbolagets elkostnader.
– Det innebär att vi behöver göra en större avgiftshöjning för elnätet nästa år än vad som var tänkt, förklarar Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.

Elnätsavgiften höjs därför med 8 procent den 1 januari 2023, vilket resulterar i en höjning av den fasta månadsavgiften för en vanlig lägenhetskund med 12,50 kr/månad. För en villakund med 16 amperes säkring motsvarar höjningen 25 kr/månad. Den rörliga delen av elnätsavgiften höjs inte.
 

Smart teknik som matchar elektrifieringen

När det gäller investeringarna i elnätet så har merparten av ledningarna i luften redan ersatts av elkablar i marken, vilket ökar leveranstryggheten betydligt och minimerar risken för strömavbrott på grund av exempelvis nedfallna träd.
– Generellt innebär samhällets elektrifiering både nya krav och nya behov. För oss som nätägare handlar det om att hela tiden bygga in smart teknik och lösningar för att förebygga driftstörningar och kunna hantera de fel som ibland ändå inträffar, säger Pia Brühl Hjort.
Trots höjningen av den fasta delen av elnätsavgiften har Trollhättan Energi bland landets lägsta elnätsavgifter.
Utöver elnätsavgiften betalar varje kund också för elanvändningen genom det separata elhandelsavtal som tecknas med önskat elhandelsbolag. Även elhandelsavtalet består av en fast och en rörlig del, men styrs i grunden av det aktuella inköpspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. 
– Vi ser hela tiden över våra avtalslösningar för att kunna erbjuda bästa möjliga villkor för våra 12 000 lokala elhandelskunder. Det är särskilt viktig för oss nu när elpriset skjutit i höjden. Att vi är transparanta och har en nära dialog med våra kunder har också bidragit till att vi nyligen certifierats som en schysst elhandlare, påpekar Pia Brühl Hjort.   

Ökade kostnader för flis och bioolja påverkar fjärrvärmepriset

Även när det gäller fjärrvärmepriset ligger Trollhättan Energi bra till på den nationella avgiftslistan. Precis som på elnätssidan blir nästa års höjning för ”streamad värme” dock lite större än planerat till följd av främst Rysslands invasion av Ukraina.
– Det påverkar leveranserna av flis till värmeverken i bland annat Danmark, som i sin tur vänder sig till Sverige för inköp av flis. Det driver upp kostnaderna rejält även för oss som köper flis från den lokala skogen. Samtidigt har biooljan, som vi ibland använder som komplement till fliseldningen när det är riktigt kallt, blivit nästan tre gånger så dyr, konstaterar Johan Jonsson, enhetschef för affärsstyrning hos Trollhättan Energi.
Justeringen av fjärrvärmeavgiften stannar ändå vid 5 procent, vilket motsvarar ungefär 75 kr/månad för den vanligaste villakunden bland de drygt 700 villaägarna med fjärrvärme.

– Den höjningen täcker inte på långa vägar våra ökade kostnader 2023, men vi tror att det här kommer att jämna ut sig över tid. Vi vill undvika dramatiska avgiftsjusteringar och har precis som tidigare en väl fungerande prisdialog med våra fjärrvärmekunder, påpekar Johan Jonsson.

Avfallshanteringen förbättras ytterligare

Under 2022 kompenserades en del av avgiftshöjningen för många kunder av att avgiften på 80 kronor slopades för att lämna avfall och annat material till återvinning med släpkärra hos Återvinningscentralen Håjum.

Från och med 2023 kommer hushållen kunna lämna allt sitt bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralen (det gäller inte avfall som producerats i en yrkesmässig verksamhet). Det kommer sannolikt att medföra ökade kostnader för Trollhättan Energis hantering.
– Det är en bra åtgärd, eftersom det beräknas öka återvinningen ytterligare, säger Pia Brühl Hjort.
Trots ökade kostnader även för drivmedel och inköp av bland annat avfallspåsar för matavfall, så stannar avgiftshöjningen för avfallshanteringen 2023 på 4 procent. Det är i alla fall förslaget från Trollhättan Energis styrelse, som nu ska godkännas av ägaren Trollhättans Stad via ett beslut i kommunfullmäktige senare i höst. I kronor räknat motsvarar höjningen 4,75 kr/månad för ett vanligt villahushåll i Trollhättans kommun. Trollhättan Energi ligger också fortsatt bra till nationellt när det gäller avgiftsnivån för avfallshanteringen; plats 52 av 290 kommuner under 2021.

Fortsatta investeringar i Vattenpaketet för kommande generationer

Störst avgiftshöjning i procent räknat blir det nästa år inom vatten och avlopp, där Trollhättan Energi nu är mitt uppe i en av sina största investeringar någonsin. Vattenpaketet omfattar en ny dricksvattentäkt ute i Vänern, ett helt nytt vattenverk, fortsatt satsning på ledningsnätet och förbättrad rening i Arvidstorps avloppsreningsverk. Totalt handlar det sammanlagt om miljardbelopp under flera år för att säkra att även kommande generationer Trollhättebor har tillgång till rent vatten och bra avlopp.
– Lagkraven skärps parallellt med behovet av en ökad klimatanpassning, samtidigt som staden växer. Liksom alla andra vatten- och avloppsverksamheter runt om i landet innebär det stora och kostsamma utmaningar. Vi hanterar dem långsiktigt och strategiskt genom Vattenpaketet och genom att fortsätta med ett genomtänkt och löpande underhåll på våra befintliga anläggningar. Det kan vara värt att komma ihåg att en liter kranvatten, vårt viktigaste livsmedel, faktiskt inte kostar mer än drygt 6 öre med allt inräknat. Från beredning till rening, påminner Pia Brühl Hjort.

Effektivare vattenanvändning minskar investeringsbehovet

I procent räknat höjs vatten- och avloppsavgiften vid årsskiftet med 10 procent. För en normalvilla i Trollhättan motsvarar det 69 kronor i månaden. När det gäller Vattenpaketet har Trollhättan Energi dock justerat ner den beräknade investeringskostnaden för det nya vattenverket med omkring 100 miljoner kronor, tack vare att den planerade vattenkapaciteteten kan minskas från 345 liter/sekund till 250 liter/sekund.
– Det är resultatet av att vi successivt uppdaterar vårt ledningsnät så att läckaget ute på nätet minskar. Samtidigt ser vi en generell minskning av vattenanvändandet per person, tack vare exempelvis mer vattensnåla tvätt- och diskmaskiner. Plus att vi alla blivit bättre på att hushålla med vårt vatten, säger Pia Brühl Hjort.

På fibersidan blir avgifterna oförändrade även under 2023.

Avgiftsfakta 1 januari 2023

Här ser du vad avgiftsjusteringarna den 1 januari 2023 innebär räknat i kronor för en vanlig villa i Trollhättan. Bor du i lägenhet är justeringen i kronor räknat betydligt lägre och där ingår avgiften ofta i hyran.

Elnät: 25 kr/mån (8 % höjning)
Vatten och avlopp: 69 kr/mån (10 % höjning)
Avfall: 4,75 kr/mån (4 % höjning)
Fiber: Oförändrad avgift. 
Fjärrvärme: 75 kr/mån (5 % höjning)

För en vanlig villa i Trollhättans kommun motsvarar avgiftsjusteringarna för elnät, avfallshantering, vatten och avlopp en sammanlagd höjning med 99 kronor per månad. Har villan fjärrvärme blir den sammanlagda avgiftshöjningen 174 kr/mån.

För mer information, kontakta:
Pia Brühl Hjort, VD Trollhättan Energi, tel 0520-49 75 86

Nyheten publicerad: 2022-09-26

Senaste nyheterna

Två drifttekniker står framför en reservcentral som ska skänkas till Ukraina.

2023-05-26

Trollhättan Energi skänker värmepanna till Ukraina

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick ut med en förfrågan om att skänka materiel och utrustning till Ukraina tänkte Lars-Erik Nyman, drifttekniker på Trollhättan Energi, genast på en reservcentral för fjärrvärme som inte längre var i bruk. 

2023-05-24

Flera biogasstationer har fått nya ägare

I slutet av förra året beslutade Trollhättan Energis styrelse att bolagets biogas-engagemang skulle fokuseras helt till Trollhättan. Nu står det klart att flera av tankstationerna som inte längre skulle drivas vidare i Trollhättan Energis regi fått nya ägare.

Solnedgång över Trollhättan

2023-05-15

Trollhättan Energi är navet i energiomställningen i Trollhättan

Hur kan den energi som används – användas klokt och den energi som i dagsläget inte används alls tas tillvara? Hur kan användningen av energi visualiseras så att Trollhätteborna får en större förståelse och medvetenhet om hur och när de använder sin energi? Hur kan vi jobba mer cirkulärt, tillsammans? Det är några av de frågor Trollhättan Energi ställer sig just nu.

2023-05-12

”Nu ser vi äntligen ut som det energibolag vi är och vill vara”

Måndagen den 15 maj växlar Trollhättan Energi om till ett helt nytt utseende med en ny logotyp och ett annat uttryck i färg och form. Det gamla utseendet har många år på nacken och är inte anpassat efter vad bolaget vill förmedla eller den omvärld vi lever i nu.

2023-04-27

Ett fjolår fyllt av utmaningar och möjligheter: ”Omställningen fortsätter”

Det är boksluts- och årsredovisningstider och när Trollhättan Energis VD Pia Brühl Hjort summerar 2022 kan hon blicka tillbaka mot ett fjolår fyllt av både utmaningar och möjligheter. - Rysslands invasion av Ukraina och inflationen har inneburit att vi på olika sätt ökat takten i vår hållbara omställning, men också jobbat ännu mer för att gå i takt med Trollhätteborna, säger hon.

Pia Brühl Hjort, vd Trollhättan Energi

2023-03-31

Trollhättan Energi storsatsar: fler nya jobb i heta energibranschen

Under senaste året har Trollhättan Energi sett hur förväntningarna från kunderna snabbt förändrats och att det blivit ett helt annat fokus på energifrågor i hela samhället. Förutsättningarna är radikalt annorlunda och utvecklingen sker i en rasande fart. Nu satsar Trollhättan Energi på en rad nya tjänster inom både värme, elproduktion och på elnätssidan för att möta behovet av förnybar energi.

2023-03-29

Rätt och fel om plaståtervinning: ”En pulka är ingen förpackning”

Varför ska vi sortera plastförpackningarna när de ändå bara eldas upp? Frågan dyker upp då och då, men bygger i grunden på ett missförstånd. – Självklart lönar det sig både ekonomiskt och miljömässigt att sortera sina plastförpackningar. Vår gemensamma utmaning är att vi lämnar alldeles för många andra plastprodukter i förpackningsåtervinningen som inte ska vara där, säger Ulrika Edh-Spranger, enhetschef för återvinning hos Trollhättan Energi.

2023-03-23

Svar Direkt: Så funkar vår nya tjänsteguide Streemi för dig som är fiberkund

Just nu får vi många nyfikna frågor om vad Streemi är och hur det funkar. Därför bad vi projektledaren Camilla Olausson och vår Stadsnätschef Tom Nordal ge Svar direkt och förklara lite mer om hur du som är fiberkund hos Trollhättan Energi enkelt hittar alla smarta tjänster och teckna avtal direkt med leverantörerna. På ett och samma ställe.

Blå pratbubbla med ett

2023-03-17

Laddbox får försäljningsförbud – Trollhättan Energi följer utvecklingen

Onsdagen den 15 mars gick Elsäkerhetsverket ut med ett pressmeddelande om att laddboxen av märket Easee Home och Easee Charge belagts med försäljningsförbud efter en granskning av laddboxar till elbilar. Trollhättan Energi har pausat försäljningen och följer utvecklingen.

Barn sitter i ett tält framför huset och tittar på en surfplatta.

2023-03-09

Jämför och beställ fibertjänster direkt på streemi.se

Streemi är en guide som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta tjänster i Trollhättan Energis öppna fibernät. Nu blir det dessutom ännu enklare att jämföra och beställa digitala tjänster direkt på streemi.se.

Kille håller i en papperspåse och tittar in i kameran. Tjej håller en påshållare med en papperspåse i.

2023-02-13

Den gyllene trippeln: Ge din avfallspåse chansen att briljera

Matavfallet är en viktig energiresurs som förädlas och blir till biogas. Nyckeln i kretsloppstänket är att papperspåsen gjord av återvunnen träflis, som till skillnad från plastpåsar kan följa med matavfallet i biogasprocessen. För att få den bästa återvinningseffekten och utnyttja påsen maximalt, finns det dessutom tre enkla gyllene regler, tipsar Charlotta Kopsch på Återvinning. 

2023-02-06

Sprängningarna snart klara: Så byggs den biologiska reningen ut i avloppsreningsverket

För att uppfylla det nya miljötillståndet måste Arvidstorps avloppsreningsverk eliminera ännu mer kväve och fosfor. Samtidigt ökas inflödeskapaciteten från 1000 liter i sekunden till 1400 liter. Nu går det omfattande arbetet med att utveckla den biologiska reningen snart in i nästa fas. Under våren ska det pågående sprängningsarbetet i bergrummet vara helt klart och då påbörjas gjutningen av de utsprängda bassängerna för det tredje biologiska reningssteget. - Det är mycket logistik och en oerhört snäv tidsram, men vi följer tidsplanen, säger Peter Albertson, avdelningschef för avloppsreningsverket.