En grupp distributionselektriker framför ett ställverk

Avgiftsjusteringar 2023: För fortsatta investeringar och underhåll

Trollhättan Energi fortsätter med långsiktiga investeringar och löpande underhåll för att vidareutveckla avfallshantering, återvinning och infrastrukturen för el, vatten, avlopp, fiber och fjärrvärme. Vid årsskiftet innebär det en avgiftsjustering motsvarande 99 kronor i månaden för den vanligaste villakunden, utan fjärrvärme. Den ökade inflationen och världslägets stora inverkan på energisektorn påverkar de nya avgiftsnivåerna. Framför allt inom elnät och fjärrvärme.

När det gäller elnätet planerar Trollhättan Energi investeringar för att stärka nätet ytterligare. De kommande tre åren handlar det om cirka 190 miljoner kronor, nu med hänsyn tagen till ökade kostnader till följd av hög inflation.
De ökade elpriserna påverkar samtidigt elnätskostnaderna negativt. När el överförs så uppstår alltid energiförluster i elnätet via kablar och transformatorer. Dessa energiförluster måste Trollhättan Energis nätbolag, precis som alla andra nätägare i Sverige, kompensera genom att köpa in och fylla på med mer el. När elpriset skjuter i höjden, så ökar därför också nätbolagets elkostnader.
– Det innebär att vi behöver göra en större avgiftshöjning för elnätet nästa år än vad som var tänkt, förklarar Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.

Elnätsavgiften höjs därför med 8 procent den 1 januari 2023, vilket resulterar i en höjning av den fasta månadsavgiften för en vanlig lägenhetskund med 12,50 kr/månad. För en villakund med 16 amperes säkring motsvarar höjningen 25 kr/månad. Den rörliga delen av elnätsavgiften höjs inte.
 

Smart teknik som matchar elektrifieringen

När det gäller investeringarna i elnätet så har merparten av ledningarna i luften redan ersatts av elkablar i marken, vilket ökar leveranstryggheten betydligt och minimerar risken för strömavbrott på grund av exempelvis nedfallna träd.
– Generellt innebär samhällets elektrifiering både nya krav och nya behov. För oss som nätägare handlar det om att hela tiden bygga in smart teknik och lösningar för att förebygga driftstörningar och kunna hantera de fel som ibland ändå inträffar, säger Pia Brühl Hjort.
Trots höjningen av den fasta delen av elnätsavgiften har Trollhättan Energi bland landets lägsta elnätsavgifter.
Utöver elnätsavgiften betalar varje kund också för elanvändningen genom det separata elhandelsavtal som tecknas med önskat elhandelsbolag. Även elhandelsavtalet består av en fast och en rörlig del, men styrs i grunden av det aktuella inköpspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. 
– Vi ser hela tiden över våra avtalslösningar för att kunna erbjuda bästa möjliga villkor för våra 12 000 lokala elhandelskunder. Det är särskilt viktig för oss nu när elpriset skjutit i höjden. Att vi är transparanta och har en nära dialog med våra kunder har också bidragit till att vi nyligen certifierats som en schysst elhandlare, påpekar Pia Brühl Hjort.   

Ökade kostnader för flis och bioolja påverkar fjärrvärmepriset

Även när det gäller fjärrvärmepriset ligger Trollhättan Energi bra till på den nationella avgiftslistan. Precis som på elnätssidan blir nästa års höjning för ”streamad värme” dock lite större än planerat till följd av främst Rysslands invasion av Ukraina.
– Det påverkar leveranserna av flis till värmeverken i bland annat Danmark, som i sin tur vänder sig till Sverige för inköp av flis. Det driver upp kostnaderna rejält även för oss som köper flis från den lokala skogen. Samtidigt har biooljan, som vi ibland använder som komplement till fliseldningen när det är riktigt kallt, blivit nästan tre gånger så dyr, konstaterar Johan Jonsson, enhetschef för affärsstyrning hos Trollhättan Energi.
Justeringen av fjärrvärmeavgiften stannar ändå vid 5 procent, vilket motsvarar ungefär 75 kr/månad för den vanligaste villakunden bland de drygt 700 villaägarna med fjärrvärme.

– Den höjningen täcker inte på långa vägar våra ökade kostnader 2023, men vi tror att det här kommer att jämna ut sig över tid. Vi vill undvika dramatiska avgiftsjusteringar och har precis som tidigare en väl fungerande prisdialog med våra fjärrvärmekunder, påpekar Johan Jonsson.

Avfallshanteringen förbättras ytterligare

Under 2022 kompenserades en del av avgiftshöjningen för många kunder av att avgiften på 80 kronor slopades för att lämna avfall och annat material till återvinning med släpkärra hos Återvinningscentralen Håjum.

Från och med 2023 kommer hushållen kunna lämna allt sitt bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralen (det gäller inte avfall som producerats i en yrkesmässig verksamhet). Det kommer sannolikt att medföra ökade kostnader för Trollhättan Energis hantering.
– Det är en bra åtgärd, eftersom det beräknas öka återvinningen ytterligare, säger Pia Brühl Hjort.
Trots ökade kostnader även för drivmedel och inköp av bland annat avfallspåsar för matavfall, så stannar avgiftshöjningen för avfallshanteringen 2023 på 4 procent. Det är i alla fall förslaget från Trollhättan Energis styrelse, som nu ska godkännas av ägaren Trollhättans Stad via ett beslut i kommunfullmäktige senare i höst. I kronor räknat motsvarar höjningen 4,75 kr/månad för ett vanligt villahushåll i Trollhättans kommun. Trollhättan Energi ligger också fortsatt bra till nationellt när det gäller avgiftsnivån för avfallshanteringen; plats 52 av 290 kommuner under 2021.

Fortsatta investeringar i Vattenpaketet för kommande generationer

Störst avgiftshöjning i procent räknat blir det nästa år inom vatten och avlopp, där Trollhättan Energi nu är mitt uppe i en av sina största investeringar någonsin. Vattenpaketet omfattar en ny dricksvattentäkt ute i Vänern, ett helt nytt vattenverk, fortsatt satsning på ledningsnätet och förbättrad rening i Arvidstorps avloppsreningsverk. Totalt handlar det sammanlagt om miljardbelopp under flera år för att säkra att även kommande generationer Trollhättebor har tillgång till rent vatten och bra avlopp.
– Lagkraven skärps parallellt med behovet av en ökad klimatanpassning, samtidigt som staden växer. Liksom alla andra vatten- och avloppsverksamheter runt om i landet innebär det stora och kostsamma utmaningar. Vi hanterar dem långsiktigt och strategiskt genom Vattenpaketet och genom att fortsätta med ett genomtänkt och löpande underhåll på våra befintliga anläggningar. Det kan vara värt att komma ihåg att en liter kranvatten, vårt viktigaste livsmedel, faktiskt inte kostar mer än drygt 6 öre med allt inräknat. Från beredning till rening, påminner Pia Brühl Hjort.

Effektivare vattenanvändning minskar investeringsbehovet

I procent räknat höjs vatten- och avloppsavgiften vid årsskiftet med 10 procent. För en normalvilla i Trollhättan motsvarar det 69 kronor i månaden. När det gäller Vattenpaketet har Trollhättan Energi dock justerat ner den beräknade investeringskostnaden för det nya vattenverket med omkring 100 miljoner kronor, tack vare att den planerade vattenkapaciteteten kan minskas från 345 liter/sekund till 250 liter/sekund.
– Det är resultatet av att vi successivt uppdaterar vårt ledningsnät så att läckaget ute på nätet minskar. Samtidigt ser vi en generell minskning av vattenanvändandet per person, tack vare exempelvis mer vattensnåla tvätt- och diskmaskiner. Plus att vi alla blivit bättre på att hushålla med vårt vatten, säger Pia Brühl Hjort.

På fibersidan blir avgifterna oförändrade även under 2023.

Avgiftsfakta 1 januari 2023

Här ser du vad avgiftsjusteringarna den 1 januari 2023 innebär räknat i kronor för en vanlig villa i Trollhättan. Bor du i lägenhet är justeringen i kronor räknat betydligt lägre och där ingår avgiften ofta i hyran.

Elnät: 25 kr/mån (8 % höjning)
Vatten och avlopp: 69 kr/mån (10 % höjning)
Avfall: 4,75 kr/mån (4 % höjning)
Fiber: Oförändrad avgift. 
Fjärrvärme: 75 kr/mån (5 % höjning)

För en vanlig villa i Trollhättans kommun motsvarar avgiftsjusteringarna för elnät, avfallshantering, vatten och avlopp en sammanlagd höjning med 99 kronor per månad. Har villan fjärrvärme blir den sammanlagda avgiftshöjningen 174 kr/mån.

För mer information, kontakta:
Pia Brühl Hjort, VD Trollhättan Energi, tel 0520-49 75 86

Nyheten publicerad: 2022-09-26

Senaste nyheterna

Två killar står framför två olika Trollhättan Energifordon

2022-12-09

Trollhättan Energi följer Sveriges energiläge

Just nu är elförsörjningen i Sverige ansträngd, men stabil. Enligt Energimyndigheten finns det en risk för effektbrist under vinterns höglasttimmar (klockan 08.00-11.00 och 16.00-19.00) och den osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december.

Tjej håller upp en LED-lampa mot kameran och ser glad ut

2022-12-05

Bli en smart elanvädare

Den senaste tiden har elpriserna varit högre än vad vi är vana vid och många kontaktar oss för tips och råd. Genom att se över hur du använder din energi hemma kan du inte bara spara pengar i plånboken, du gör samtidigt en insats för miljön och bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

Man i duschen med ordbild över Kraftkombo Hem

2022-11-30

Trollhättan Energi bjuder in – ”köp el tillsammans med oss”

Just nu är situationen på elmarknaden skakig vilket gör att elpriset snabbt kan gå upp och ner. Nu vidareutvecklar Trollhättan Energi konceptet Kraftkombo och bjuder in både privatpersoner och småföretag att köpa el tillsammans med det egna energibolaget.

Tjej och kille står i kontorsmiljö och tittar in i kameran

2022-11-24

Energiläget – så agerar Trollhättan Energi

Det ansträngda läget på energimarknaden och den ökade risken för effektbrist i vinter gör att du behöver se över hur du kan använda din el på ett smart sätt och samtidigt effektivisera din användning av energi. Energimyndighetens budskap är tydligt – varje kilowattimme räknas.

Tjej ler och tittar in i kameran. SKI-logga i bild.

2022-11-21

Elhandel: Trollhättan Energi har Sveriges nöjdaste företagskunder – och tar bronset på privatsidan

Trollhättan Energi har elhandelsbranschens mest nöjda företagskunder i hela Sverige 2022. Det visar en klar förstaplats i den senaste mätningen gjord av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). - Resultatet känns helt fantastiskt. I de här extrema tiderna på energimarknaden är det viktigare än någonsin för oss att kroka arm och måna om såväl företags- som privatkunder. Exempelvis handlar vårt succékoncept Kraftkombo precis om det, säger Trollhättan Energis elhandelsansvariga Mia Biselius, som också kan glädjas åt att bolaget tar en bronsplats i SKI-mätningen bland hushållskunderna.  - Det är den bästa placeringen på privatsidan någonsin för oss och visar verkligen att satsningen på schysst elhandel bygger ett långsiktigt förtroende.

Två killar fotograferade bakifrån i ett avloppsreningsverk

2022-11-18

Hylla din toalett: Fira Världstoalettdagen på lördag!

Har du tänkt på att hylla din toalett? Faktum är att den verkligen är värd att både applådera och vara rädd om. Genom att enbart spola ner kiss, bajs och toalettpapper ser du dessutom till att vårt avloppsreningsverk i Trollhättan funkar så mycket bättre. - Var och en kan verkligen på ett enkelt sätt bidra till en bättre miljö, säger Trollhättan Energis Avdelningschef för Avloppsvatten & Biogasproduktion, Peter Albertson, med anledningen av den internationella Världstoalettdagen 19 november.

Biogas Tanka Bil

2022-11-04

Trollhättan Energi fokuserar sitt biogas-engagemang till Trollhättan

Nästa år vill Trollhättan Energi fokusera sitt biogas-engagemang helt och hållet till Trollhättan och få en ekonomi i balans för affären. Det innebär att biogasstationerna i bland annat Dalsland, Strömstad och i Lilla Edet inte ska drivas vidare i Trollhättan Energis regi från våren 2023.

2022-10-31

Trollhättan Energi bygger solcellspark

Nu är det klart att Trollhättan Energi bygger en solcellspark på en yta motsvarande nästan sex fotbollsplaner. - Det här är ett viktigt steg som gör att vi i Trollhättan blir mer självförsörjande på förnybar el. Det kommer inte minst att gynna de lokala företagen och vara en fördel vid näringslivsetableringar, säger affärsutvecklaren Jenny Andersson.

Person håller en papplåda med kläder.

2022-10-06

Textiljakten drar igång vecka 42

Nu är det dags för nästa upplaga av Textiljakten. I år med ett nytt koncept helt inriktat på uppsamling av kläder och textilier i bostadsområden. Textiljakten syftar till att få fler att förstå att kläder och andra textilier inte ska slängas i soporna, utan i stället samlas in för återanvändning via second hand eller annan användning.

kran hus dricksvatten

2022-10-04

Hjälp oss bli bättre på att berätta om våra satsningar på vatten och avlopp

Just nu, och i flera år framöver, pågår stora satsningar på framtidens dricksvattenförsörjning och avloppshantering i Trollhättan. Vi vill att du ska känna dig informerad och trygg med de investeringar vi gör. Därför genomför vi en undersökning bland våra kunder, med start denna vecka. I undersökningen passar vi också på att ställa några frågor om vad du tycker om vårt kranvatten. 

Kvinna i trappa som håller i ledstången och har en larmklocka på armen

2022-10-03

Välkommen till Streemi – Trollhättan Energis guide för ditt nya uppkopplade liv

Nu lanserar Trollhättan Energi Streemi. En helt ny guide där vi samlat allt som hjälper dig att välja din bästa lösning för bredband, telefoni, tv, trygghetslarm eller andra smarta "hemmatjänster" som erbjuds via vårt öppna fibernät.

Hand på ett element

2022-10-03

”Vargön Alloys minskade produktion påverkar inte Trollhättebornas fjärrvärme i vinter”

Vargön Alloys har aviserat en minskad produktion på grund av de höga elpriserna. Men det är under sommarhalvåret som Trollhättan använder restvärme från Vargön Alloys. Vintertid producerar Trollhättan Energi sin fjärrvärme med hjälp av rester från skogen och när det blir riktigt kallt, bioolja.