En grupp distributionselektriker framför ett ställverk

Avgiftsjusteringar 2023: För fortsatta investeringar och underhåll

Trollhättan Energi fortsätter med långsiktiga investeringar och löpande underhåll för att vidareutveckla avfallshantering, återvinning och infrastrukturen för el, vatten, avlopp, fiber och fjärrvärme. Vid årsskiftet innebär det en avgiftsjustering motsvarande 99 kronor i månaden för den vanligaste villakunden, utan fjärrvärme. Den ökade inflationen och världslägets stora inverkan på energisektorn påverkar de nya avgiftsnivåerna. Framför allt inom elnät och fjärrvärme.

När det gäller elnätet planerar Trollhättan Energi investeringar för att stärka nätet ytterligare. De kommande tre åren handlar det om cirka 190 miljoner kronor, nu med hänsyn tagen till ökade kostnader till följd av hög inflation.
De ökade elpriserna påverkar samtidigt elnätskostnaderna negativt. När el överförs så uppstår alltid energiförluster i elnätet via kablar och transformatorer. Dessa energiförluster måste Trollhättan Energis nätbolag, precis som alla andra nätägare i Sverige, kompensera genom att köpa in och fylla på med mer el. När elpriset skjuter i höjden, så ökar därför också nätbolagets elkostnader.
– Det innebär att vi behöver göra en större avgiftshöjning för elnätet nästa år än vad som var tänkt, förklarar Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.

Elnätsavgiften höjs därför med 8 procent den 1 januari 2023, vilket resulterar i en höjning av den fasta månadsavgiften för en vanlig lägenhetskund med 12,50 kr/månad. För en villakund med 16 amperes säkring motsvarar höjningen 25 kr/månad. Den rörliga delen av elnätsavgiften höjs inte.
 

Smart teknik som matchar elektrifieringen

När det gäller investeringarna i elnätet så har merparten av ledningarna i luften redan ersatts av elkablar i marken, vilket ökar leveranstryggheten betydligt och minimerar risken för strömavbrott på grund av exempelvis nedfallna träd.
– Generellt innebär samhällets elektrifiering både nya krav och nya behov. För oss som nätägare handlar det om att hela tiden bygga in smart teknik och lösningar för att förebygga driftstörningar och kunna hantera de fel som ibland ändå inträffar, säger Pia Brühl Hjort.
Trots höjningen av den fasta delen av elnätsavgiften har Trollhättan Energi bland landets lägsta elnätsavgifter.
Utöver elnätsavgiften betalar varje kund också för elanvändningen genom det separata elhandelsavtal som tecknas med önskat elhandelsbolag. Även elhandelsavtalet består av en fast och en rörlig del, men styrs i grunden av det aktuella inköpspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. 
– Vi ser hela tiden över våra avtalslösningar för att kunna erbjuda bästa möjliga villkor för våra 12 000 lokala elhandelskunder. Det är särskilt viktig för oss nu när elpriset skjutit i höjden. Att vi är transparanta och har en nära dialog med våra kunder har också bidragit till att vi nyligen certifierats som en schysst elhandlare, påpekar Pia Brühl Hjort.   

Ökade kostnader för flis och bioolja påverkar fjärrvärmepriset

Även när det gäller fjärrvärmepriset ligger Trollhättan Energi bra till på den nationella avgiftslistan. Precis som på elnätssidan blir nästa års höjning för ”streamad värme” dock lite större än planerat till följd av främst Rysslands invasion av Ukraina.
– Det påverkar leveranserna av flis till värmeverken i bland annat Danmark, som i sin tur vänder sig till Sverige för inköp av flis. Det driver upp kostnaderna rejält även för oss som köper flis från den lokala skogen. Samtidigt har biooljan, som vi ibland använder som komplement till fliseldningen när det är riktigt kallt, blivit nästan tre gånger så dyr, konstaterar Johan Jonsson, enhetschef för affärsstyrning hos Trollhättan Energi.
Justeringen av fjärrvärmeavgiften stannar ändå vid 5 procent, vilket motsvarar ungefär 75 kr/månad för den vanligaste villakunden bland de drygt 700 villaägarna med fjärrvärme.

– Den höjningen täcker inte på långa vägar våra ökade kostnader 2023, men vi tror att det här kommer att jämna ut sig över tid. Vi vill undvika dramatiska avgiftsjusteringar och har precis som tidigare en väl fungerande prisdialog med våra fjärrvärmekunder, påpekar Johan Jonsson.

Avfallshanteringen förbättras ytterligare

Under 2022 kompenserades en del av avgiftshöjningen för många kunder av att avgiften på 80 kronor slopades för att lämna avfall och annat material till återvinning med släpkärra hos Återvinningscentralen Håjum.

Från och med 2023 kommer hushållen kunna lämna allt sitt bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralen (det gäller inte avfall som producerats i en yrkesmässig verksamhet). Det kommer sannolikt att medföra ökade kostnader för Trollhättan Energis hantering.
– Det är en bra åtgärd, eftersom det beräknas öka återvinningen ytterligare, säger Pia Brühl Hjort.
Trots ökade kostnader även för drivmedel och inköp av bland annat avfallspåsar för matavfall, så stannar avgiftshöjningen för avfallshanteringen 2023 på 4 procent. Det är i alla fall förslaget från Trollhättan Energis styrelse, som nu ska godkännas av ägaren Trollhättans Stad via ett beslut i kommunfullmäktige senare i höst. I kronor räknat motsvarar höjningen 4,75 kr/månad för ett vanligt villahushåll i Trollhättans kommun. Trollhättan Energi ligger också fortsatt bra till nationellt när det gäller avgiftsnivån för avfallshanteringen; plats 52 av 290 kommuner under 2021.

Fortsatta investeringar i Vattenpaketet för kommande generationer

Störst avgiftshöjning i procent räknat blir det nästa år inom vatten och avlopp, där Trollhättan Energi nu är mitt uppe i en av sina största investeringar någonsin. Vattenpaketet omfattar en ny dricksvattentäkt ute i Vänern, ett helt nytt vattenverk, fortsatt satsning på ledningsnätet och förbättrad rening i Arvidstorps avloppsreningsverk. Totalt handlar det sammanlagt om miljardbelopp under flera år för att säkra att även kommande generationer Trollhättebor har tillgång till rent vatten och bra avlopp.
– Lagkraven skärps parallellt med behovet av en ökad klimatanpassning, samtidigt som staden växer. Liksom alla andra vatten- och avloppsverksamheter runt om i landet innebär det stora och kostsamma utmaningar. Vi hanterar dem långsiktigt och strategiskt genom Vattenpaketet och genom att fortsätta med ett genomtänkt och löpande underhåll på våra befintliga anläggningar. Det kan vara värt att komma ihåg att en liter kranvatten, vårt viktigaste livsmedel, faktiskt inte kostar mer än drygt 6 öre med allt inräknat. Från beredning till rening, påminner Pia Brühl Hjort.

Effektivare vattenanvändning minskar investeringsbehovet

I procent räknat höjs vatten- och avloppsavgiften vid årsskiftet med 10 procent. För en normalvilla i Trollhättan motsvarar det 69 kronor i månaden. När det gäller Vattenpaketet har Trollhättan Energi dock justerat ner den beräknade investeringskostnaden för det nya vattenverket med omkring 100 miljoner kronor, tack vare att den planerade vattenkapaciteteten kan minskas från 345 liter/sekund till 250 liter/sekund.
– Det är resultatet av att vi successivt uppdaterar vårt ledningsnät så att läckaget ute på nätet minskar. Samtidigt ser vi en generell minskning av vattenanvändandet per person, tack vare exempelvis mer vattensnåla tvätt- och diskmaskiner. Plus att vi alla blivit bättre på att hushålla med vårt vatten, säger Pia Brühl Hjort.

På fibersidan blir avgifterna oförändrade även under 2023.

Avgiftsfakta 1 januari 2023

Här ser du vad avgiftsjusteringarna den 1 januari 2023 innebär räknat i kronor för en vanlig villa i Trollhättan. Bor du i lägenhet är justeringen i kronor räknat betydligt lägre och där ingår avgiften ofta i hyran.

Elnät: 25 kr/mån (8 % höjning)
Vatten och avlopp: 69 kr/mån (10 % höjning)
Avfall: 4,75 kr/mån (4 % höjning)
Fiber: Oförändrad avgift. 
Fjärrvärme: 75 kr/mån (5 % höjning)

För en vanlig villa i Trollhättans kommun motsvarar avgiftsjusteringarna för elnät, avfallshantering, vatten och avlopp en sammanlagd höjning med 99 kronor per månad. Har villan fjärrvärme blir den sammanlagda avgiftshöjningen 174 kr/mån.

För mer information, kontakta:
Pia Brühl Hjort, VD Trollhättan Energi, tel 0520-49 75 86

Nyheten publicerad: 2022-09-26

Senaste nyheterna

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.

2024-05-21

Lokala stjärnkockar gästar Trash Talk-podden: ”Att minska matsvinnet är en viktig fråga för oss”

Två lokala stjärnkockar gästar det tredje avsnittet av den uppmärksammade Trash Talk-podden, som nu släpps lagom till helgens evenemang Smaka på Trollhättan på Drottningtorget 24-25 maj. I podden berättar Rickard Halleröd från anrika Alberts och Per Olofsson från Nova bland annat hur de gör för att minimera matsvinnet. – Det föder kreativitet och leder bland annat till nya spännande rätter, säger Rickard.

2024-05-20

Trollhättan Energi med Trash Talk på Hela Kronan Gungar

I lördags fylldes Kronogården med liv och rörelse när Hela Kronan Gungar gick av stapeln. Dans, sång, uppträdanden och mat lockade runt 5000 besökare, vilket innebar publikrekord för evenemanget.

Vd Trollhättan Energi Pia Bruhl Hjort

2024-04-30

Trollhättan Energi gjorde ett positiv resultat för 2023

Nu är bokslutet klart för 2023 och Trollhättan Energi gjorde ett resultat på 61 miljoner.