En grupp distributionselektriker framför ett ställverk

Avgiftsjusteringar 2023: För fortsatta investeringar och underhåll

Trollhättan Energi fortsätter med långsiktiga investeringar och löpande underhåll för att vidareutveckla avfallshantering, återvinning och infrastrukturen för el, vatten, avlopp, fiber och fjärrvärme. Vid årsskiftet innebär det en avgiftsjustering motsvarande 99 kronor i månaden för den vanligaste villakunden, utan fjärrvärme. Den ökade inflationen och världslägets stora inverkan på energisektorn påverkar de nya avgiftsnivåerna. Framför allt inom elnät och fjärrvärme.

När det gäller elnätet planerar Trollhättan Energi investeringar för att stärka nätet ytterligare. De kommande tre åren handlar det om cirka 190 miljoner kronor, nu med hänsyn tagen till ökade kostnader till följd av hög inflation.
De ökade elpriserna påverkar samtidigt elnätskostnaderna negativt. När el överförs så uppstår alltid energiförluster i elnätet via kablar och transformatorer. Dessa energiförluster måste Trollhättan Energis nätbolag, precis som alla andra nätägare i Sverige, kompensera genom att köpa in och fylla på med mer el. När elpriset skjuter i höjden, så ökar därför också nätbolagets elkostnader.
– Det innebär att vi behöver göra en större avgiftshöjning för elnätet nästa år än vad som var tänkt, förklarar Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.

Elnätsavgiften höjs därför med 8 procent den 1 januari 2023, vilket resulterar i en höjning av den fasta månadsavgiften för en vanlig lägenhetskund med 12,50 kr/månad. För en villakund med 16 amperes säkring motsvarar höjningen 25 kr/månad. Den rörliga delen av elnätsavgiften höjs inte.
 

Smart teknik som matchar elektrifieringen

När det gäller investeringarna i elnätet så har merparten av ledningarna i luften redan ersatts av elkablar i marken, vilket ökar leveranstryggheten betydligt och minimerar risken för strömavbrott på grund av exempelvis nedfallna träd.
– Generellt innebär samhällets elektrifiering både nya krav och nya behov. För oss som nätägare handlar det om att hela tiden bygga in smart teknik och lösningar för att förebygga driftstörningar och kunna hantera de fel som ibland ändå inträffar, säger Pia Brühl Hjort.
Trots höjningen av den fasta delen av elnätsavgiften har Trollhättan Energi bland landets lägsta elnätsavgifter.
Utöver elnätsavgiften betalar varje kund också för elanvändningen genom det separata elhandelsavtal som tecknas med önskat elhandelsbolag. Även elhandelsavtalet består av en fast och en rörlig del, men styrs i grunden av det aktuella inköpspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. 
– Vi ser hela tiden över våra avtalslösningar för att kunna erbjuda bästa möjliga villkor för våra 12 000 lokala elhandelskunder. Det är särskilt viktig för oss nu när elpriset skjutit i höjden. Att vi är transparanta och har en nära dialog med våra kunder har också bidragit till att vi nyligen certifierats som en schysst elhandlare, påpekar Pia Brühl Hjort.   

Ökade kostnader för flis och bioolja påverkar fjärrvärmepriset

Även när det gäller fjärrvärmepriset ligger Trollhättan Energi bra till på den nationella avgiftslistan. Precis som på elnätssidan blir nästa års höjning för ”streamad värme” dock lite större än planerat till följd av främst Rysslands invasion av Ukraina.
– Det påverkar leveranserna av flis till värmeverken i bland annat Danmark, som i sin tur vänder sig till Sverige för inköp av flis. Det driver upp kostnaderna rejält även för oss som köper flis från den lokala skogen. Samtidigt har biooljan, som vi ibland använder som komplement till fliseldningen när det är riktigt kallt, blivit nästan tre gånger så dyr, konstaterar Johan Jonsson, enhetschef för affärsstyrning hos Trollhättan Energi.
Justeringen av fjärrvärmeavgiften stannar ändå vid 5 procent, vilket motsvarar ungefär 75 kr/månad för den vanligaste villakunden bland de drygt 700 villaägarna med fjärrvärme.

– Den höjningen täcker inte på långa vägar våra ökade kostnader 2023, men vi tror att det här kommer att jämna ut sig över tid. Vi vill undvika dramatiska avgiftsjusteringar och har precis som tidigare en väl fungerande prisdialog med våra fjärrvärmekunder, påpekar Johan Jonsson.

Avfallshanteringen förbättras ytterligare

Under 2022 kompenserades en del av avgiftshöjningen för många kunder av att avgiften på 80 kronor slopades för att lämna avfall och annat material till återvinning med släpkärra hos Återvinningscentralen Håjum.

Från och med 2023 kommer hushållen kunna lämna allt sitt bygg- och rivningsavfall på återvinningscentralen (det gäller inte avfall som producerats i en yrkesmässig verksamhet). Det kommer sannolikt att medföra ökade kostnader för Trollhättan Energis hantering.
– Det är en bra åtgärd, eftersom det beräknas öka återvinningen ytterligare, säger Pia Brühl Hjort.
Trots ökade kostnader även för drivmedel och inköp av bland annat avfallspåsar för matavfall, så stannar avgiftshöjningen för avfallshanteringen 2023 på 4 procent. Det är i alla fall förslaget från Trollhättan Energis styrelse, som nu ska godkännas av ägaren Trollhättans Stad via ett beslut i kommunfullmäktige senare i höst. I kronor räknat motsvarar höjningen 4,75 kr/månad för ett vanligt villahushåll i Trollhättans kommun. Trollhättan Energi ligger också fortsatt bra till nationellt när det gäller avgiftsnivån för avfallshanteringen; plats 52 av 290 kommuner under 2021.

Fortsatta investeringar i Vattenpaketet för kommande generationer

Störst avgiftshöjning i procent räknat blir det nästa år inom vatten och avlopp, där Trollhättan Energi nu är mitt uppe i en av sina största investeringar någonsin. Vattenpaketet omfattar en ny dricksvattentäkt ute i Vänern, ett helt nytt vattenverk, fortsatt satsning på ledningsnätet och förbättrad rening i Arvidstorps avloppsreningsverk. Totalt handlar det sammanlagt om miljardbelopp under flera år för att säkra att även kommande generationer Trollhättebor har tillgång till rent vatten och bra avlopp.
– Lagkraven skärps parallellt med behovet av en ökad klimatanpassning, samtidigt som staden växer. Liksom alla andra vatten- och avloppsverksamheter runt om i landet innebär det stora och kostsamma utmaningar. Vi hanterar dem långsiktigt och strategiskt genom Vattenpaketet och genom att fortsätta med ett genomtänkt och löpande underhåll på våra befintliga anläggningar. Det kan vara värt att komma ihåg att en liter kranvatten, vårt viktigaste livsmedel, faktiskt inte kostar mer än drygt 6 öre med allt inräknat. Från beredning till rening, påminner Pia Brühl Hjort.

Effektivare vattenanvändning minskar investeringsbehovet

I procent räknat höjs vatten- och avloppsavgiften vid årsskiftet med 10 procent. För en normalvilla i Trollhättan motsvarar det 69 kronor i månaden. När det gäller Vattenpaketet har Trollhättan Energi dock justerat ner den beräknade investeringskostnaden för det nya vattenverket med omkring 100 miljoner kronor, tack vare att den planerade vattenkapaciteteten kan minskas från 345 liter/sekund till 250 liter/sekund.
– Det är resultatet av att vi successivt uppdaterar vårt ledningsnät så att läckaget ute på nätet minskar. Samtidigt ser vi en generell minskning av vattenanvändandet per person, tack vare exempelvis mer vattensnåla tvätt- och diskmaskiner. Plus att vi alla blivit bättre på att hushålla med vårt vatten, säger Pia Brühl Hjort.

På fibersidan blir avgifterna oförändrade även under 2023.

Avgiftsfakta 1 januari 2023

Här ser du vad avgiftsjusteringarna den 1 januari 2023 innebär räknat i kronor för en vanlig villa i Trollhättan. Bor du i lägenhet är justeringen i kronor räknat betydligt lägre och där ingår avgiften ofta i hyran.

Elnät: 25 kr/mån (8 % höjning)
Vatten och avlopp: 69 kr/mån (10 % höjning)
Avfall: 4,75 kr/mån (4 % höjning)
Fiber: Oförändrad avgift. 
Fjärrvärme: 75 kr/mån (5 % höjning)

För en vanlig villa i Trollhättans kommun motsvarar avgiftsjusteringarna för elnät, avfallshantering, vatten och avlopp en sammanlagd höjning med 99 kronor per månad. Har villan fjärrvärme blir den sammanlagda avgiftshöjningen 174 kr/mån.

För mer information, kontakta:
Pia Brühl Hjort, VD Trollhättan Energi, tel 0520-49 75 86

Nyheten publicerad: 2022-09-26

Senaste nyheterna

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.

Tjej står i trappa och håller upp telefon och en beachflagga och tittar in i kameran.

2024-01-15

”Trash Talk” – ett nytt sätt att ta snacket om sopor

En tredjedel av allt som slängs i restavfallet består av förpackningar som kan återvinnas, om det bara sorteras rätt. Det är en av utmaningarna när Trollhättan Energi nu tar initiativ till ”Trash Talk”, fyllt av vardagssnack om sopor. Bland annat i en helt ny podd.

En man står lutad mot en stor motor.

2024-01-10

Avloppsslam blir till el och värme

Genom att omvandla avloppsslam till el och värme tar Trollhättan Energi ytterligare ett steg mot ett cirkulärt samhälle.

Blå pratbubbla med ett

2024-01-06

Strömavbrott orsakat av kortslutning hos bussdepån

Vid 22-tiden igår kväll blev ungefär 650 hushåll i centrala Trollhättan strömlösa då ett elfel uppstod vid bussdepån i Trollhättan. Efter ungefär 3-4 timmar hade samtliga strömmen tillbaka. Men inte bussdepån.

Två killar håller en skylt framför en sopbil. Står vid en återvinningsstation.

2024-01-02

Trollhättan Energi tar över ansvaret för återvinningsstationerna

I Trollhättan finns 25 stycken återvinningsstationer där du som privatperson återvinner förpackningar av plast, papper, glas och metall. Där kan du också lämna tidningar och batterier. Från och med 1 januari 2024 är det Trollhättan Energi som tar över ansvaret för stationerna vilket framför allt innebär drift (tömning och städning) och kundservice.

Uppgrävt dike för att leda bort avloppsvatten.

2023-12-20

Snabbt väderomslag trolig orsak till avloppsläcka i Sjuntorp

- Äldre vatten- och avloppsledningar är känsliga för yttre påverkan i markmiljö och att ett ledningsbrott uppstår under vinterhalvårets kallaste månader är därför relativt vanligt, tyvärr. Men Trollhättan Energi har såväl handlingsplaner som personal i beredskap för att akut kunna reparera ledningar som spricker, säger Stefan Bohman, rörnätschef på Trollhättan Energi.

2023-12-18

Ändrad sophämtning under jul och nyår (vecka 52 och 1)

Du som har tömning under vecka 52 och vecka 1 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Mia Biselius, elhandelsansvarig

2023-11-20

Elhandel: Trollhättan Energis kunder återigen bland Sveriges mest nöjda

Under måndagsmorgon släppte SKI, Sveriges kvalitetsindex, sin senaste mätning som visar att Trollhättan Energi rankas högt bland sina elhandelskunder, både privat och företag: plats tre på företagssidan, respektive plats fyra bland privatkunderna.