2019-02-11

Arbetet med att bygga dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda fortsätter

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda. Samtidigt som vi bygger ut det kommunala vatten- och spillvatten-nätet skapar vi en bättre miljö i och kring sjön Trehörningen genom minskade utsläpp av exempelvis kväve. Nu är byggnationen av etapp 1, som omfattat hushåll längs med Trollhättevägen, snart klar. Den fortsatta byggnationen av etapp 2-4, som berör cirka 100 hushåll i området, beräknas starta nu i februari och vara klar under 2021.

På den här sidan kommer vi löpande att lägga ut information om projektet. Du kan också prenumerera på sidan för att få en uppdatering i din mejlkorg när det finns ny information.

 
Trollhättan Energi