Personal på återvinningscentral

Trollhättan

Vi bygger en ny återvinningscentral

I Trollhättan är vi generellt sett duktiga på att sortera och återvinna vårt avfall. Detta visas bland annat i den undersökning som görs av Avfall Sverige där Trollhättan ligger på plats nummer 7 i Sverige*. Nu vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för återbruk och återvinning genom att bygga en helt ny återvinningscentral för Trollhätteborna.

* 7 av 290 kommuner 2021. Beräkningen görs av Avfall Sverige utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd och mängd felsorterade förpackningar och returpapper i restavfallet.

I takt med att antalet besökare ökat till nuvarande återvinningscentral samtidigt som kraven på återvinning ökar behöver vi nu se över möjligheterna till återvinning.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när det kommer till att hitta en bra placering för en återvinningscentral. Tillsammans med Trollhättans Stad har vi hittat en lämplig plats längs med 44:an bredvid DHL´s lager på Turbogatan. En mark som motsvarar drygt 7 fotbollsplaner till ytan på ett redan etablerat industriområde. 

Kartbild över mark vid Turbovägen

Trollhättans nya återvinningscentral placeras granne med DHL vid riksväg 44/47 (röd markering).

Våra ambitioner

  • Det ska vara en trevlig plats att besöka. En återvinningscentral kan vara en ganska bullrig och hård miljö på med mycket asfalterade ytor och tung trafik. Med hjälp av till exempel inslag av grönytor och planterade träd vill vi öka trivseln – både för besökare och förbipasserande. 
  • Vi har höga ambitioner och vill vara med och förändra bilden av återbruk, avfall och återvinning. Samtidigt ska platsen vara en bra miljö för djurlivet och den biologiska mångfalden på plats.
  • Vi vill skapa förutsättningar för att även småföretagare ska kunna återvinna sitt avfall.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Samråd: 28 oktober – 18 november 2022
Miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprocess: 2023
Planerat klart: 2025

Projektuppdateringar

Senast granskad: 2022-10-26