Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda. Samtidigt som vi bygger ut det kommunala vatten- och spillvatten-nätet skapar vi en bättre miljö i och kring sjön Trehörningen genom minskade utsläpp av exempelvis kväve. Nu är byggnationen av etapp 1, som omfattat hushåll längs med Trollhättevägen, snart klar. Den fortsatta byggnationen av etapp 2-4, som berör cirka 100 hushåll i området, beräknas starta nu i februari och vara klar under 2021.

Uppdatering 2019-03-28

Avstängningen av vägen mellan punkt 11 och punkt 9 (röda cirklar i kartan nedan) kommer tyvärr att pågå 1-2 veckor till, vi har lite arbete kvar att göra innan vi är klara. Sedan kommer vi att kunna öppna upp vägen mot Trollhättevägen. Därefter planerar vi att gå ner på Sjöuddevägen och starta i nedre ändan och arbeta oss upp till punkt 16. Detta arbete beräknas vara klart ca vecka 19.

Vi kommer också nästa vecka att påbörja VA-arbeten i den provisorisk vägen mellan punkt 1 och punkt 77 (blå cirklar) vid badplatsen. Detta arbete beräknas vara klart ca vecka 16.

Uppdatering 2019-03-06

Vi har nu stängt av vägen mellan punkt 11 och punkt 9 (röda cirklar i kartan nedan) till och med vecka 13. Därefter planerar vi att gå ner på Sjöuddevägen från punkt 9 till punkt 16. Vi har också påbörjat en provisorisk väg mellan punkt 1 och punkt 77 (blå cirklar) vid badplatsen. Vägen beräknas vara klar vecka 11.

Uppdatering 2019-02-18

Som du kanske redan har märkt har vi börjat stänga av och utföra grävarbete på den nya delen av Vårhagavägen.

Vi kommer redan i nästa vecka (v.8) att fortsätta på Vårhagavägen (se bild gul markering). Detta innebär att in och utfartsvägen vid PEAB’s bodar kommer att vara avstängd utom för de som bor längs med Strandvägen. Vi hänvisar övriga att använda in- och ufart Baggeryr 2.

Uppdatering 2019-02-11

Sjölanda är ett fritidshusområde som ligger vid sjön Trehörningen. I området finns cirka 140 fastigheter som alla, tills nu, haft enskilt vatten och avlopp. Flera av husen används som permanentbostäder vilket är en trend som förväntas öka. Sjölanda är det mest prioriterade utbyggnadsområdet i Trollhättan eftersom en behovs- och miljöanalys visar att mängden enskilda avlopp utgör en risk för miljöpåverkan på badsjön Trehörningen. I och med byggnationen av en ny högreservoar i Sjuntorp och en ny tryckstegring i Lindveden möjliggör det att Sjölanda även kan förses med dricksvatten.

– Vi vill helt enkelt säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i området, säger Örjan Andersson projektledare på Trollhättan Energi. Samtidigt skapar vi en bättre miljö i och kring sjön Trehörningen genom minskade utsläpp av bland annat kväve.

Nu är byggnationen av etapp 1, som omfattat hushåll längs med Trollhättevägen, snart klar. Den fortsatta byggnationen av etapp 2-4 som berör cirka 100 hushåll i området, beräknas starta i februari 2019 och vara klar under 2021.

– Den exakta planen för var vi börjar gräva är inte helt bestämd än men vi kommer troligtvis börja längs Vårhagavägen och arbeta oss mot Sjöuddevägen för att senare fortsätta på Råbockevägen eller Trehörningsvägen, säger Örjan Andersson. Arbetet utförs tillsammans med Peab och information om hur projektet fortskrider kommer bland annat att sättas upp på anslagstavlan vid Peabs arbetsbodar och vid badplatsen.

Du som är intresserad av projektet kan anmäla dig som prenumerant på den här sidan. Då får du en notis i din mejl när det finns ny information att läsa. Vi kommer också hålla ett öppet hus för alla berörda under våren, skicka brev och uppdatera våra sociala kanaler så att du inte missar någonting. Undrar du över någonting är du välkommen att kontakta kundservice så guidar de dig vidare.


Bild av etapp 1 (till vänster i bild) och etapp 2-4 (till höger i bild).

 

 
Trollhättan Energi
 
Trollhättan Energi