Sjölanda

Nu bygger vi dricks- och spillvattenledningar i Sjölanda

Vintern 2017 startade vi igång arbetet med att säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i Sjölanda. Samtidigt som vi bygger ut det kommunala vatten- och spillvatten-nätet skapar vi en bättre miljö i och kring sjön Trehörningen genom minskade utsläpp av exempelvis kväve. Nu är byggnationen av etapp 1, som omfattat hushåll längs med Trollhättevägen, snart klar. Den fortsatta byggnationen av etapp 2-4, som berör cirka 100 hushåll i området, beräknas starta nu i februari och vara klar under 2021.

Uppdatering 2019-10-11

Under nästa vecka (vecka 42) blir vi klara mitt emot infarten till Vårhagavägen. Då släpper vi på trafiken för fullt på Trollhättevägen. Vi fortsätter längs Trehörningsvägen och är snart framme vid korsningen mot Baggeryrsvägen. Det ena laget tar den första stickvägen Baggeryrsvägen (7-9) och fortsätter bort på Baggeryrsvägen. Det andra laget fortsätter fram till sista huset mot Tranebo/Gärdhemsinfarten och går sedan vidare till stickvägen Baggeryrsvägen (21-35). Och det tredje laget fortsätter längs med Strandvägen för att göra klart denna.

Trollhättans Stad påbörjar arbetet med vägen fram till badplatsen inom en snar framtid men vi har ingen starttid för detta ännu. Det här är endast en preliminär planering och kan komma att ändras beroende på de behov som uppstår.

Uppdatering 2019-10-04

På tisdag 8/10 startar vi igång schaktningsarbetet för att kunna göra färdigt anslutningen mellan Vårhagavägen och Råbockevägen. Schakten utförs vid den svarta ringen på kartan nedan.
Utfart för biltrafik kommer då vara möjlig vid badplatsen och sedan vidare på Vårhagavägen ut vid Peabs etablering. Arbetet pågår i cirka 2 veckor.

Uppdatering 2019-09-13

Arbetet med att koppla in oss på stamledningen gick snabbare än vi räknat med och vi kommer att kunna släppa på trafiken vid infarten till Vårhagavägen (punkt 15) redan idag, fredag eftermiddag 13/9.

Uppdatering 2019-09-02

Från och med 9 september stänger vi av infarten vid PEAB’s bodar (punkt 15 i kartan nedanför) för att kunna koppla in oss på stamledningen. Arbetet beräknas pågå i 2 veckor och all trafik hänvisas då till infarten vid Tranebo. När arbetet är färdigt kommer släpper vi på trafik på den nya vägen.

När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el och fiber. Om du tänker påbörja egna vatten- och avloppsarbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten.

Uppdatering 2019-08-14

Nu är arbetet igång igen efter semestern. Vecka 32 började vi med den sista biten på Sjöuddevägen och kommer därefter till Strandvägen (från punkt 16 mot punkt 28) med det ena arbetslaget. Det andra arbetslaget har efter semestern dragit fram el och fiber från badplatsen och upp på Trehörningsvägen fram till korsningen vid Råbockevägen. Under nästa vecka fortsätter vi med vatten och avlopp på Trehörningsvägen 8-16 (stickvägen). Vi kan eventuellt behöva koppla på vatten och avlopp uppe vid PEAB’s etablering (punkt 15) någon gång under de närmsta veckorna och då behöver vi stänga av infarten från Trollhättevägen. Vi återkommer med information om och i så fall när det sker.

När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el och fiber. Om du tänker påbörja egna vatten- och avloppsarbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten.

Uppdatering 2019-07-04

Då var det dags för semester vecka 28-31.

Direkt efter semestern, vecka 32, tar vi oss an sista biten på Sjöuddevägen och därefter Strandvägen (från punkt16 mot punkt 28) med det ena arbetslaget.

Det andra arbetslaget kommer efter semestern att koppla på vatten och avlopp uppe vid PEAB’s etablering (punkt 15) och sedan fortsätter vi vidare upp på Trehörningsvägen. Eventuellt börjar vi med stickvägarna.

När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el/fiber. Om du tänker påbörja egna VA-arbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten. Trevlig sommar!

Uppdatering 2019-06-04

Arbetet på Sjöuddevägen fortsätter och vi kommer att göra klart från punkt 9 fram till vändplatsen (punkt 16) före vecka 28. Arbetet har tagit lite längre tid än vi beräknat då vi stött på mycket berg. Direkt efter semestern, vecka 32, tar vi oss an sista biten på Sjöuddevägen.
Trehörningsvägen med stickvägar, från punkt 1 och uppåt mot Råbockevägen, är inne på sista biten. Detta arbete beräknas pågå fram till vecka 28. Efter semestern fortsätter vi vidare upp på Trehörningsvägen. Eventuellt börjar vi med stickvägarna. Vår semester är planerad till vecka 28-31.

När vi börjar närma oss din fastighet tar Trollhättan Energi Elnät kontakt med dig gällande dragning av el/fiber. Om du tänker påbörja egna VA-arbeten innan denna kontakt är tagen ber vi dig att höra av dig till David Andersson, projektledare på elnät, 0520-49 73 17 för att samordna detta med el/fiber-arbeten. Trevlig sommar!

Uppdatering 2019-05-15 – Om tomtyteavgiften

Hur beräknas tomtyteavgiften?
Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan godkänd karta. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet som därmed är dyrare för kommunen att anlägga.
För att skillnaden inte skall bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det därför begränsningsregler för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Varför ska jag betala mer för att jag har en större tomt? Jag använder ju inte mer vatten och avlopp för det.
Tomtyteavgiften medför att en fastighet med större tomtyta betalar en högre anläggningsavgift än en fastighet med mindre tomtyta. Dock gäller att kostnaden för tomtyta inte får uppgå till mer än halva den totala avgiften, vilket gör att efter en viss tomtstorlek ökar inte kostnaden för den enskilde mer eftersom en begränsningsregel infaller.

Generellt kostar det mer att dra ledningar förbi en stor tomt än en liten tomt. Därför bidrar en stor tomt till en större kostnad för utbyggnaden. Det kan verka orättvist för den fastighetsägare som äger en stor tomt, men som samtidigt kräver en liten ledningsdragning förbi tomten. I detta fall träder nyttoprincipen in som säger att fastigheter som liknar varandra till utseende och användningssätt och som har lika stor nytta av att vara ansluten till VA-ledningsnätet ska betala ungefär lika stora VA-avgifter. Med andra ord att ”lika stora tomter ska betala lika mycket”.

 

Uppdatering 2019-04-26

Nu på måndag den 29 april öppnar vi upp vägen mellan punkt 11 och punkt 9 (röda cirklar i kartan nedan) så att du återigen kan ta den gamla vägen upp mot Trollhättevägen. Vi kommer att gå ner på Sjöuddevägen och starta i punkt 16 med att göra en tillfällig väg mot Strandvägen så att du som bor på Sjöuddevägen inte blir instängd. Arbetet beräknas pågå ca 3-4 veckor. Därefter tar vi oss an Sjöuddevägen.
Vi kommer att fortsätta på Trehörningsvägen från punkt 77 och uppåt mot Råbockevägen samt ta med stickvägarna längs denna sträcka. Detta arbete beräknas pågå fram till semestern.
Vi kommer också, med början under nästa vecka, att lägga på grus och salta (efter behov) på samtliga vägar i området.

Uppdatering 2019-03-28

Avstängningen av vägen mellan punkt 11 och punkt 9 (röda cirklar i kartan nedan) kommer tyvärr att pågå 1-2 veckor till, vi har lite arbete kvar att göra innan vi är klara. Sedan kommer vi att kunna öppna upp vägen mot Trollhättevägen. Därefter planerar vi att gå ner på Sjöuddevägen och starta i nedre ändan och arbeta oss upp till punkt 16. Detta arbete beräknas vara klart ca vecka 19.

Vi kommer också nästa vecka att påbörja VA-arbeten i den provisorisk vägen mellan punkt 1 och punkt 77 (blå cirklar) vid badplatsen. Detta arbete beräknas vara klart ca vecka 16.

Uppdatering 2019-03-06

Vi har nu stängt av vägen mellan punkt 11 och punkt 9 (röda cirklar i kartan nedan) till och med vecka 13. Därefter planerar vi att gå ner på Sjöuddevägen från punkt 9 till punkt 16. Vi har också påbörjat en provisorisk väg mellan punkt 1 och punkt 77 (blå cirklar) vid badplatsen. Vägen beräknas vara klar vecka 11.

Uppdatering 2019-02-18

Som du kanske redan har märkt har vi börjat stänga av och utföra grävarbete på den nya delen av Vårhagavägen.

Vi kommer redan i nästa vecka (v.8) att fortsätta på Vårhagavägen (se bild gul markering). Detta innebär att in och utfartsvägen vid PEAB’s bodar kommer att vara avstängd utom för de som bor längs med Strandvägen. Vi hänvisar övriga att använda in- och ufart Baggeryr 2.

Uppdatering 2019-02-11

Sjölanda är ett fritidshusområde som ligger vid sjön Trehörningen. I området finns cirka 140 fastigheter som alla, tills nu, haft enskilt vatten och avlopp. Flera av husen används som permanentbostäder vilket är en trend som förväntas öka. Sjölanda är det mest prioriterade utbyggnadsområdet i Trollhättan eftersom en behovs- och miljöanalys visar att mängden enskilda avlopp utgör en risk för miljöpåverkan på badsjön Trehörningen. I och med byggnationen av en ny högreservoar i Sjuntorp och en ny tryckstegring i Lindveden möjliggör det att Sjölanda även kan förses med dricksvatten.

– Vi vill helt enkelt säkerställa leveranserna av rent och tillräckligt med dricksvatten till alla hushåll i området, säger Örjan Andersson projektledare på Trollhättan Energi. Samtidigt skapar vi en bättre miljö i och kring sjön Trehörningen genom minskade utsläpp av bland annat kväve.

Nu är byggnationen av etapp 1, som omfattat hushåll längs med Trollhättevägen, snart klar. Den fortsatta byggnationen av etapp 2-4 som berör cirka 100 hushåll i området, beräknas starta i februari 2019 och vara klar under 2021.

– Den exakta planen för var vi börjar gräva är inte helt bestämd än men vi kommer troligtvis börja längs Vårhagavägen och arbeta oss mot Sjöuddevägen för att senare fortsätta på Råbockevägen eller Trehörningsvägen, säger Örjan Andersson. Arbetet utförs tillsammans med Peab och information om hur projektet fortskrider kommer bland annat att sättas upp på anslagstavlan vid Peabs arbetsbodar och vid badplatsen.

Du som är intresserad av projektet kan anmäla dig som prenumerant på den här sidan. Då får du en notis i din mejl när det finns ny information att läsa. Vi kommer också hålla ett öppet hus för alla berörda under våren, skicka brev och uppdatera våra sociala kanaler så att du inte missar någonting. Undrar du över någonting är du välkommen att kontakta kundservice så guidar de dig vidare.


Bild av etapp 1 (till vänster i bild) och etapp 2-4 (till höger i bild).

 

 
Trollhättan Energi