En AI-skapad bild av

När AI hjälper till att skapa en bild av det framtida moderna energisystemet blir det så här. Och vem vet? Kanske är AI något på spåren.

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Sverige står inför stora förändringar av energisystemet. Det har tagit hundra år att bygga upp ett sammankopplat elnät som är anpassat efter att leverera el ut till användarna. Sverige har ingen elbrist idag, på årsbasis. Däremot finns det en kapacitetsbrist i elnätet och det är problem med att transportera den el som produceras i norra Sverige ner till södra Sverige. Eftersom elen behöver produceras mer lokalt, exakt samtidigt som den används, är utmaningen effektbrist, särskilt när hela samhället elektrifieras och många vill ha tillgång till mer el samtidigt. Den utmaningen har även Trollhättan.

– Att förstärka elnätet är väldigt kostsamt och tar lång tid. Oftast är effektuttaget i nätet långt lägre än vad det är dimensionerat för men i takt med att alltmer blir elektrifierat behöver vi anpassa elnätet för att klara just den där timmen då uttaget är som högst. Det går att göra på flera olika sätt och det vill vi lära oss mer om i iTEK-projektet, säger Jenny Andersson, affärsutvecklare hos Trollhättan Energi och projektledare för iTEK.

Framtidens energisystem kräver flexibla lösningar

Regeringen i Sverige inför nu flera nya lagkrav i syfte att förändra beteenden  kring hur vi använder vår el. Bland annat ska hela Sverige ha infört så kallad effekttaxa på elnätet senast 1 januari 2027.

–  Många är idag inte medvetna om hur de använder sin el och så som vi gör idag kommer inte vara hållbart i framtiden. Det gäller såväl privatpersoner som företagare.

Förutom effekttaxa kommer även en ny lag som säger att alla uppvärmda byggnader som inte är avsedda för bostäder, och som har minst 20 parkeringsplatser på tomten, ska ha tillgång till minst en laddpunkt för elbilsladdning. Kravet ska vara uppfyllt senast den 1 januari 2025.

– Det är här vi ser att vi kan jobba smart tillsammans. Genom att styra ner företagens elbilsladdare då effektuttaget blir för högt kan vi undvika ett överbelastat elnät vilket gör att vi inte behöver bygga ut elnätet och företagen sparar pengar på minskad effekttaxa.

”Vi har inte råd med stora strömavbrott”

En grupp människor som står vid en elbilsladdare och tittar in i kameran

Trollhättan Energi, Innovatum Science Park, Kraftstaden fastigheter och Högskolan väst bjöd in företagare på Kardanvägen till ett första informationsmöte om iTEK.

När iTEK-projektet bjöd in till informationsmöte förra veckan och mötte företagarna på Kardanvägen var det omedelbart flera som ville vara med i projektet.

– Det är väldigt kul att så många hakade på och det säger oss att även företagarna ser fördelar med projektet. De som deltar får rådgivning och hjälp att hantera framtida beteendeförändringar i elanvändningen och vi på Trollhättan Energi får insikter och kunskap om hur vi kan jobba med flexibilitetsmarknaden framöver, säger Jenny Andersson.

En som tackade ja på sittande möte var Claes Haraldsson från Tooltec:

– För oss innebär ett strömavbrott att vi förlorar stora pengar i produktionen, det har vi inte råd med. Samtidigt vill vi hänga med i elektrifieringen och erbjuda vår personal och våra kunder en möjlighet att ladda sin elbil. Dessutom vill vi att det ska finnas utrymme att växa i framtiden. Detta är verkligen ett win-win projekt och jag är glad att Trollhättan Energi, Innovatum och Kraftstaden tagit detta initiativ, avslutar Claes.

Fakta om iTEK – en ministad på Kardanvägen

  • iTek är ett av fyra delprojekt i ”Fyrbodal för framtidens flex” – del i ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndighetens ”Framtidens elsystem”. I ”Fyrbodal för framtidens flex” ingår förutom Trollhättan Energi, Innovatum och Kraftstaden fastigheter även Högskolan väst, Eidar, LEVA i Lysekil och Fyrbodals kommunalförbund.
  • Projektmålet är att se på en ”ministad” som Kardanvägen. Denna ministad finns representerad i hela Sverige och kan därför spridas som gott exempel för flera att följa efter.
  • iTEK drivs av Trollhättan Energi tillsammans med Kraftstaden Fastigheter och Innovatum Science Park.
  • Ett projekt delfinansierat av Energimyndigheten.
  • Deltagande företag på Kardanvägen i Trollhättan: Tooltec, Trollhättans Truck, Sekond, Ultramare, ZN-Fastigheter Fasetten.
  • Tidplan: uppstart ”living lab” hösten 2024. Projektet avslutas hösten 2026.

Nyheten publicerad: 2024-03-08

Senaste nyheterna

2024-03-26

Appen och Mina Sidor uppdateras med säkrare inloggning

Nu får du som kund hos Trollhättan Energi ännu säkrare inloggning med BankID Säker start. Med uppdateringen förbättras säkerheten och telefonbedrägerier försvåras. Det betyder att du inte längre blir uppmanad att lämna personnummer. På så sätt verifieras det att det är samma person som använder tjänsten hos oss som identifierar sig med BankID. 

Johanna Eriksson, Alexander Forsström, Anders Brodd och Ulrik Engdahl i Trash Talk-podden.

2024-03-19

Succé för podden Trash Talk: Möt sopgubben Alex i nya avsnittet

Premiäravsnittet av Trollhättan Energis nya podd Trash Talk har fått ett väldigt positivt mottagande. - Och även jag har redan lärt mig nya saker, säger sopgubben Alexander Forsström, som gästar det andra avsnittet som nu ligger ute.

Sopbil i solsken.

2024-03-18

Ändrad sophämtning under påsken (vecka 13 och 14)

Du som har tömning under vecka 13 och vecka 14 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

En AI-skapad bild av

2024-03-08

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Marknadschef Sten Kristensson

2024-03-05

”Vad tycker du vi kan göra bättre?”

Den frågan ställer Trollhättan Energi kommande veckor till ungefär 1 500 slumpmässigt utvalda kunder i en årlig kundundersökning.

Fyra personer på en återvinningscentral

2024-03-04

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

Solcellspaneler på en äng med får

2024-03-04

Johan Jonsson, enhetschef för Affärsstyrning, Trollhättan Energi: ”Arbetet med solcellsparken fortsätter”

Nu i veckan gick anbudsförfrågan ut för den solcellspark som Trollhättan Energi planerar bygga på Hedeäng, granne med den nya framtida Återvinningscentralen. Flera tusen solcellspaneler ska ge Trollhättebor, verksamheter och företag ungefär 2,5 gigawattimmar per år.

2024-03-01

Trollhättan Energi vässar den digitala kundupplevelsen – med en ny app

Trollhättan Energi tar nu nästa steg mot en mer digitaliserad och hållbar framtid genom ett nytt samarbete med appleverantören Bright Energy via EG. Till hösten lanseras en ny app som ger Trollhätteborna en större insikt i deras energianvändning och klimatpåverkan på ett enkelt och tillgängligt sätt.

2024-02-20

Premiär för podden Trash Talk: Hör Ulrik, Johanna & Brodden snacka sopor

Det snackas sopor och återvinning i Trollhättan som aldrig förr. Initiativet Trash Talk har verkligen fått ett härligt gensvar från er Trollhättebor och nu tar vi nästa steg för att fylla på med ännu mer hållbart snack. Tisdagen den 20 februari är det premiär för podden Trash Talk där du får tips, inspiration och massor av pepp från Ulrik, Johanna & Brodden - med gäster. Premiärgäst är kommunikatören Sofi Kristiansson som berättar mer om initiativet Trash Talk.

Man på scen pekar

2024-02-16

Trollhättan Energi anordnar ”Trash Talk live” – ett öppet hus om Hemsortering för dig som äger ett flerfamiljshus

Under kommande år kommer Trollhättan Energi göra en rad insatser för att underlätta och öka återvinningen i Trollhättan (till exempel Hemsortering, ny återvinningscentral, mobil återvinningscentral med mera). Med konceptet Trash Talk vill Trollhättan Energi inspirera och engagera alla Trollhättebor till att ta snacket med varandra om återvinning och till en mer hållbar livsstil.

Hög med metallförpackningar

2024-02-14

Trolig orsak till brand i sopbil: trycksatt metallförpackning

Under onsdag morgon när renhållningsarbetare Anton skulle tömma en container med metallförpackningar på återvinningsstationen vid Kungsporten i Trollhättan fattade lasset eld. Trolig orsak: trycksatt behållare som till exempel hårsspray.

2024-01-23

Få en inblick i våra distributionselektrikers vardag

Den 23 januari firas Elens dag som är till för att uppmärksamma elens nytta i samhället.