En AI-skapad bild av

När AI hjälper till att skapa en bild av det framtida moderna energisystemet blir det så här. Och vem vet? Kanske är AI något på spåren.

Kardanvägen i Trollhättan – ett living lab för framtidens energisystem

Hur kan vi utöka laddinfrastrukturen på Kardanvägen i Trollhättan utan att höja det totala effektuttaget i elnätet? Denna fråga ställer sig Trollhättan Energi, Innovatum Science Park och Kraftstaden fastigheter tillsammans med företagare på Kardanvägen i det nya samarbetsprojektet ”iTEK”, delfinansierat av Energimyndigheten. Under hösten genomförs ett så kallat ”living lab”, ett verkligt test, där Trollhättan Energi styr ner effekten på företagens elbilsladdare på tider då effektuttaget är som högst. Målet: minska toppeffekten med 10 % trots en ökad elektrifiering.

Sverige står inför stora förändringar av energisystemet. Det har tagit hundra år att bygga upp ett sammankopplat elnät som är anpassat efter att leverera el ut till användarna. Sverige har ingen elbrist idag, på årsbasis. Däremot finns det en kapacitetsbrist i elnätet och det är problem med att transportera den el som produceras i norra Sverige ner till södra Sverige. Eftersom elen behöver produceras mer lokalt, exakt samtidigt som den används, är utmaningen effektbrist, särskilt när hela samhället elektrifieras och många vill ha tillgång till mer el samtidigt. Den utmaningen har även Trollhättan.

– Att förstärka elnätet är väldigt kostsamt och tar lång tid. Oftast är effektuttaget i nätet långt lägre än vad det är dimensionerat för men i takt med att alltmer blir elektrifierat behöver vi anpassa elnätet för att klara just den där timmen då uttaget är som högst. Det går att göra på flera olika sätt och det vill vi lära oss mer om i iTEK-projektet, säger Jenny Andersson, affärsutvecklare hos Trollhättan Energi och projektledare för iTEK.

Framtidens energisystem kräver flexibla lösningar

Regeringen i Sverige inför nu flera nya lagkrav i syfte att förändra beteenden  kring hur vi använder vår el. Bland annat ska hela Sverige ha infört så kallad effekttaxa på elnätet senast 1 januari 2027.

–  Många är idag inte medvetna om hur de använder sin el och så som vi gör idag kommer inte vara hållbart i framtiden. Det gäller såväl privatpersoner som företagare.

Förutom effekttaxa kommer även en ny lag som säger att alla uppvärmda byggnader som inte är avsedda för bostäder, och som har minst 20 parkeringsplatser på tomten, ska ha tillgång till minst en laddpunkt för elbilsladdning. Kravet ska vara uppfyllt senast den 1 januari 2025.

– Det är här vi ser att vi kan jobba smart tillsammans. Genom att styra ner företagens elbilsladdare då effektuttaget blir för högt kan vi undvika ett överbelastat elnät vilket gör att vi inte behöver bygga ut elnätet och företagen sparar pengar på minskad effekttaxa.

”Vi har inte råd med stora strömavbrott”

En grupp människor som står vid en elbilsladdare och tittar in i kameran

Trollhättan Energi, Innovatum Science Park, Kraftstaden fastigheter och Högskolan väst bjöd in företagare på Kardanvägen till ett första informationsmöte om iTEK.

När iTEK-projektet bjöd in till informationsmöte förra veckan och mötte företagarna på Kardanvägen var det omedelbart flera som ville vara med i projektet.

– Det är väldigt kul att så många hakade på och det säger oss att även företagarna ser fördelar med projektet. De som deltar får rådgivning och hjälp att hantera framtida beteendeförändringar i elanvändningen och vi på Trollhättan Energi får insikter och kunskap om hur vi kan jobba med flexibilitetsmarknaden framöver, säger Jenny Andersson.

En som tackade ja på sittande möte var Claes Haraldsson från Tooltec:

– För oss innebär ett strömavbrott att vi förlorar stora pengar i produktionen, det har vi inte råd med. Samtidigt vill vi hänga med i elektrifieringen och erbjuda vår personal och våra kunder en möjlighet att ladda sin elbil. Dessutom vill vi att det ska finnas utrymme att växa i framtiden. Detta är verkligen ett win-win projekt och jag är glad att Trollhättan Energi, Innovatum och Kraftstaden tagit detta initiativ, avslutar Claes.

Fakta om iTEK – en ministad på Kardanvägen

  • iTek är ett av fyra delprojekt i ”Fyrbodal för framtidens flex” – del i ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndighetens ”Framtidens elsystem”. I ”Fyrbodal för framtidens flex” ingår förutom Trollhättan Energi, Innovatum och Kraftstaden fastigheter även Högskolan väst, Eidar, LEVA i Lysekil och Fyrbodals kommunalförbund.
  • Projektmålet är att se på en ”ministad” som Kardanvägen. Denna ministad finns representerad i hela Sverige och kan därför spridas som gott exempel för flera att följa efter.
  • iTEK drivs av Trollhättan Energi tillsammans med Kraftstaden Fastigheter och Innovatum Science Park.
  • Ett projekt delfinansierat av Energimyndigheten.
  • Deltagande företag på Kardanvägen i Trollhättan: Tooltec, Trollhättans Truck, Sekond, Ultramare, ZN-Fastigheter Fasetten.
  • Tidplan: uppstart ”living lab” hösten 2024. Projektet avslutas hösten 2026.

Nyheten publicerad: 2024-03-08

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.