Fyra personer på en återvinningscentral

Töm säcken på återvinningscentralen och öka återvinningen

Visste du att mycket av det som slängs i containern för Energiåtervinning på återvinningscentralen är material som egentligen skulle kunna återvinnas och bli nya prylar om det sorterades rätt? I stället eldas resurserna upp i onödan. Så vill vi inte ha det. För att öka sorteringen ytterligare är det nu inte längre tillåtet att slänga säckar eller förslutna kartonger med material i containrarna på återvinningscentralen.

– Om du kommer med en säck där vi inte ser vad den innehåller kommer personalen på återvinningscentralen be dig att tömma den och sortera allt avfall. Vi har ställt upp bord på rampen för att underlätta sorteringen, meddelar Albert Wulcan, Driftchef på Återvinning hos Trollhättan Energi.

Just nu genomför Trollhättan Energi flera åtgärder för att öka sorteringen och bidra till ett mer hållbart Trollhättan. Bland annat planeras det för Hemsortering 2025, en helt ny återvinningscentral och en mobil återvinningscentral. Att skärpa kraven på sorteringen på återvinningscentralen är ytterligare en åtgärd och det handlar i slutändan om att ta hand om våra resurser på bästa sätt. Både ekonomiskt och miljömässigt.

– Att förbränna avfall kostar en hel del skatter och avgifter, något som Trollhätteborna i slutändan får betala för. När avfallet eldas upp behöver det också användas mer resurser för att ta fram nytt material som till exempel metall. När metallen i stället sorteras i rätt container kan den återvinnas oändligt många gånger och bli nya metallprylar, säger Albert.

Sorteringshjälp på sopor.nu

Den bästa upplevelsen får du om du sorterar allt hemma redan innan du kommer till återvinningscentralen. Då kan du enkelt lägga avfallet i rätt container.

– Om du är osäker på vad som ska sorteras var kan du söka på sajten sopor.nu. Det är en avfallsportal som Avfall Sverige tagit fram och den ger dig en bra hjälp på vägen.

Ibland kan det ändå vara svårt att veta vad som är rätt, trots hjälp av sopor.nu. Då är det bra att ta hjälp av personalen på plats.

– Ibland är det inte självklart ens för oss. Vi har till exempel diskuterat en elgräsklippare utan motor som till största delen består av plast och lite metall. Till slut kom vi fram till att den bör läggas i metallcontainern för att återvinna metallen, säger Katarina Elfstigen som jobbar på återvinningscentralen.

Undantag från ”töm säcken”

Inga regler utan undantag, så även här. Invasiva främmande arter ska fortfarande läggas i väl förslutna säckar och läggas i Energiåtervinning. Då är det bra att du meddelar personalen att det är det du har i säcken.

– Till exempel jättebalsamin, blomsterlupin och jätteloka får inte spridas i naturen. Därför är det viktigt att de även fortsättningsvis läggs i en säck, avslutar Albert.

Övrigt material som ska ligga i säck är:

  • Damm, sågspån, isolering eller andra lättflyktiga material.
  • Invasiva arter och asbest som alltid ska lämnas inplastat och väl förslutet i rätt container
  • Luftfilter lämnas i farligt avfallhuset
  • Textilier, dessa ska som vanligt lämnas i plastpåsar i containern för textilinsamling.

Nyheten publicerad: 2024-03-04

Senaste nyheterna

Blå pratbubbla med ett

2024-07-18

Utsättning av el och fiber pågår i Trollhättan

Just nu får vi samtal från kunder som frågar om personer som gör så kallad utsättning på deras tomt. Alltså markerar var el, fiber och telefonkablar går.

Man med varseljacka, hjälm och jeans som lutar sig mot ett stort rör i ett bergrum. Ler och tittar in i kameran.

2024-07-10

Avloppsreningsverket växer: Följ med ner i berget och se bassängerna för den utbyggda biologiska reningen

Trollhättan Energis omfattande infrastrukturprojekt med utbyggd biologisk rening nere i Arvidstorps avloppsreningsverk, går stabilt framåt. Betongarbetena pågår nu för fullt och närmare 95 procent av det planerade arbetet med bassängväggar, bassängbottnar och manöverplan har kommit på plats.

2024-07-04

”Vi hanterar inkommande ärenden så fort vi kan”

Sedan skyfallen i Skoftebyn, Sylte, Torsered och centrala delar av stan för några veckor sedan har hittills över 120 hushåll varit i kontakt med Trollhättan Energi. Det kom mycket regn och dessutom hagel på kort tid, vilket orsakade översvämningar i fastigheter och på gator.

2024-06-24

​​Trollhättan Energi är stolta sponsorer till Pride​

Trollhättan Energi är stolta glittersponsorer till Trollhättan Pride 2024, vilket är en del av vårt samhällsengagemang och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete för mångfald, inkludering och jämlikhet.

2024-06-20

Klartecken för byggstart av nytt vattenverk

I veckan gav styrelsen för Trollhättan Energi klartecken för byggstart av ett nytt vattenverk. Under hösten ska Trollhättans kommunfullmäktige yttra sig om beslutet avseende byggstart innan spaden kan sättas i marken och byggnationen av nytt vattenverk kan påbörjas.

2024-06-19

Trollhättan Energi avvecklar sin försäljning av fordonsgas

Tankstationen vid Trestad center stängs ned kring midsommar, tankstationen vid Tingvalla under 2028. Trollhättan Energis styrelse fattade beslutet under gårdagen.

2024-06-18

Nytt poddavsnitt: Trash Talk om second hand, fräscha avfallskärl och Barnen i Bullerbyn

I det fjärde avsnittet av Trollhättan Energis uppmärksammade Trash Talk-podd gästas Ulrik, Johanna och Brodden av universitetslektor Lisa Bomble som både forskar och undervisar kring hållbar utveckling vid Högskolan Väst. Hon förklarar bland annat skillnaden mellan att leva linjärt och cirkulärt.

2024-06-14

Så gör du om du drabbats av översvämning

Under onsdagseftermiddagen drabbades delar av Trollhättan av skyfall och snö. Personal från Trollhättan Energi har besökt många fastighetsägare för att undersöka skadorna.

Sopbil i solsken.

2024-06-10

Ändrad sophämtning midsommarveckan (vecka 25)

Du som har tömning under vecka 25 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

2024-06-05

Från klassrum till sjö: Oliver och Hugo har undersökt övergödning med stöd av Trollhättan Energi

Oliver Pettersson (till höger) och Hugo Johansson (i mitten) studerar sista året på Nils Ericsonsgymnasiet och har i sitt gymnasiearbete undersökt hur gödningsmedel från jordbruk påverkar vattenkvaliteten i sjöar. Med stöd av Erik Sjöberg (till vänster), laboratoriechef hos Trollhättan Energi, har de analyserat vattenprover från Vänern, Hullsjön, Östra Hästefjorden och Dättern i laboratoriet på Arvidstorp.

Sopbil i solsken.

2024-05-27

Ändrad sophämtning vecka 23 (Sveriges Nationaldag)

Du som har tömning under vecka 23 ställer ut dina sopkärl en dag tidigare än ordinarie hämtningsdag och låter sopkärlen stå tills det är tömt.

Sten Krist4ensson, marknadschef, Förrådsg 2 2024

2024-05-24

Företagskunder ger Trollhättan Energi höga betyg

I vårens kundundersökning ger både privat- och företagskunder Trollhättan Energi höga betyg. Nöjd-kund-index (NKI) har ökat mest på företagssidan och det totala NKI:et fortsätter vara högre än branschsnittet totalt sett.