Vy över Vänern från båt

Ny råvattenledning

Vad gör vi?

Jo, istället för att fortsätta ta vatten från Göta Älv in i vårt nybyggda vattenverk, så säkrar vi upp, får bättre kvalitet och minskar risken för föroreningar genom att dra en så kallad råvattenledning en halv mil ut i en av Europas största insjöar. Vänern blir alltså vår nya huvudvattentäkt, medan Göta älv finns kvar som reserv. Det gör oss mindre sårbara och dricksvattnet blir ännu bättre. Vi samverkar med Uddevalla, som också vill ha Vänern som ny huvudvattentäkt. Vi drar en gemensam ledning mellan Vänern och Trollhättan och sedan anlägger Uddevalla en egen ledning vidare till sitt eget vattenverk.

När gör vi det?

Planeringen av råvattenledningen pågår för fullt, med många parter inblandande. Projektet leds av oss på Trollhättan Energi tillsammans med Västvatten, Peab och Skanska i samverkan med Vänersborgs kommun. För att ta vatten från Vänern krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen och det är en process som tar lång tid. När råvattenledningen är på plats så ska den kunna förse både Trollhättan och Uddevalla med vatten i omkring 100 år.

Till projektsidan: ”Nytt vattenverk med råvattenledning från Vänern” där du får senaste nytt.

Senast granskad: 2021-07-01