Vattenverk fotograferat på avstånd med prästkragar i förgrunden

Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt

Arbetet med ny dricksvattenförsörjning för Trollhätteborna fortsätter där Vänern kommer vara ny råvattentäkt. Den nya dricksvattenförsörjningen planeras vara i drift kring år 2026 och byggs för att säkra upp rent vatten till Trollhätteborna under en lång tid framöver.

Vad gör vi?

Vi bygger ett nytt om modernt vattenverk bredvid det gamla på Östra Överby. Här bereds råvattnet från Vänern till gott dricksvatten, innan det släpps ut i ledningsnätet hem till dig. Dagens vattenverk byggdes 1962 och har snart gjort sitt. Därför behövs ett nytt, som säkrar bra vatten även 50-60 år framöver.

När gör vi det?

Under 2021 beslutade vi, efter att ta testat olika metoder, vilken typ av beredningsmodell vi ska använda till dricksvattnet. Nästa steg är projektering av själva byggandet. Vi beräknar att vi ska kunna sätta spaden i jorden på området bredvid det gamla vattenverket under 2023. Och under 2026 ska det nya vattenverket vara igång.

Till projektsidan: ”Förberedelser för ett nytt vattenverk pågår för fullt” där du får senaste nytt

Senast granskad: 2022-06-17