Tjej går i vid avloppsvatten i bergrum

Utvecklad reningsteknik

Vad gör vi?

Eftersom lagkraven skärpts kring framför allt ökad kväverening och mer bortfiltrering av mikroorganismer, samtidigt som Trollhättan växer, så investerar vi både i ökad kapacitet och ännu bättre reningsteknik i Arvidstorps avloppsreningsverk. Eftersom avloppsvattnet som kommer dit leds ut i Göta Älv efter reningen, så är det förstås otroligt viktigt att ha bästa möjliga reningsprocess.

När gör vi det?

Under 2021 påbörjade vi arbetet med att flytta upp en så kallad slamhanteringsanläggning från bergrummet, där själva reningsverket finns, till marknivå. Det gav oss mer plats att installera en utbyggd biologisk reningsprocess. För att frigöra ytterligare utrymme har vi under 2023 genomfört omfattande sprängningar och börjat gjuta sammanlagt 140 meter långa reningsbassänger nere i berget. I slutet av 2024 ska den utbyggda biologiska reningen tas i drift och vara helt intrimmad vid halvårsskiftet 2025. 

Till projektsidan: ”Vi anpassar avloppsreningsverket för fler Trollhättebor” där du får senaste nytt

Senast granskad: 2021-07-01