Trollhättan Energi-bil på vägen bredvid ett grävjobb

Nya vatten- och avloppsnät

Vad gör vi?

Den här delen av Vattenpaketet rymmer många olika delprojekt och är kanske det arbete som kommer att synas mest. Vi kommer nämligen att göra omfattande gräv- och anläggningsarbeten på flera ställen runt om i kommunen. Förutom i helt nya bostadsområden som stadsdelen Vårvik, arbetar vi samtidigt med att separera ledningar i äldre områden. Det gör vi för att spillvatten från dusch, toalett, disk och tvätt inte längre ska ledas bort tillsammans med regnvattnet. Regnvattnet, som inte behöver renas, leds istället direkt till Göta älv. På det sättet minskar risken för källaröversvämningar när det regnar mycket, samtidigt som vi minskar tillflödet av regnvatten till avloppsreningsverket. Det gör att reningen där funkar ännu bättre.

När gör vi det?

Vi är redan i full gång och målet att byta ut cirka 5 kilometer ledning varje år. Utöver det fortsätter vi självklart med löpande underhåll på samma sätt som tidigare.

  • Gena, Sjuntorp; förnyat ledningsnät, klart sommaren 2023.
  • Hjortmossen/Centrum Södra m fl; förnyat ledningsnät, klart 2025.
  • Vårvik; nyexploatering, klart 2023.

Senast granskad: 2022-06-17