Anmälan om installation av fettavskiljare

Anmälan görs till Trollhättan Energi via formuläret nedan.

 • Fastighet

 • Kontaktperson för drift och underhåll

 • Verksamhet

 • Avskiljare

 • Övriga upplysningar

 • Bilagor

  Bifoga situationsplan med läge för avskiljaren och hur den ansluts till yttre VA-ledningar.
 • Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 10 MB.
 • Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 10 MB.
 • Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 10 MB.

Senast granskad: 2022-01-17