Sortera allt avfall hemma, så tar vi hand om resten

Den stora fördelen med Hemsortering av förpackningar är att du slipper åka till återvinningsstationen med förpackningar av metall, glas, papper och plast samt tidningar, ljuskällor och småbatterier. Detta sorterar du istället direkt i dina två fyrfackskärl hemma vid huset. De nya kärlen är dessutom ID-märkta för att kvalitetssäkra vårt arbete. Med hjälp av ID-märkningen kan vi säkerställa att kärlet har blivit tömt som det ska och underlätta kommunikationen med dig som kund.

2025 får du säga hej till dina nya avfallskärl

Det är framkomligheten till din adress som avgör viken typ av Hemsortering du får. På vägar där sopbilen kommer fram får du Hemsorteringskärl (fyrfackskärl) med möjlighet att sortera ut både matavfall, restavfall och förpackningar. Detta gäller de allra flesta villaägare i Trollhättan.

Om det är trångt eller på annat sätt svårt för sopbilen att komma fram kan det innebära att du behöver göra vissa åtgärder för framkomligheten på vägen eller att du blir erbjuden en annan lösning som till exempel gemensamt kärlskåp eller en ny placering av dina kärl.

Hemsorteringsbilen blandar inte avfallet

Sopbilen som hämtar avfallet i fyrfackskärlen ser ut som en vanlig sopbil på utsidan men är specialgjord och har fyra separata fack inuti. När bilen tömmer Hemsorteringskärlet hamnar respektive material i rätt fack och blandas inte. Det är viktigt att det källsorterade materialet du lämnar till oss i ditt avfallskärl hålls separerat hela vägen till omlastning för vidare återvinning.

Hemsortering – ett regeringsbeslut

Det är regeringen i Sverige som har beslutat att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. I detta beslut ingår också ett beslut om fastighetsnära insamling. Eller som vi kallar det – Hemsortering.

Fastighetsnära insamling betyder att alla privathushåll ska ha möjlighet att sortera ut sina förpackningar i nära anslutning till hemmet. Senast den 1 januari 2027 ska det vara infört och Trollhättan Energi räknar alltså med att vara klara två år innan utsatt tid. Flera kommuner har redan idag Hemsortering och resultatet är gott. En undersökning i Munkedal visar att mängden avfall som går till förbränning har minskat med 40% efter införandet av de nya kärlen.

För att sortera avfall är viktigt. Det handlar om att ta till vara på naturens resurser och efterlämna en god planet till kommande generationer. Om vi alla hjälps åt att se till att avfallet hamnar på rätt plats får vi en trivsammare miljö och minskar på koldioxidutsläppen. Så tack för att du sorterar!

Här kan du läsa mer om regeringens beslut.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2023-07-11