Under 2025 smäller det

Vårt mål är att du som bor i villa eller fritidshus i Trollhättan ska få det nya insamlingssystemet, Hemsortering, under 2025. Fram tills att du får nya kärl kommer sophämtningen att flyta på som vanligt. En mer detaljerad tidplan om när de nya kärlen körs ut och hur det går till kommer senare. På denna sidan kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren redan nu. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundservice

Tidplan

September 2023: inventering av hämtplatser

Innan vi kör ut nya kärl till dig behöver vi vara säkra på att vägen fram till ditt hus uppfyller kraven enligt avfallsföreskrifterna. Exempelvis behöver det finnas möjlighet för sopbilen att vända (backning är inte tillåtet) och hinder som till exempel höga kanter eller buskar och träd får inte förekomma. Om det finns begränsningar kontaktar vi dig och du får chans att åtgärda detta innan kärlen placeras ut. Om begränsningarna inte blir åtgärdade kan du få en annan anvisad plats för dina kärl eller en annan typ av hemsorteringslösning som till exempel gemensamt kärlskåp/kärl.

1 januari 2024

Trollhättan Energi tar över ansvaret för Trollhättans återvinningsstationer där du återvinning förpackningar idag. Det innebär att det är till oss du ska vända dig om du har frågor kring tömning, återvinning och städning av återvinningsstationerna. 

Under 2025

  • Alla villa- och fritidshusägare får hemsortering av förpackningar.
  • Inventering av flerbostadshus pågår.

Under 2026

Hemsortering för flerbostadshus införs.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2023-09-14