Beställning av byggvattenmätare

All byggnation förutom en och tvåbostadshus erfordrar byggvattenmätare. Mätplats med avstängningsventiler och återströmningsskydd skall upprättas av byggherren när etablering för byggverksamheten startar, varefter mätare monteras av Trollhättan Energi. För inkoppling av byggvattenmätare utgår en avgift enligt gällande VA-taxa.

Beställaren förbinder sig att sköta och kontrollera anläggningen under anslutningstiden. Åverkan på egendom, håltagning och så vidare skall återställas av beställaren.

När mätplats har upprättats enligt ovan, ska anmälan om byggvattenmätare göras. Läs mer om vattenmätare här.

  • Fastighet

  • Beställare

  • Kontaktperson

  • Datum och placering

Senast granskad: 2021-05-05