Röd pratbubbla

Fel på den senaste fakturan

Just nu är det många som kontaktar oss med anledning av att den senaste fakturan ser konstig ut. Ett fel i vårt faktureringssystem har tyvärr gjort att du med ett rörligt elavtal har fått den fasta månadsavgiften felaktigt krediterad.

Den felaktiga fakturan ser ut som på bilden nedan och innehåller en eller flera minusposter på den fasta månadsavgiften. Fakturan är alltså lägre än vad den borde vara. Den felaktiga fakturan har fakturadatum 2022-08-09.

Hur vet jag att jag är berörd?

Du som har ett rörligt elavtal hos oss har fått en felaktig faktura. Din senaste faktura med fakturadatum 2022-08-09 innehåller en eller flera minusposter på den fasta månadsavgiften (se bild nedan). Om vi har dina kontaktuppgifter meddelar vi dig även via mejl eller sms.

Hur ska jag hantera den felaktiga fakturan?

Den felaktiga fakturan ska inte betalas. Du kommer att få en kreditfaktura tillsammans med en ny korrekt faktura från oss. Det är den andra fakturan med fakturadatum 2022-08-10 som ska betalas. Den första fakturan och kreditfakturan tar ut varandra och kan raderas i din internetbank (för dig som har e-faktura) eller slängas (för dig som har pappersfaktura). 

Vad händer om jag redan har betalat den felaktiga fakturan?

Även du som redan har betalat fakturan med fakturadatum 2022-08-09 kommer att få en kreditfaktura (som tar ut den första) och en ny faktura med fakturadatum 2022-08-10. Denna ska betalas. Summan justeras sedan på nästkommande faktura i september.

Jag har fått en minusfaktura där det står att jag ska få pengar tillbaka, stämmer det?

Nej. Även du får en kreditfaktura (som tar ut den första) och en ny, korrekt, faktura med fakturadatum 2022-08-10 som ska betalas. 

Kontakta kundservice

Har du några frågor är du självklart välkommen att kontakta kundservice på: 020-89 90 00 eller mejla till: kundservice@trollhattanenergi.se Just nu är det många som kontaktar oss så räkna med något längre väntetid än vanligt.

 

Bild av en faktura

Detta är ett exempel på hur den felaktiga fakturan kan se ut med en eller flera minusposter på den fasta månadsavgiften.

Vanliga frågor och svar

Senast granskad: 2022-08-10